Zondag 31 Mei 2020 10.00 uur Ds. J. den Braber uit Klundert Pinksterdienst

De bloemen van de afgelopen weken gingen op zondag 10 mei naar Fam. C. de Klerk-Quak vanwege hun 60-jarig huwelijk op 6 mei jl. met onze Hartelijke Felicitaties. Op zondag 17 mei gingen de bloemen met een beterschap en sterkte wens naar Dhr. J. Vermeulen uit de Heul in Maasdam.

Afgelopen weken mochten wij weer 2 mooie diensten hebben welke digitaal gevolgd konden worden. Zondag 10 mei ging Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. Wij lazen uit Genesis 3 over de verleiding van de slang bij de mens. Ook lazen wij uit Numeri 21 waarin God slangen op het volk Israel afstuurt zodat het volk leert inzien dat ze door God bevrijd zijn uit het land Egypte. Ook lazen wij uit Johannes 3 waarin de evangelist ons het volgende voorhoudt: De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes ooit de slang omhoog hief in de woestijn, opdat iedereen die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Het hoofdthema ging over “de Verleiding”. Ieder mens is te verleiden tot dingen die hem niet eigen zijn. Je moet kiezen en soms kies je fout. God geeft echter ook vergeving als je fouten gemaakt hebt. Ga terug naar God en beleid je zonden of fouten en Hij zal je vergeving schenken. Ook voor jou is Jezus gestorven. Zondag 17 mei ging Ds. J. Reehorst uit Stavenisse bij ons voor. Wij mochten met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Thuis in Christus verbonden. Wij lazen uit Ezechiël 34 vers 1-24 en uit Johannes 10 over de Goede Herder. De profeet Ezechiël roept diverse malen op tot het volk om te bekeren. Momenteel leven wij net als in de tijd van Ezechiël in een soort van ballingschap, in quarantaine. Wij vragen ons nu ook af “Waar is God”. God is erbij zoals altijd! Je ziet hem niet maar Hij is er wel. Wij moeten wel onze antenne op Hem afstellen. God heeft wel een plan met onze aarde. God komt zijn beloften altijd na! U kunt beide diensten terugluisteren op www.kerdienstgemist.nl

Komende zondagen gaat op zondag 24 mei Dhr. M. Padmos uit Krimpen aan den IJssel bij ons voor. Op Pinkstermorgen 31 mei gaat Ds. J. den Braber uit Klundert bij ons voor. De dienst zal opgeluisterd worden door leden van de band “All4one”. Vooraf opgenomen nummers zullen ten gehore gebracht worden. Helaas mogen wij dit jaar geen Pinksterpraise organiseren dit i.v.m. de overheidsmaatregelen rondom het Coronavirus. Wij hopen met elkaar op gezegende diensten waarin wij ons in Christus verbonden mogen weten met elkaar. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.– Gezang 487 (1973)

Omzien naar elkaar: Fam. Henk en Marleen Kwakernaat en kinderen hebben op 4 mei afscheid moeten nemen van moeder en oma Mw. S. Kwakernaat-Hitzert. Wij vragen uw voorbede voor deze familie en namens de Kerkenraad onze oprechte deelneming met het verlies van moeder en oma. Wat kunnen dood en leven dicht bij elkaar liggen. Henk en Marleen mochten op 10 mei opnieuw opa en oma worden ditmaal van een kleindochter Saar Zoë dochter van Suzanne en Roland zusje van Noud. Onze Hartelijke Felicitaties voor dit grote wonder. Wij leven mee met Jan & Cobi Vermeulen nu Jan de uitslagen van de onderzoeken te horen heeft gekregen en hiervoor het traject van bestralingen en andere medische behandelingen moet ondergaan om de ziekte te remmen en zo mogelijk te stoppen. Fam. Lindhout Afgelopen week op 11 mei is Mw. Maaike Willempje Lindhout-Sinterklaas overleden zij is in besloten kring begraven. Onze oprechte deelneming voor deze familie met het verlies van vrouw, moeder en oma. Zij mocht 69 jaar worden. Fenny van der Burgh-Kranendonk is geopereerd aan haar hand over enkele weken is de andere hand aan de beurt. Wij wensen haar heel veel sterkte en een voorspoedig herstel toe. Huwelijksjubilea: Op 6 mei 2020 was het echtpaar de C. de Klerk-Quak 60 jaar getrouwd 10 Mei 2020 was het echtpaar A. Hoogendam 69 jaar getrouwd. Op zaterdag 23 mei 2020 hoopt het echtpaar D.A. Rijken-Kooijman 64 jaar getrouwd te zijn. Op zondag 24 mei 2020 hoopt het echtpaar A.A. Groeneweg-Verschoor 35 jaar getrouwd te zijn. Onze Hartelijke Felicitaties voor deze echtparen. Wij wensen hen nog vele jaren onder Gods trouwe vleugels toe.

