Nashville Verklaring

Afwijzing Nashville Verklaring

De Kerk van Maasdam wil een duidelijk signaal afgeven dat ze de omstreden Nashville-Verklaring afwijst. Dit in navolging van Ds. René de Reuver, scriba van de generale synode, hij betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. “De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord”. Voor de  Hervormde Gemeente Maasdam  is iedereen gelijk ongeacht geaardheid of seksuele identiteit. Iedereen is meer dan welkom als kind van God, op zondag en alle dagen van de week. Namens de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Maasdam.