JOR

JOR 14+ voor jongeren vanaf 14 jaar.

Iedere zaterdagavond van 20.30 tot 23.00

De avonden zijn verdeeld in:

JOR-in  –  in gebouw De Schakel, inloop vanaf 20.00
Jor-out –  activiteit elders, verzamelen bij De Schakel om 20.30

meer info: jorout@hotmail.com