4 mei herdenking: we stonden weer stil bij allen die hun leven gaven voor de vrijheid waarin wij nu mogen leven. Juist nu er dit jaar 75 jaar vrijheid zou worden gevierd, ging deze ceremonie heel anders dan andere jaren. Op de Dam was het onwerkelijk leeg en stil toen koning Willem Aleander, in het bijzijn van enkele officiële genodigden daar een toespraak hield en samen met koningin Maxima een krans legde. Thuis kon men ‘The Last Post’ meespelen en na de 2 minuten stilte het ‘Wilhelmus’ meezingen. Dat hebben veel mensen gedaan, en het gaf in deze onzekere tijd ook verbondenheid. Het is goed dat we met elkaar de mensen die voor onze vrijheid hun leven gaven nooit vergeten!

Kindernevendienst: Voor de kinderen is er een groepsapp aangemaakt waarop wekelijks de kinderen het bijbel verhaal met verwerking te horen en te zien krijgen. De leiding van de nevendienst heeft tot 1 september een rooster gemaakt. Wilt u meer weten neem dan contact op met ouderling Mevr. Wilma Meuzelaar.

Mededeling van de Rommelmarkt: Geen Voorjaars-Rommelmarkt, wel opgekweekte plantjes. Wie heeft er nog een plekje in de tuin? Leuk als cadeautje! Welke plantjes u hier kunt vinden? Lelietjes van Dalen, Maartse viooltjes, Verveine, Koekoeksbloem, Ezelsoor, Vrouwenmantel, Winterjasmijn, Oost Indische Kers etc. Graag ontvangen we daar een bijdrage voor, denk aan € 0,50 of € 1,- per plant. U kunt uw bijdrage in de brievenbus doen van Hoeksedijk 59, de plantjes staan op de dijk, neem zelf een tasje mee. De opbrengst is natuurlijk voor onze kerk. Zegt het voort! Spaardoosjes: We hebben met elkaar geld in de spaardoosjes voor het project van Dream house gespaard. Wil u het bedrag overmaken op reknr. NL57RABO 0354 3098 62 van de Diaconie onder vermelding van spaardoosje. Wij zorgen dat het geld bij ons project terecht komt. Bedankt. Mededeling van het Verjaardagsfonds: Vanwege de coronacrisis worden de kaarten van het verjaardagsfonds bij iedereen door de brievenbus gedaan. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening: NL83 RABO 0351 1179 97 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam, Verjaardagfonds. Wilt U onze digitale weekbrief ontvangen? Stuur een email naar contactkerkmaasdam@gmail.com . Zodra u zich aangemeld heeft ontvangt u wekelijks onze weekbrief met liturgie via uw email. Deze weekbrief wordt op zaterdag naar u verzonden in pdf-formaat. Kerkdiensten op 1,5 meter: Heel langzaam mag de kerk weer nadenken over het opstarten van de kerkdiensten De PKN heeft daar voorlopig adviezen voor afgegeven. Op dinsdag 19 mei is een werkgroepje samen met de kosters in de kerk bijeengeweest om in beeld te krijgen hoe een en ander vorm moet krijgen. Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een Gezegend Pinksterweekend en goede weken toewensen. Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 31 Mei 2020 10.00 uur Ds. J. den Braber uit Klundert Pinksterdienst

Zondag 10 mei 2020: 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk

Zondag 17 mei 2020: 10.00 uur Ds. J. Reehorst uit Stavenisse: Viering Heilig Avondmaal

Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag 09.30 uur Ds. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam

Gezamenlijke dienst met de gereformeerde Kerk Puttershoek in Puttershoek

 

De bloemen: Zondag 26 april 2020 gingen de bloemen met een hartelijke groet ter bemoediging naar Mw. Morris-van Leenen aan de Hoeksedijk. Zondag 3 mei 2020 werden de bloemen bij Fam. van Sintmaartensdijk-Bruin gebracht ter bemoediging en met een Beterschapswens.

