Zondag 20 september 2020: Mw. Sity Smedinga uit Strijensas Dienst opening Winterwerk

De Bloemen van zondag 30 augustus gingen met een hartelijke groet en teken van verbondenheid naar Dhr. Freek Hulsbos. Zondag 6 september gingen de bloemen mee met de doopouders Paula en Arnoud van Raamsdonk.

Afgelopen zondagen ging op zondag 30 augustus Proponent Mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk bij ons voor. De schriftlezingen kwamen uit Jesaja 51 en Marcus 8 vers 27-38. Hierin lazen wij dat Jezus aan zijn leerlingen vraagt: “Wie zeggen de mensen dat ik ben en wie ben ik volgens jullie?” Wie is Jezus voor ons? Wat anderen vinden kunnen wij zo vertellen maar wat wij ervan vinden dat komt meestal niet zomaar uit onze mond. Is Jezus onze Goede Herder? Of een rondtrekkend Prediker, Onze Verlosser of Herder en Leraar? Hebben wij een antwoord op deze vraag? Op zondag 6 september ging Ds. K.H. Waterlander uit Simonshaven bij ons voor. In deze dienst is de Heilige Doop bedient aan Bram Hendrik van Raamsdonk, zoon van Paula en Arnoud van Raamsdonk broertje van Elise, Sophie en Esther. Wij lazen uit Matteüs 14 vers 22-31 Waarin Jezus over het water loopt en Petrus naar hem toe wil gaan. Als thema boven de prediking stond: Houdt moed, ik ben het, vreest niet! Beide diensten zijn terug te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondagen: Op zondag 13 september hoopt Ds. E. van Wijk uit Sprang Capelle en op zondag 20 september hoopt Mw. Sity Smedinga uit Strijensas in de dienst opening van het Winterwerk ofwel Startzondag bij ons voor te gaan. Wij hopen op gezegende diensten met elkaar.

Omzien naar elkaar Er zijn inonze gemeente nog meerdere zieken of mensen die herstellend zijn. Speciaal noemen wij hier Dhr. Hennie de Winter die thuisgekomen is uit het ziekenhuis na een operatie. Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk die thuis herstellend is en Mw. Janny Vree-van Dongen die een behandeling in het ziekenhuis heeft ondergaan. Wij wensen alle zieken en herstellenden van Harte Beterschap en veel sterkte en geduld toe. Vreugde was er bij Mw. Schafer-Bijl met de geboorte van haar achterkleinzoon Luuk zoon van Johan en Karin Goud, Kleinzoon van Martin en Rianne Goud-Schafer. Onze hartelijke felicitaties met dit grote kleine wonder! Op zondag 6 september was het echtpaar J. de Penning-Kruithof 64 jaar getrouwd. Onze hartelijke felicitaties voor dit echtpaar. Wat een dankbaarheid om zolang voor en met elkaar gespaard te mogen zijn. Verdriet was er bij de fam. Meuzelaar-van Kesteren omdat de zus van Wilma op 29 augustus overleed. Heel veel sterkte voor alle rouwenden in onze gemeente. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, ’t ligt alles open voor uw ogen. (Psalm 139-1)

De Boekenbus: Op zaterdag 5 september stond de boekenbus weer op ons kerkplein de opbrengst was 130 Euro. Alle kopers en vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben hartelijk dank voor uw bijdrage aan onze kerk. Rommelmarkt: Op zaterdag 12 september wordt er weer een Rommelmarkt gehouden op ons kerkplein. Alles wel volgens de landelijke Covid-19 regels ingedeeld en met looproutes. Tevens zal een maximum van het aantal bezoekers in het oog worden gehouden, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. Er zal van alles te koop zijn. De markt is open van 09.00 uur tot 13.00 uur. Oproep aan u allen: Komt allen! De opbrengst is voor onze kerk. Tevens op 12 september doen wij mee met Open Monumentendag. Onze kerk is open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het thema dit jaar is “Leermonument”. Wij hopen een bloemententoonstelling in de kerk te houden.

Op vrijdag 18 september organiseert World Servants de actie ‘Ride2Change’. Bij deze actie gaan we samen met andere World Servants 2021 km fietsen. Er zijn in totaal 8 routes door heel Nederland van 252,5 km lang. Route geel zal starten in Puttershoek en eindigen in Heino (Overijssel). Joost de Haan en ik (Judith Prosman) zullen deze complete route gaan fietsen voor ons project in Oeganda en we kunnen dus wel wat sponsors gebruiken! Sponsoren kan via www.ride2change.nl. Klik dan op ‘sponsor een deelnemer’ en kies dan de persoon die u wilt sponsoren. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Agenda voor de komende weken: 12 september Rommelmarkt 09.00-13.00 uur Open Monumentendag 10.00-16.00 uur 16 en 23 september Repetitie Cantorij 19.45-21.15 uur 18 september Vrouwenbijbelkring 10.15-11.45 uur. 21 september Gebedskring 19.00 uur Moderamen 19.00 uur en Ouderlingenoverleg 20.00 uur Ten slotte een gedicht naar Psalm 121 Ik kijk naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van een machtig God, Die alles liet ontstaan. Hij waakt over mijn leven, Hij laat mij nooit alleen, al ga ik door een donker dal, Hij leidt mij erdoorheen. De Heer is bij mij, overal, Hij houdt mij stevig vast, zodat mijn voet niet wankelen zal, Hij draagt voor mij mijn last. Hij plaatst mijn voeten op de rots, een rotsvast fundament. Ik dank U, dat U dag aan dag, zo heel dicht bij mij bent. Namens de kerkenraad een hartelijke groet Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.