Hervormde Vrienden Dienst (HVD)

De Hervormde Vrienden Dienst is opgericht in 1974 en is een orgaan van bijstand van de kerkenraad. Zij verricht hand- en spandiensten in het kerkenwerk, zoals:

  • Het regelmatig bezoeken van ouderen, die daar prijs op stellen
  • De organisatie van het maandelijks koffiedrinken na de Zondagse eredienst
  • 2x per jaar organiseert zij een seniorendag
  • Het bezorgen van een Kerstattentie met een dagboekje bij alle ouderen van de gemeente
  • Het bezorgen van een Paasattentie
  • Het bezoeken van nieuw ingekomen gemeenteleden

De diaconie financiert, indien nodig, de werkzaamheden van de Hervormde Vrienden Dienst.

We zouden graag in contact komen met vrouwen die interesse hebben in dit mooie stukje gemeentewerk.

Voorzitter        Janny Vree                  078-6762308

Secretaresse    Wennie Veldhoen        078-6452326