Afgelopen zondagen ging op 26 april Mw. E. Kleinjan uit Strijen bij ons voor. Wij lazen uit Johannes 21 vers 1-23. De nadruk deze zondag lag op Petrus. De discipel van Jezus die het vaakst genoemd wordt in de bijbel. Petrus is heel menselijk en komt dichtbij ons mensen. Wij kunnen veel leren van Petrus. Als mensen kunnen wij fouten maken, maar wij mogen altijd weer opnieuw beginnen net als Petrus. Op zondag 3 mei ging Ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor. Wij lazen wederom uit Johannes 21. De tekst kwam uit vers 12: Geen van de Leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. Ook al zie je niets van God, je weet God is met je bezig. God geeft ons inzicht in het gene dat wij niet begrijpen. Ook al begrijpt mijn verstand de dingen die gebeuren niet. Toch blijf ik in liefde met Christus verbonden. Hij laat ons nooit in de steek. Hij vraagt hem te volgen op Zijn woord. Bid om vertrouwen dat Jezus je leidt dan wordt Zijn weg je bekend gemaakt. Komende zondagen hoopt op 10 mei Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk voor te gaan. Voor ons geen onbekende wij hopen op een gezegende dienst met elkaar. Op zondag 17 mei hoopt Ds. J. Reehorst uit Stavenisse bij ons voor te gaan in een dienst van Brood en Wijn. Wij hopen met elkaar het Heilig Avondmaal te mogen vieren. Een dienst waarin U thuis met brood en wijn in Christus verbonden mee kunt vieren. Op Hemelvaartsdag hebben wij een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk van Maasdam-Puttershoek. Let op! Deze dienst begint om 09.30 uur in Puttershoek. U kunt deze dienst ook beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl u kiest daarbij voor de Gereformeerde Kerk van Puttershoek. Ds. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam hoopt de dienst te leiden. Wij hopen met elkaar op gezegende diensten waarin wij ons in Christus verbonden mogen weten met elkaar.

Kindernevendienst: Voor de kinderen is er een groepsapp aangemaakt waarop wekelijks de kinderen het bijbel verhaal met verwerking te horen en te zien krijgen. De leiding van de nevendienst heeft tot 1 september een rooster gemaakt. Wilt u meer weten neem dan contact op met ouderling Mevr. Wilma Meuzelaar.

Omzien naar elkaar: Op 19 april is Mw. Schafer opnieuw overgrootmoeder geworden van een achterkleinzoon Timo Julian. Kleinzoon van dochter Jantine en Jan. Onze Hartelijke Felicitaties voor dit kleine grote wonder aan Mw. Schafer en haar familie. Op woensdag 29 april 2020 was het echtpaar L. Belder-Schelling 67 jaar getrouwd. Onze hartelijke felicitaties voor dit echtpaar, wat een zegen om zolang voor en met elkaar gespaard te mogen zijn. Op 6 mei a.s. hoopt het echtpaar de C. de Klerk-Quak 60 jaar getrouwd te zijn en op 10 mei hoopt het echtpaar A. Hoogendam 69 jaar getrouwd te zijn. Beide echtparen willen wij alvast van harte feliciteren en een mooie dag toewensen. Er zijn in onze gemeente ook mensen die ziek zijn of zich zorgen maken om een familielid. Wij vragen uw voorbede voor alle zieken eenzamen en ouderen onder ons. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die al het aards gebeuren vast in handen heeft. Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam. (ELB 125-1)

Tijdens de diensten worden er geen collectes gehouden, echter de onkosten blijven wel gewoon doorgaan. Het is mogelijk om uw collecte via de GIVT-app over te maken of op de bankrekening van de kerkrentmeesters. Dit wordt van harte bij u aanbevolen. De bankrekeningnummers zijn NL17INGB 0000 6284 68 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente of NL46RABO 0354 3011 36 t.n.v.

Hervormde Gemeente Maasdam. Het college van kerkrentmeesters is heel dankbaar dat zoveel mensen hun giften overmaken nu de diensten anders dan gebruikelijk zijn.

Mededeling van het Verjaardagsfonds: Vanwege de coronacrisis worden de kaarten van het verjaardagsfonds bij iedereen door de brievenbus gedaan. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening: NL83 RABO 0351 1179 97 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam, Verjaardagfonds.  Spaardoosjes: We hebben met elkaar geld in de spaardoosjes voor het project van Dream house gespaard. Wil u het bedrag overmaken op reknr. NL57RABO 0354 3098 62 van de Diaconie onder vermelding van spaardoosje. Wij zorgen dat het geld bij ons project terecht komt. Bedankt namens de diaconie.

