Werkzaamheden in onze kerk en gemeente

In onze kerk en gemeente worden heel veel zichtbare maar ook minder zichtbare werkzaamheden verricht om met elkaar gemeente te kunnen zijn. De onderstaande lijst geeft een vrij goed beeld van wat we met elkaar doen. Deze lijst dient ter inspiratie voor die mensen die wel iets zouden willen doen maar misschien niet helemaal weten waar mogelijk behoefte aan is. Mocht u iets willen en kunnen betekenen (in overleg uiteraard) dan kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

1 Preken met voorbereiding
2 Pastorale zorg telefonisch
3 Pastorale zorg (aan huis)
4 Pastorale zorg e-mail
5 Doopzitting consistorie
6 Doopkaars
7 Doopbewijs maken
8 Doop terugkomavond houden
9 Trouwerijen
10 Liturgie maken
11 Begrafenissen
12 Catechisatie geven
13 Godsdienstles op school geven
14 Diverse contakten onderhouden
15 Mededelingen tijdens kerkdienst en voorbereiden
16 Trouwerij begeleiden
17 Begrafenis begeleiden
18 Ouderlingen overleg
19 Verslagje ouderlingenoverleg maken
20 Begeleiden Avondmaal
21 Begeleiden eredienst met Orgel
22 Diakenoverleg
23 Begeleiden eredienst (collectes)
24 Begeleiden Avondmaal
25 HVD-bezoek
26 Hervormd Contakt maken
27 Hervormd Contakt verdelen
28 Hervormd Contakt in de wijk bezorgen
29 Rommelmarkt
30 Spullen halen
31 Kraam opzetten
32 Kraam opruimen
33 Kerstmarkt houden
34 Koffie zetten na kerkdienst
35 Loop van Maasdam
36 Website Loop van Maasdam onderhouden
37 Contact naar media
38 Vergunning regelen
39 Sponsoren benaderen
40 Seuters bakken
41 Administratie voor en na loop
42 Onderhoud kerk
43 Onderhoud kerkplein
44 Onderhoud rondom kerk
45 Bloemendienst
46 Financieel beheer
47 Adresstrookjes van zieken maken
48 Website Kerkmaasdam beheren
49 Berichten op website plaatsen
50 Berichten voor website maken en leveren
51 Tienernevendienst begeleiden
52 Starter in Geloofdienst voorbereiden
53 Gezinsdienst voorbereiden
54 Kindernevendienst begeleiden
55 Inhoud KinderNevenDienst bedenken
56 Vergaderen kindernevendienst
57 Leerhuis begeleiden
58 Leerhuis presentatie maken en houden
59 Kerkenraad vergaderen
60 Kerkenraad voorbereiden
61 Kerkenraad notuleren
62 In- en uitgaande post behandelen
63 Kerstmaaltijd houden
64 Seniorenkring houden
65 Gespreksgroep 18+
66 Gebedsgroep
67 Kerstboomzingen begeleiden
68 Kerstboomzingen contacten onderhouden
69 Werkzaamheden Kerkdienst op internet
70 Rentmeesterschap
71 Aanwezigheid Classis
72 Preekrooster maken
73 Gastpredikant regelen
74 Rooster ambtdragers maken
75 Verdeling kaarten van de leden
76 Bloemendienst doorgeven Hervormd Contact
77 Meditatie schrijven Hervormd Contact
78 Rondbrengen Liturgie
79 Wijzigingen ledenbestand LRP
80 Wijzigingen 70 jarigen doorgeven Hervormd Contact
81 Identiteitsraad Zorgwaard
82 Lijst jubilea opvragen bij mevr J. de Vlaming
83 Spullen dankdag verzamelen
84 Spullen dankdag wegbrengen
85 Kerktelefoon
86 Oecumenische werkgroep
87 Collecterooster verzorgen
88 Jaarboekje samenstellen
89 Verjaardagsfonds
90 Commissie bijzondere diensten (Pasen, Pinksteren etc)
91 Kosterwerkzaamheden
92 Alef-cursus
93 Actie kerkbalans brengen en halen
94 Pinksterpraise voorbereiden
95 Pinksterpraise begeleiden