Zondag 8 November 2020: 10.00 uur Ds. Marianna van de Graaf

                                                                   Dankdag Gewas, Arbeid en Visserij

De bloemen van afgelopen week gingen met een hartelijke felicitatie en welkomstgroet mee met Ds. Marianna van de Graaf.

Afgelopen zondag mochten wij in een feestelijke dienst de bevestiging en intrede van Ds. Marianna van de Graaf vieren. Met een maximumaantal bezoekers op 1,5 meter afstand was het allemaal anders dan wij hadden gewild, maar daarom niet minder feestelijk. Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland mocht Ds. Marianna van de Graaf bevestigen in het ambt van predikant van de Hervormde Gemeente Maasdam. Ds. van de Graaf nam ons daarna mee in de lezingen uit Psalm 62 en Lucas 10 vers 1-20. Zowel in de Psalm als in het schrift gedeelte uit Lucas wordt gesproken over de uitzending om mee te doen en samen te zijn. De leiders worden uitgezonden om vrede te stichten. Zo worden wij en ook de predikant uitgezonden om samen te komen en vrede te brengen met elkaar. Je mag van tijd tot tijd ook loslaten en je successen en moeilijkheden bij de Heer brengen. “Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en mijn schuilplaats”.

Na de dienst sprak Burgemeester van Hemmen warme woorden van welkom naar onze nieuwe predikant en het belang van samenwerking tussen kerk en staat. Hoe fijn is het dat de lijnen kort blijven. Ook Classis predikant Ds. Arie van der Maas verwelkomde Ds. van de Graaf in de Classis Delta. Het bleek dat Ds. van der Maas en Marianna elkaar al jaren kennen omdat Ds. van der Maas tijdens zijn opleidingsperiode een stage heeft gelopen bij de vader van Ds. van de Graaf. Hoe klein kan de wereld zijn. Na een warme welkomst dienst werd met een kleine besloten groep nog een kop koffie genoten in onze kerk. De dienst is terug te kijken op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Ds. Marianna van de Graaf bij ons voor te gaan in de dienst in het teken van Dankdag voor Gewas, Arbeid en Visserij. Op zaterdag 7 november kunnen allerlei levensmiddelen en goederen voor de dankdag-tafel bij de kerk ingeleverd worden van 10-12 uur. Op maandag 9 november zullen de goederen bij minima in de gemeente gebracht worden en bij de Tassen-actie van Annemieke Steenbergen in Westmaas. Dit is inmiddels een vertrouwde traditie geworden. De diaconie is u heel dankbaar als u uw bijdrage hieraan wilt leveren. Ook brengen wij graag de Dankdagcollecte onder de aandacht. Momenteel actueler dan ooit. De kosten blijven nl. gewoon doorgaan en de collecte opbrengsten blijven toch wat achter. U kunt uw gaven ook overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters voor de juiste rekeningnummers kunt u het Hervormd Contact raadplegen. In verband met de ventilatie van onze kerk kan het tijdens de diensten kouder zijn dan u gewend bent. Wij vragen uw begrip en vragen u zich warmer te kleden en uw jas en/of sjaal mee te nemen naar uw zitplaats. Vriendelijk verzoek u aan te melden voor de diensten. U mag spontaan komen maar met een max van 30 personen en vol=vol.

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente meerdere gemeenteleden die wachten op een operatie of uitslagen van onderzoeken. Wij denken nu speciaal aan Jurgen Lanting die op 9 november as. de uitslag van vele onderzoeken krijgt. Het is heel spannend voor hem zijn vrouw Mirjam en de kinderen. Wij bidden voor kracht en sterkte in deze spannende tijd. Ook familie Commijs leeft in spanning nu de vader van Arie met corona besmetting hellemaal in Terneuzen in het ziekenhuis ligt. Wij leven met hen mee. Indien er ziekenhuisopnamen of zieken te melden zijn kunt u vanaf vandaag terecht bij onze nieuwe Predikant Ds. Marianna van de Graaf tel: 078-7857881. De komende periode zullen de taken van de scriba overgenomen worden door diverse gemeenteleden. I.v.m. de komende operatie bij de scriba is het noodzakelijk om even pas op de plaats te maken. Dit alles om ruimte voor een goed herstel te kunnen maken.

Pannenkoekenactie door de Rommelmarkt Commissie Tijdens het ophalen van uw pannenkoeken op 7 november in het Ontmoetingscentrum kunt u ook jam (braam, pruim, vijg) of vijgen chutney aanschaffen. Kosten: grote pot 2 Euro en klein 1 Euro Ook zijn er notenbonbons gemaakt, een zakje voor 2 Euro. De Terschellingse cranberry compote is er in 2 variaties 3 Euro per potje. Er staan zo’n 60 potten te wachten op de verkoop. Bij Hoeksedijk 59 kunt u ook de jammen en chutney kopen.
Boekenmarkt: Op zaterdag 7 november 2020 staat tevens onze boekenbus weer op het kerkplein! U kunt ook uw uitgelezen boeken inleveren tijdens de openingstijden. Openingstijden: 09.00-12.00 uur de opbrengst is voor onze kerk! Sint boeken liggen gereed. Genoeg nieuw aanbod in vele genres!

Zaterdag 7 november kunt U levensmiddelen inleveren in de kerk voor dankdag. Van 10 tot 12 uur.

Schoenendoosactie 2020 Deze actie loopt tot uiterlijk zondag 15 november 2020!

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen.

Ik geef het stokje door aan Ds. Marianna van de Graaf met de woorden uit Psalm 62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer van Hem verwacht ik altijd weer mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen Ik wankel niet, want Hij staat vast mijn toevlucht, als het water wast mijn rots, mijn enige vertrouwen. Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-Scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.