Weekbrief: De kerkenraad heeft besloten om in deze tijd te starten met een weekbrief. Dit om zo goed mogelijk contact te houden met alle leden van onze gemeente.  Wilt U onze digitale weekbrief ontvangen? Stuur een email naar contactkerkmaasdam@gmail.com  Na uw aanmelding ontvangt u wekelijks op zaterdag de mededelingen en liturgie via de email. Tenslotte mag ik u namens de kerkenraad goede en Gezegende diensten toewensen. Houd vol in deze tijd van Corona. Laten wij met elkaar bidden dat wij hier gezond en ongeschonden door mogen komen. De Heer zal u steeds gadeslaan Hij maakt het kwade goed Hij is het die u hoedt Hij zal uw komen en uw gaan Wat u mag wedervaren In eeuwigheid bewaren. (Psalm 121 vers 4) Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 10 mei 2020: 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk

Liturgie voor zondag 26 april

LITURGIE Welkom en Mededelingen Zingen Psalm 121 vers 1 en 4   1: Ik sla mijn ogen op en zie De hoge bergen aan Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here die Dit alles heeft geschapen … Lees verder

Meer galerijen | Reacties uitgeschakeld voor Liturgie voor zondag 26 april

Zondag 3 mei 2020: 10.00 uur Ds. C. Haasnoot uit Lisse

De bloemen van de afgelopen weken gingen op Paasmorgen 12 april naar de Fam. L.A. de Vlaming- Andreae vanwege hun 65-jarig huwelijk op 6 april en naar Mw. Ingrid de Jong-de Heus die na een fietsongeluk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Op zondag 19 april gingen de bloemen naar Fam. J. de Vos-Steenbergen vanwege hun 55-jarig huwelijk op 14 april.

Paasgroet: In de stille week heeft de kerkenraad bij alle gemeenteleden een “paasgroet” laten bezorgen. “Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan”. Een mooie kaart met daarop het verlangen elkaar weer snel te mogen ontmoeten in deze moeilijke tijd.

Afgelopen weken hebben wij op een bijzondere manier de stille week en het Paasfeest mogen vieren. Op witte donderdag ging ds. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voor met een dienst van brood en wijn. Deze dienst kon thuis worden meegevierd zodat wij verbonden in Christus het Heilig Avondmaal mochten vieren. De dienst werd muzikaal ondersteund door Mw. Tineke Agterhuis op de Viool en Mw. Fenny den Haan op het orgel. Troostvol dat wij dit op deze manier konden meemaken maar wat een gemis aan het gevoel van samenzijn met de gemeente. Op Goede Vrijdag ging Mw. Janny Vree-van Dongen voor in een dienst van woord en gebed. Wij hoorden het lijdensverhaal uit Johannes 18 en werden stil in verbondenheid met elkaar toen het licht gedoofd werd. De muzikale ondersteuning op orgel en piano was dit keer van Dhr. Arie de Korte. Een prachtige bewerking van “Via Dolorosa” bracht ons dichtbij het lijden en sterven van onze Here Jezus die dit offer voor ons heeft volbracht! Op Paasmorgen ging Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor. De nieuwe Paaskaars werd ontstoken en

de oude Paaskaars werd dit jaar als teken van dank en verbondenheid geschonken aan Dhr. Jan Vermeulen die laatst na een periode van 12 jaar afscheid heeft genomen als ouderling van onze gemeente. Tevens verzorgd Jan al enkele jaren het rooster van predikanten. Dit is een enorme klus zeker in de periode dat wij vacant zijn. Wij hopen dat Jan zich nog vele jaren in mag en kan zetten voor onze gemeente. Dhr. den Besten had als thema op Paasmorgen “Ik heb de Heer gezien” Dit naar aanleiding van de schriftlezing uit Hooglied 3 vers 1-4a en Johannes 20 1-18 over Maria die haar Heer zoekt bij het graf en hem niet vindt. Ook de discipelen vinden het lege graf. Maar na een ontmoeting met hun Heer kunnen zij zeggen: “het is Pasen geworden” voor hen maar ook voor ons. Ondanks Corona en allerlei beperkingen kunnen en mogen wij zeggen “De Heer is waarlijk opgestaan”. De muzikale ondersteuning was op het orgel van Mw. Fenny den Haan en op trompet Dhr. Jeroen Tempelman. Op zondag 19 april ging Ds. Gerard Kansen uit Amersfoort bij ons voor. De schriftlezing kwam uit Openbaring 1 vers 9-19. Een openbaring van Johannes die verbannen is naar Patmos. Ook hij is geïsoleerd net als wij mensen door het Corona virus. Hij ervaart dat de dood niet het laatste woord heeft. Ook voor Johannes is het Pasen geworden. Als je je nood bij God brengt, je eenzaamheid of ziekte, God is erbij. Want het is Pasen geworden: Wees niet bang ik ben de eerste en de laatste. “Jezus Leeft”. Alle kerkdiensten zijn terug te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Tijdens de diensten worden er geen collectes gehouden, echter de onkosten blijven wel gewoon doorgaan. Het is mogelijk om uw collecte via de GIVT-app over te maken of op de bankrekening van de kerkrentmeesters. Dit wordt van harte bij u aanbevolen. De bankrekeningnummers zijn NL17INGB0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente of NL46RABO0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam. Het college van kerkrentmeesters is heel dankbaar dat zoveel mensen hun giften overmaken nu de diensten anders dan gebruikelijk zijn.

