Zondag 22 November 2020, Eeuwigheidszondag,10.00 uur, ds. Marianna van de Graaf

Afgelopen zondag was er behalve de ochtenddienst om 16.00 uur een speciale kinderviering, waarin kinderen en de nieuwe dominee kennis konden maken met elkaar. Wat leuk dat er zoveel kinderen en ook tieners waren in de vrolijk versierde kerk! Het verhaal van Zacheüs die kennismaakte met Jezus werd verteld, we luisterden naar mooie liederen en de dominee kwam over elk kind iets te weten. Een memoryspel met foto’s van alle jongeren en leiding van kinder- en tienernevendienst dat ze kreeg met een lijst namen erbij moet haar nu gaan helpen hun namen en gezichten bij elkaar te gaan onthouden.

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar dhr. A. Messchendorp.

Zondag 22 november is het eeuwigheidszondag. We lezen o.a. Psalm 139. De namen van broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijk jaar uit ons midden overleden worden genoemd. Wij doen dat in verbondenheid met hun naasten, van wie er in de kerk aanwezig zullen zijn en met wie we verbonden zullen zijn via de live-verbinding, die we in onze gebeden met hun verdriet en gemis in de hoede van de Heer opdragen. Wij noemen hun namen in herinnering aan wat zij betekenden en betekenen. We noemen hun namen niet alleen om terug te kijken, maar ook om daarmee vooruit kijken, omdat wij mensen zijn met hoop, hoop op de Heer die komt en in wiens handpalm alle namen staan gegrift. Daarom gedenken we, op de drempel van Advent, in het noemen van hun namen, Gods grote genade en trouw jegens hen en jegens ons al­len. Helaas is het tijdens de dienst niet mogelijk om de kerk door te lopen en daarom zal de ouderling van dienst de kaarsen aansteken. Als u in deze dienst een korter of langer overleden geliefde wilt gedenken, kunt u daarom dit jaar de naam van uw geliefde of de relatie die u met diegene had doorgeven aan ds. Marianna. Dat kan tot en met a.s. vrijdag 20 november. In de dienst zullen we dan ook hen noemen en zal de ouderling van dienst ter gedachtenis een kaarsje aansteken.

Elke zondag kunnen de mensen die thuis de dienst meevieren hun gaven voor de collectes  overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters; het nummer daarvan kunt u in Hervormd Contact vinden. Vriendelijk verzoeken we u om u aan te melden voor de diensten bij Rook Vlaming. U mag spontaan komen, maar loopt dan het risico dat de kerk al vol is met het maximale aantal van 30 personen.

Omzien naar elkaar. Zieken. Vervolgonderzoek moet voor dhr. Jurgen Lanting uitwijzen welk behandelplan bij zijn ziekte past. Dhr. Piet Riedijk is van de IC naar een verpleegafdeling van het Erasmus MC gegaan. Mw. Toos Israël-Biesheuvel is onverwacht toch opgenomen in het Erasmus MC en de hoop is dat de operatie die zij nodig heeft a.s. vrijdag of eerder kan worden uitgevoerd. De vader van dhr. Arie Commijs mocht het ziekenhuis verlaten en is naar een verpleeghuis gegaan voor revalidatie. Hen allen en andere gemeenteleden die ziek zijn of zorgen hebben dragen wij op in de hoede van de Heer en wensen wij Zijn kracht en zegen toe.

Overlijden. Heel plotseling is de schoonzoon van dhr. en mw. A. in ’t Veld (Puttershoek) op 11 november overleden in de leeftijd van 61 jaar. Hij was de man van hun 17 jaar geleden overleden dochter. We bidden voor hen, voor hun kleinkinderen, voor zijn huidige echtgenote en zijn ouders om de troost en kracht van de Heer. 

Geboorte. Op 17 oktober 2020 is Daley Engel geboren, tweede kleinkind van Tineke en Gerrit Verrijp. Opa en oma zijn heel blij met zijn geboorte en wij feliciteren hen van harte.

Voor de Schoenendoosactie zijn maar liefst 40 versierde en gevulde dozen ingeleverd. Iedereen die daaraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen willen we hartelijk danken!

Mondkapjes om de kerk-kas te spekken. Er zijn mondkapjes genaaid door Lieneke van Varik. Deze zijn te koop voor € 3,50 en de volledige opbrengst is voor de kerk. Bestellen via telefoon 078-6763138 of 06 53364705 Ophalen na telefonisch overleg: Trambaan 33 Maasdam.

Tenslotte een hartelijke groet uit de tijdelijke pastorie, ds. Marianna van de Graaf 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.