Zondag 30 augustus 2020: 10.00 uur Proponent Mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk

Zondag 6 september 2020: 10.00 uur Ds. K.H. Waterlander uit Simonshaven

Bediening van de Heilige Doop

 

De bloemen gingen op zondag 16 augustus met een hartelijke groet en beterschapswens naar Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk die thuis mocht komen uit de Rembrandt. Op zondag 23 augustus gingen de bloemen naar Dhr. J.A. de Vos met een hartelijke groet en als teken van verbondenheid met onze gemeente.

Afgelopen zondagen: Het was duidelijk vakantietijd in onze kerk. Het maximumaantal bezoekers van 45 werd lang niet gehaald. Dankbaar zijn wij dat wij telkens weer een voorganger konden vinden met dank aan Dhr. J. Vermeulen voor het vele werk hieraan. Op zondag 16 augustus mocht Proponent Dhr. Jorin Menkveld uit Dordrecht bij ons voorgaan. Hij nam ons mee in de schriftlezing met Adam en Eva. Genesis 3 vers 8-15. Durven wij open en eerlijk tegenover God te staan en alles met Hem te delen? Of zijn wij zoals Adam en Eva en verstoppen wij ons in het struikgewas? Op zondag 23 augustus ging Ds. Evelien Barendregt uit Dinteloord bij ons voor. Wij lazen uit Psalm 146 en Johannes 9. Waarin de blinde man genezen wordt. Kijken wij net als deze blinde man ook naar Jezus als onze redder en helper in deze moeilijke tijd? Want Jezus is de zon van ons bestaan! U kunt beide diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl. Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht. (NLB 834-3).

Komende zondagen hoopt op zondag 30 augustus Proponent Mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk bij ons voor te gaan. Op zondag 6 september is de Heilige Doop aangevraagd door Arnoud en Paula van Raamsdonk-de Vries voor hun zoontje Bram Hendrik van Raamsdonk. Bram is geboren op 20 mei 2020. Voorganger in deze doopdienst is Ds. K.H. Waterlander uit Simonshaven. Voor beide diensten geldt dat u zich volgens de coronaregels vooraf dient aan te melden met een maximum van 45 personen. Wij hopen op Gezegende diensten met elkaar.

Omzien naar elkaar: In onze gemeente zijn nog steeds langdurig zieken en mensen die wachten op een operatie. Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk mocht thuiskomen vanuit de Rembrandt. Met de nodige hulp moet zij thuis verder revalideren. Mw. de Penning-Kruithof is heel dankbaar dat de operatie goed gegaan is. Dhr. J. Vermeulen is thuis herstellend van alle bestralingen wij wensen hem heel veel sterkte toe. Uw voorbede wordt gevraagd voor Dhr. H.E. de Winter die binnenkort een operatie moet ondergaan. Wij wensen Hennie en Lenie heel veel sterkte toe in deze spannende tijd. Ook uw voorbeden voor de familie van Wilma Meuzelaar-van Kesteren. Zus Gerrie gaat nu zienderogen achteruit. Zij is altijd de Pater Familias. De samenbindende factor van de familie. Naast zieken zijn er ook gemeenteleden die een jubileum mogen vieren. Op maandag 24 augustus 2020 was het echtpaar J.M. Krielaart-van Nieuwaal 30 jaar getrouwd. Op zaterdag 29 augustus 2020 hoopt het echtpaar H.A. Kwakernaat-Visser 40 jaar getrouwd te zijn. Wij wensen beide echtparen nog vele goede jaren in liefde en gezondheid toe onder Gods Zegen en natuurlijk met onze Hartelijke Felicitaties.

Mededeling van de kerkrentmeesters: Wij zijn blij u te kunnen melden dat er voor ds. Marianna van de Graaf een tijdelijke woning is gevonden in Puttershoek. Haar adres daar zal zijn Pieter Repelaerstraat 51. De woning is gehuurd voor de periode van 1 oktober 2020 tm 30 april 2021. Daarna zal zij de pastorie gaan bewonen. Wij hebben met haar de woning bezocht, waarna zij heeft aangegeven heel tevreden te zijn met deze oplossing.

Bericht van de Boekenmarkt: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 5 september 2020 op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De Boekenbus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. In verband met de RIVM-regels mag er 1 persoon of huishouden tegelijk in de Boekenbus. Onder tijdsdruk boeken uitzoeken is niet fijn maar om ieder gelegenheid te geven is 10 minuten de limiet als er een wachtende persoon aanwezig is.

Oproep van de Rommelmarkt: onze eerste vraag: vrijdag 11 september te helpen met inrichten van de rommelmarkt’? De tweede vraag: rommelmarkt 12 september helpen met de verkoop, het opruimen en wegbrengen van de materialen. Een derde vraag: ‘Als u wilt bakken horen we dat graag’! Om spullen af te voeren naar RAD maandag 14 september 4 mensen. Wil je meehelpen meldt je aan bij Elly Snel via elfjesnel@gmail.com. Pannenkoekenactie: Zin in boeren- pannenkoeken op zaterdag 12 september? Dat KAN!!! Wilt u een bestelling plaatsen kan dit via Rook de Vlaming tussen 17.00 en 19.00 uur via telefoonnummer 078-676 41 87. De laatste dag om uw bestelling door te geven is donderdag 10 september. Geef aan hoeveel pannenkoeken u wilt bestellen. U kunt de pannenkoeken zelf op komt halen in de kraam tijdens de Najaars-Rommelmarkt op het kerkplein. Lukt u het niet om zelf te komen dan kunt u thuisbezorgen aangeven. Ophalen kan zaterdag 12 september van 9.00-13.00 uur, Raadhuisstraat 37. Een pannenkoek kost € 0,75 per stuk. Mocht de vergunning voor de rommelmarkt niet worden afgegeven gaat deze actie WEL door vanuit het Ontmoetingscentrum. We hopen op een geslaagde Pannenkoekenactie! Doet u mee? Op D.V. 12 september a.s. is het tevens “Open Monumentendag” Het thema dit jaar is “leermonument”. Met dit thema willen we aan de slag en het idee is om bloemstukken te maken en tentoon te stellen. Hoe mooi en feestelijk is het om de bezoekers te verrassen met prachtige bloemstukken die gemaakt zijn door de gemeenteleden. Wij zoeken nog gemeenteleden die voor die zaterdag een bloemstuk willen maken, welke wij tentoon kunnen stellen in de kerk. U kunt zich aanmelden bij Wilma Meuzelaar- 06-2198 0524 of wilmameuzelaar@gmail.com. Tenslotte mag ik u namens de Kerkenraad Gezegende zondagen en goede weken toewensen.  Loof de Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Loof Hem die de hemel schiep, zijn verstand is grondloos diep. Hij bereidde zee en land. Eeuwig houdt zijn liefde stand. (Ps 136 1-3). Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.