Omzien naar elkaar: In de afgelopen periode hebben meerdere gemeenteleden hun huwelijksjubileum mogen vieren. Het echtpaar P. Soeters-Top was op 14 april 64 jaar getrouwd en het echtpaar J. de Vos-Steenbergen ook op 14 april 55 jaar getrouwd. Wat een zegen om zolang met elkaar verbonden te mogen zijn. Op 5 april mochten Jos en Ina van Wingerden opnieuw opa en oma worden van een kleinzoon Maarten Bastiaan Johannes van Wingerden zoon van Wouter en Annemarie. Wat bijzonder om in deze tijd niet te mogen knuffelen en je kleinzoon slechts te kunnen zien op een foto. Alsnog Hartelijk Gefeliciteerd met dit wonder uit Gods Hand. Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente Mw. Ingrid de Jong-de Heus die thuis herstellend is van een ongeval. Mw. Petra Commijs die goede berichten mocht ontvangen van allerlei onderzoeken. Wij denken aan Dhr. en Mw. Voetee. Verder vragen wij uw voorbede voor alle ouderen en alleenstaanden in onze gemeente. Juist in deze tijd van Corona is het stiller dan ooit.

Afgelopen week mochten wij een rouwbrief ontvangen van Mw. Aagje Teuntje Dorst-van der Steeg. Zij is op 9 april overleden in de leeftijd van 73 jaar, slechts een aantal maanden na het overlijden van haar schoonzoon en echtgenoot. Wij denken aan haar dochters en schoonzoon Mirna Danielle en Denny, en haar kleinzoon Jesse. Op woensdag 15 april is zij na een rouwdienst o.l.v. Dhr. P. Reedijk op de Essenhof in Puttershoek begraven in St. Anthoniepolder. Een begrafenis in besloten kring omdat er vanwege overheidsmaatregelen geen andere mogelijkheid was. Het correspondentieadres van de Fam. Dorst is: Louis Raemaekersstraat 59, 3119 NR Schiedam.

Weekbrief: De kerkenraad heeft besloten om in deze tijd te starten met een weekbrief. Dit om zo goed mogelijk contact te houden met alle leden van de onze gemeente.

Wilt U onze digitale weekbrief ontvangen? Stuur een email naar contactkerkmaasdam@gmail.com Zodra u zich aangemeld heeft ontvangt u wekelijks onze weekbrief met liturgie via uw email. Deze weekbrief wordt op zaterdag naar u verzonden in pdf-formaat. Voorlopig zullen alle diensten nog zonder gemeenteleden gehouden worden. Wij zijn dankbaar dat predikanten zo goed mogelijk proberen mee te werken in deze tijd zodat wij als gemeente verbonden mogen blijven. Tenslotte mag ik u namens de kerkenraad veel sterkte toewensen in deze tijd van het corona-virus. Wij hopen en bidden dat alle maatregelen van de regering niet voor niets zijn en ook in de komende tijd een goed verloop mogen hebben. “De aarde is vervuld van goedertierenheid, van Goddelijk geduld en Goddelijk beleid. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen. Omdat zij niet vergeet wie Godverlaten zijn: de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn” (NLB 650 1-2-4). Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 3 mei 2020: 10.00 uur Ds. C. Haasnoot uit Lisse

Rommel en Boekenmarkt nieuws….

‘Gerommel in Maasdam’ 1974-2020
Alle plannen staan stil tot de overheid het sein geeft dat er weer ruimte komt. Hebt u spullen voor de Rommelmarkt dan hopen we dat u het nog even wilt bewaren tot nader tijdstip. We hopen dat de ophaalploeg voor het ophaalmoment van vrijdag 26 juni weer aan de slag mag. Maar houdt u de website van de kerk in de gaten. Als we ophalen kunt u bellen tot en met donderdag 25 juni via tel.nr. 676 1430 of 676 7188 om uw op te halen spullen aan te melden. De afgelopen weken zijn de zakjes met DE punten weer binnen gevallen in onze brievenbus. Dank! Zo kunnen we zeker weer iets leuks aanschaffen voor de verloting. Zin om u in te zetten bij de Rommelmarkt van 12 september en nog niet eerder meegewerkt? ‘Ik wil me wel een paar uur inzetten bij de organisatie’, als dat een keer bij u in gedachten geweest is neem dan de stap, we geven u als commissieleden graag meer informatie!
Verantwoording: De inkomsten in 2019 van de vier Rommelmomenten was: € 12.002,79 De uitgaven voor de vier markten totaal: € 1.287,84 Saldo: € 10.714,95 Heel veel werk wordt voor dit bedrag verzet in een jaar met een groot aantal vrijwilligers. Blijf op de hoogte via www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt of https://www.facebook.com/marktmaasdam/ Informatie via elfjesnel@gmail.com of bij onderstaande commissieleden. Cobi Vermeulen, Arie v d Berg, Rook de Vlaming, Elly Snel

