Zondag 15 November 2020: 10.00 uur Ds. Marianna van de Graaf

                                                   16.00 uur Ds. Marianna van de Graaf

                                                   speciale kinder intrede dienst

Afgelopen zondag was er een Dankdienst voor gewas en arbeid, die mee voorbereid werd door de commissie bijzondere themadiensten. Het ging over ‘Dankt onder alle omstandigheden’ (1 Tess. 5:18) n.a.v. het lied van Habakuk: ‘Al zal de vijgenboom niet bloeien…., toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht’ (3: 16-19). Dat er ondanks de lastige omstandigheden waar we in leven toch veel is om voor te danken, bleek uit de overvloed aan gaven van dankbaarheid die op de zaterdag voorafgaande aan de dienst bij de kerk werden afgeleverd. Het zorgde voor een feestelijk aangekleed liturgisch centrum, waar de dienst werd geleid tussen de kisten appels en mandarijnen, pakken drinken, potten pindakaas en groenten, zakken aardappelen en ga zo maar door. Dat er veel is om voor te danken bleek ook uit de vele dankgebeden die zaterdags op schrift of telefonisch en tijdens de dienst via WhatsApp werden doorgegeven. Ook vanuit de kindernevendienst werden dankgebeden geappt en de kinderen maakten een mooie vlaggenlijn met vlaggetjes waarop ze schreven en tekenden waarvoor ze willen danken. Fijn dat jong en ouder in de gemeente op deze manieren betrokkenheid toonde. Op maandag zijn alle meegebrachte boodschappen doorgegeven aan mensen die goed een extraatje kunnen gebruiken.

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar mw. Toos Israël-Biesheuvel.

Zondag 15 november staat in de dienst Matteüs 25: 31-45 centraal. Op deze één-na-laatste zondag van het kerkelijk jaar blikken we vooruit op de toekomst van de Heer, wanneer ‘Hij zal plaatsnemen op zijn glorierijke troon’ (Matt. 25:31), een toekomst die natuurlijk alles te maken heeft met ons leven van vandaag. Er is deze ochtend geen kindernevendienst, omdat er ’s middags om 16.00 uur een speciale kinder-intrededienst is, waarin de kinderen en de nieuwe dominee kennis kunnen maken met elkaar. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden voor deze dienst bij de kindernevendienstleiding.

Elke zondag kunnen de mensen die thuis de dienst meevieren hun gaven voor de collectes  overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters; het nummer daarvan kunt u in Hervormd Contact vinden. Vriendelijk verzoeken we u om u aan te melden voor de diensten bij Rook Vlaming. U mag spontaan komen, maar loopt dan het risico dat de kerk al vol is met het maximale aantal van 30 personen.

Omzien naar elkaar. Er is grote dankbaarheid bij Jan en Cobi Vermeulen, omdat Jan goede uitslagen gekregen heeft in het ziekenhuis. Francisca Bieshaar-van der Gaag krijgt over 2 weken een spannende uitslag. Voor Toos Israël-Biesheuvel was eindelijk na maanden wachten de operatie gepland, maar helaas werd die weer afgeblazen door de huidige golf van Coronabesmettingen. Piet Reedijk is opgenomen op de IC van het Erasmus MC en is heel ziek. Er zijn meerdere gemeenteleden die ziek zijn, die wachten op uitslagen of ziekenhuisopname of die zorgen hebben om ziekte van naasten. Allen dragen wij op in de hoede van de Heer en wensen wij Zijn kracht en zegen toe.

Voor de pannenkoekenactie van de Rommelmarkt Commissie afgelopen week zijn maar liefst 550 pannenkoeken gebakken. Dat leidde, inclusief giften, tot de prachtige opbrengst van 495 Euro.  Extra dank aan alle bakkers, die dat in deze tijd ongezellig alleen thuis moeten doen in plaats van samen op het kerkplein. Bij het ophalen van de pannenkoeken is er voor 75 Euro aan jammen, chutneys en notenbonbons verkocht. Ze zijn ook te koop aan de Hoeksedijk 59, er is nog voldoende voorraad. Van harte aanbevolen. Geweldig dat ook op deze manier talenten worden ingezet voor de kerk.
De Boekenbus kon door de aangescherpte maatregelen afgelopen zaterdag helaas niet op het kerkplein staan. We hopen dat het op 5 december wel weer mogelijk is. In elk geval kunt u boeken vinden bij de dorpswinkel ‘Natuurlijk bij Ton’.  

Voor de Schoenendoosactie zijn al een heel aantal schoenendozen gemaakt en ingeleverd. De actie loopt nog tot zondag 15 november 2020, dus we hopen nog dozen te ontvangen!

Agenda: de gebedskring is op maandag 16 november om 19.00 uur in de kerk. De moderamenvergadering en het ouderlingenoverleg zijn op maandag 16 november. Kopij voor Hervormd Contact kunt u inleveren tot zaterdag 14 november, 16.00 uur.

Uit de tijdelijke pastorie. Wat een warm welkom heeft u mij gegeven! Bij de bevestigings- en intrededienst, maar ook daarvoor en daarna in bv. het harde werken om een prettige tijdelijke woning voor mij te regelen en die schoon te maken, en in de vele hartelijke welkomstberichten en felicitaties voor mijn 50ste verjaardag. De kerkenraad had voor mijn verjaardag zelfs de inrit naar mijn woning versierd met vlaggen, 50-borden en een heuse Sarah-pop. Hartelijk dank voor het mooie en bijzondere begin dat u mij in de gemeente heeft gegeven. Inmiddels is de eerste werkweek en ook de eerste gewone zondagochtenddienst als uw predikant achter de rug. Hoewel, gewoon…, wat heeft u een feest van die dienst gemaakt door alle meegebrachte boodschappen en ingebrachte dankgebeden! Het is jammer dat kennismaken langzamer en anders zal gaan dan in normale tijden en dat mijn voorgenomen aanwezigheid op het kerkplein afgelopen zaterdag niet door kon gaan vanwege de aangescherpte maatregelen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. En natuurlijk heb ik inmiddels toch al kennisgemaakt met diverse mensen en groepen. Gelijk op mijn eerste werkdag bijvoorbeeld maakte ik via een Zoom-overleg over de Dankdienst kennis met de 9 leden van de commissie bijzondere themadiensten. Ondanks de beperkingen van digitaal kennismaken en vergaderen, voelde het alsof we het nooit anders zo samen hadden gedaan. Ik vraag uw begrip ervoor dat ik niet iedereen na elkaar kan bezoeken in deze tijd en dat de kennismaking langzamer zal gaan dan in normale tijden, maar schroomt u niet om contact op te nemen. Gesprekken via de telefoon of video-verbinding zijn ook mogelijk. Woensdag is mijn vrije dag. We hopen dat de extra beperkende maatregelen niet te lang duren en dat het dan weer mogelijk wordt om ook na de diensten met die en gene een praatje te maken en ook doordeweeks op een vast tijdstip de kerk open te doen. Als u niet te kwetsbaar bent om op zondag naar de kerk te komen, hoop ik u daar in de loop van de tijd te ontmoeten. Fijn dat we ons elke zondag verbonden mogen weten met velen van u die de dienst thuis meevieren! Hartelijke groet, ds. Marianna van de Graaf 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.