Boekenmarkt 2009-2020
Onze boekenbus draait zo af en toe zijn motortje warm maar komt niet van zijn plek. Wel zijn er onzichtbare krachten aan het werk geweest, de bus is helemaal in het sop gezet, dat was ook heel hard nodig! Nu weer spic en span! Op een paar plaatsen was het bijwerken met verf nodig en ook daar is weer voorzienigheid aan het werk geweest. Dank! Van de boekenkast in de Superr wordt goed gebruik gemaakt en dat is voor alle partijen erg fijn. Mensen blijven lezen, onze bevoorraadster fietst met volle fietstassen om aan te vullen en zo kunnen we elkaar van dienst zijn. Verantwoording: Totaal aan inkomsten van 12 boekenbus verkopen en de opruiming in 2019 € 1845,80 Kosten die gemaakt zijn om de Boekenbus te laten rijden: € 120,21 = Saldo: € 1725,59 U ziet met hele kleine bedragen bij de verkoop is het vele kleine een grote overdracht voor de kerk geworden. Een volgende verkoopochtend zal worden aangekondigd als dat mogelijk wordt via site en media. Voorlopig dus pas op de plaats. We hopen dat u uw boeken voor de boekenbus nog even zelf in bewaring kan houden tot u tijdens de openingsuren uw overtollige boeken in kan leveren. Encyclopedieën, biebboeken, boeken die stuk zijn en folders mag u thuis al bij het oude papier verzamelen. Houdt u in de gaten of vanwege de richtlijnen van de overheid er wel of geen Boekenbus op het kerkplein zal staan? Informatie ook via www.kerkmaasdam.nl of https://www.facebook.com/marktmaasdam/
Werkgroep Boekenmarkt

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Rommel en Boekenmarkt nieuws….

Paasmorgen olv Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht

Paasmorgendienst

12 april 2020

Hervormde Gemeente Maasdam

 

Paasmuziek op orgel.

 1. Mededelingen kerkenraad
 2. Intochtslied Ps. 98: 1 en 3 Zingt een nieuw lied voor God de Here.
 3. Moment van stilte.
 4. Votum en groet: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u, en barmhartigheid en genade van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Heer, onze God, wat zijn wij zonder U? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Amen.
 5. De Heer is werkelijk opgestaan en door Petrus gezien! Halleluja!
 6. Zingen: ELB 122: 1,2,3 en 4 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem!
 7. We belijden ons geloof met de aloude woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God de Vader, de almachtige, de schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest.    Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
 8. Zingen: ELB 218: 1, 2 en 3 Samen in de naam van Jezus.
 9. Gebed om de Heilige Geest.
 10. Schriftlezing 1: Hooglied 3: 1 t/m 4a ’s Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. Laat ik opstaan, rondgaan in de stad, laat ik in de straten, op de pleinen, zoeken naar mijn allerliefste. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. De wachters vinden mij op hun ronde door de stad. “Hebben jullie mijn lief ook gezien?” Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij of ik vind mijn lief. Ik grijp hem vast en laat hem niet meer los.
 11. Schriftlezing 2: Johannes 20: 1 t/m 18 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus gelegen had. “Waarom huil je?” vroegen ze haar. Ze zei: “Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.” Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. “Waarom huil je?” vroeg Jezus. “Wie zoek je?” Maria dacht dat het de tuinman was en zei: “Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen”. Jezus zei tegen haar: “Maria!” Ze draaide zich om en zei: “Rabboeni!” ( Dat betekent “meester”). “Houd me niet vast” zei Jezus. “Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is”. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: “Ik heb de Heer gezien!” En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.                          Tot zover de Schriften en iedereen is een gelukzalig mens die deze woorden hoort of leest èn ze bewaart.
 12. Zingen Lied 624: 1, 2 en 3 Christus, onze Heer, verrees!

 

 1. Verkondiging: Ik heb de Heer gezien!
 2. Meditatief orgelspel
 3. Zingen: Lied 908: 1, 4 en 7 Ik heb u lief, o mijn beminde!
 4. Dankzegging, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader.
 5. Collecten
 6. Slotlied: ELB 132: 1, 2 en 3 U zij de glorie
 7. Heenzending en zegen: De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijve met u allen….Amen, amen, amen..
 1. Uitleidend orgelspel.
Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Paasmorgen olv Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht

Goede Vrijdag Dienst dd. 10-04-2020 olv Mw. Janny Vree-van Dongen

Orgel- en pianospel door Dhr. Arie de Korte Welkom door ouderling van dienst Ina van Wingerden Votum en groet Gebed voor de Goede Vrijdag Orgelspel psalm 22 Lezing van het Evangelie volgens Johannes Johannes 18, 1-14 Jezus gevangen genomen in … Lees verder

Meer galerijen | Reacties uitgeschakeld voor Goede Vrijdag Dienst dd. 10-04-2020 olv Mw. Janny Vree-van Dongen

liturgie van Witte donderdag.

Voorganger Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord

Organist Mw. Fenny den Haan’

Ouderling van Dienst Dhr. Bjorn van den Aardweg

Diaken van Dienst Mw. Hetty Knoot

Koster: Dhr. Rook de Vlaming

 

Liturgie witte donderdag 09-04-2020

klik op liturgie nieuw venster verschijnt nogmaals op liturgie klikken.

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor liturgie van Witte donderdag.

Goede Vrijdag 10 april 2020: 19.30 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen Vesperdienst

Zondag 12 april 2020: 10.00 uur Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht Paasviering

Zondag 19 april 2020: 10.00 uur Ds. G.A. Kansen uit Hilversum onder voorbehoud

Alle diensten zijn te beluisteren via Kerkradio of op www.kerkdienstgemist.nl/Maasdam

 

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een bemoedigende groet naar Mw. Middelkoop-Kruithof. Wij wensen haar heel veel sterkte in deze spannende tijd met haar kleindochter.

Afgelopen zondag mochten wij weer naar een digitale kerkdienst luisteren. Een morgengebed met muziek, gebed en verbondenheid in Jezus Christus via de diverse media. Wat zijn wij dankbaar dat dit in deze voor iedereen zo moeilijke tijd een mogelijkheid is om met elkaar verbonden te zijn. Wij hoorden de schriftlezingen uit Psalm 118 vers 1-2 en 19-29. En uit het evangelie van Mattheus 21 vers 1-11. “De intocht in Jeruzalem” Dit keer geen kinderen met Palmpasen stokken in onze kerk. Wij hopen dat er kinderen zijn die deze thuis gemaakt hebben. Jezus geeft zijn leerlingen de opdracht om een ezelin met veulen uit het kleine dorpje op te halen, zodat de schrift vervuld kan worden. Jezus neemt plaats op de ezel en rijdt met zijn discipelen Jeruzalem binnen. De mensen juichen en leggen mantels en takken op de weg. Hij wordt binnengehaald als een Koning. Echter Jezus blijft nederig als een mens die deze weg moet gaan voor onze zonden. Wij mochten prachtige bewerkingen op het orgel horen door onze organist Sander Barth. Tevens luisterden wij naar een gedicht dat ik u graag wil meegeven:

Zoals God is er maar een! Zoals God is er maar één. En Hij laat ons nooit alleen. Houd van hem zoveel je kan, Want daar word je vrolijk van. Echt dit moet je nooit vergeten. Schrijf het op en lees het voor. Laat aan heel de wereld weten. God gaat altijd met ons door. Op je arm kun je het schrijven. Op je voorhoofd, op de deur “Ik wil altijd bij Hem blijven, Want hij geeft mijn leven kleur” Schrijf met stoepkrijt op de pleinen. Met een stokje in het zand. Overal mag het verschijnen. Laat het zien in heel het land. Schrijf het op beslagen spiegels. In een brief of in de krant. Met wel honderd kleine kiezels, of met schelpen op het strand. In het stof op autoruiten. Schrijf het op waar je maar kan. Schrijf het zelf met poedersuiker Op een bruine boterham. Maak een poster of een spandoek. Voor de straat waarin je woont. Of borduur het op een handdoek. Zet het in je telefoon. Zoals God is er maar één En Hij laat ons nooit alleen Houd van hem zoveel je kan.Want daar word je vrolijk van! (Kind op Zondag-Erik Idema).

Volgende week: vanaf Witte Donderdag proberen wij de kerkdiensten invulling te geven met een predikant zodat het zoveel mogelijk op een gewone kerkdienst lijkt. U kunt alle diensten beluisteren via Internet of Kerkradio.

Tijdens de diensten worden er geen collecten gehouden, echter de onkosten blijven wel gewoon doorgaan. Het is mogelijk om uw collecte via de GIVT-app over te maken of op de bankrekening van de kerkrentmeesters. Dit wordt van harte bij u aanbevolen. De bankrekeningnummers zijn NL17INGB0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente of NL46RABO0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam. Het college van kerkrentmeesters is heel dankbaar dat zoveel mensen hun giften overmaken nu de diensten anders dan gebruikelijk zijn.

Omzien naar elkaar: In onze gemeente zijn nog steeds meerdere zieken. Nu de briefjes met adressen niet meer meegenomen kunnen worden uit de kerk vragen wij toch onze zieken niet te willen vergeten. Een kaartje of telefoontje kan zoveel voor iemand betekenen! Speciaal denken wij deze week aan Petra Commijs die als u dit leest de uitslag van weefselonderzoeken heeft gehoord. Wij hopen en bidden voor haar en de mensen die om haar heen staan dat dit een beetje mee mag vallen zodat een vervolgbehandeling in zicht komt. Ook denken wij aan Mw. A. Dorst-van der Steeg die zeer ernstig ziek thuis op bed ligt. Bezoek is niet mogelijk, wij bidden voor kracht en troost nu zij zo dicht bij het einde van haar leven komt. Tevens denken wij aan Dhr. Belder van de Gatsedijk die ziek thuis is. Opgeschrikt werden wij door het bericht dat Mw. Ingrid de Jong – de Heus geschept is met haar fiets door een auto vlak bij haar huis. Gelukkig mocht zij na een opname van 2 dagen het ziekenhuis weer verlaten met diverse kneuzingen. Dankbaar dat het zo is afgelopen en wij wensen haar een goed en voorspoedig herstel toe! Dankbaarheid was er ook bij de Fam. Voetee. Afgelopen week waren zij 51 jaar getrouwd en mocht Dhr. Voetee 80 jaar worden. Zij hebben dit niet gezamenlijk kunnen vieren omdat Dhr. Voetee opgenomen is in Huys te Hoecke en Mw. Voetee thuis woont in de Molenlaan. Als u behoefte heeft aan een gesprek of contact met een van de kerkenraadsleden, dan kunt u in het jaarboekje en op internet onze gegevens vinden.

Schroom niet: bellen kan altijd. Diaconale hulp. Misschien zit u dringend om hulp verlegen en lukt het niet om iemand hiervoor te krijgen. Als diaconie willen we u graag helpen. Er wordt natuurlijk al veel gedaan en aangeboden, omdat zelfs de overheid er ons op wijst meer dan anders op elkaar te letten. Er zijn veel particuliere initiatieven om er voor elkaar te zijn, en dat is heel mooi. We willen graag een oproep doen aan mensen die hulp willen bieden voor als er een hulpvraag komt. En een oproep doen aan mensen die hulp nodig hebben of als u iemand weet die hulp nodig heeft. Neem dan contact op met één van de diakenen.

Dankbaarheid is er bij het echtpaar Bert en Constance Verplanke-Mulder. Zij waren afgelopen dinsdag 31 maart 25 jaar getrouwd. Buiten onze Hartelijke gelukwensen wensen wij hen nog heel veel goede en gezonde jaren samen toe. Op maandag 6 april was het echtpaar L.A. de Vlaming-Andreae 65 jaar getrouwd. Zoveel jaren met elkaar verbonden mogen zijn is reden om God dankbaar te zijn dat hij hen altijd voor elkaar bewaard heeft. Ook dit echtpaar wensen wij van harte geluk en nog vele jaren samen toe.

Ten slotte mag ik u namens de kerkenraad Gezegende Paasdagen toewensen.  U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen, Daald’ een engel af, Heeft de steen genomen Van ’t verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Toos Israel- Biesheuvel (Ouderling-Scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Goede Vrijdag 10 april 2020: 19.30 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen Vesperdienst

Kindernevendienst!

De kerk is dicht, de kindernevendienst gaat door!

De meeste kerken houden de komende zondagen hun deuren gesloten en/of zenden online diensten uit. Dat wil niet zeggen dat het kinderwerk stilvalt! 

De redactie van Kind op Zondag vindt het belangrijk dat het kinderwerk doorgaat. Voor alle kinderen, maar ook voor gezinnen, die in deze onzekere tijden de kerkelijke gemeenschap en het vieren met jong en oud moeten missen.

Daarom stellen zij nu tijdelijk het volledige materiaal op de website van Kind op Zondag beschikbaar. Zolang de kerken dicht zijn.  

Gezinsboekje
Veel gezinnen werken al met het gezinsboekje dat bij Kind op Zondag ontwikkeld is. Zeker nu kinderen de hele dag thuis zijn, is dit een mooie manier om thuis aandacht te besteden aan de veertigdagentijd. Mocht u het boekje nog niet hebben: U kunt het vanaf nu gratis online gebruiken.
Klik hier voor het gezinsboekje

 

 

Geplaatst in Aktueel, Kindernevendienst | Reacties uitgeschakeld voor Kindernevendienst!