Zondag  23 augustus 2020: 10.00 uur Ds. E. Barendregt uit Dinteloord

De bloemen van zondag 2 augustus 2020 gingen met een hartelijke groet naar Dhr. Ed de Winter Noordstraat. Zondag 9 augustus 2020 gingen de bloemen naar Mw. de Koning-Gravendeel van de Hoeksedijk.

Afgelopen zondagen: Op zondag 2 augustus ging Ds. A.T.J. Bouwman uit Papendrecht bij ons voor wij hoorden de schriftlezingen uit Jesaja 52 en 61 en Lucas 4. Jeruzalem is verwoest en de bevolking is voor een gedeelte in ballingschap. Het lijkt heel veel op onze tijd waarin wij te maken hebben met een virus dat nog steeds om zich heen grijpt. Het IK viert hoogtij. Er is heel veel eenzaamheid en leegte dat is ook “Ballingschap”. Jesaja spreekt van een vreugdebode voor Sion. Deze bode roept naar de ballingen “Jouw God is Koning”. Ook voor ons: “het is een Goede God” die zegt: “Ik zal er zijn” ook vandaag de dag. Op zondag 9 augustus ging Ds. G. van Reeuwijk uit Alkmaar bij ons voor. Wij lazen uit Johannes 9 vers 1-41, waarin een blinde weer kon zien door de genezing door Jezus. Hoe de farizeeën niet wilden geloven dat Jezus een door God gezonden man was. Het is de kracht van God die mensen wil bevrijden van hun beperkingen. Het is “Het Goede Nieuws”. Zijn wij ook ziende blind? U kunt beide diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.  Wat God doet, dat is welgedaan, daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engten gaan waar mij de dood zal drijven – als God mij leidt kan ik de tijd van duisternis verdragen: ik zal zijn licht zien dagen. (NLB 909-3)

Komende zondagen hoopt op 16 augustus Proponent Joren Menkveld uit Dordrecht bij ons voor te gaan. Op zondag 23 augustus hoopt Ds. Evelien Barendregt uit Dinteloord bij ons voor te gaan. Wij hopen op gezegende diensten met elkaar. De aanmeldingsplicht is er nog steeds van kracht. Er is een max. van 45 personen in de kerk.

Oproep van de kerkrentmeesters: Tijdens de diensten worden er wel collecten gehouden, echter de opbrengsten zijn vele malen lager dan wij gewend zijn en de onkosten blijven wel gewoon doorgaan. Het is mogelijk om uw collecte of extra gift via de GIVT-app over te maken of op de bankrekening van de kerkrentmeesters. Dit wordt van harte bij u aanbevolen. De bankrekeningnummers zijn NL17INGB0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente of NL46RABO0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam.

Omzien naar elkaar: Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk is voor revalidatie in de Rembrandt. Zij hoopt met de nodige hulp op 15 augustus weer thuis te komen. Wij wensen haar van Harte Beterschap en een voorspoedig herstel toe! Wij leven mee met Dhr. J.A. de Heer en Mw. A. Vermaat en Fam. G. Verrijp-de Heer op 24 juli is dochter, schoondochter en zus van Tineke, Angela overleden. Wij wensen deze families heel veel sterkte met dit verlies en Gods nabijheid en troost toe. Fam. K. Meuzelaar-van Kesteren en kinderen. De gezondheid van de zus van Wilma gaat sterk achteruit. Graag uw voorbede voor deze familie. Wij willen alle zieken en eenzamen hier niet genoemd Gods kracht en sterkte toewensen. Zeker in de zomerperiode kan het vaak heel stil worden om je heen. Ook al is het deze zomer niet zoals andere jaren!

Uw voorbeden worden gevraagd: voor alle slachtoffers en gewonden van de ontploffingen in Beiroet. Kerk in Actie is inmiddels een Noodhulpactie begonnen: Kom ook in actie en help de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet. Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Slachtoffers explosie Beiroet’. Huwelijksjubilea: Op vrijdag 14 augustus 2020 is het echtpaar C. Blaak-van de Lagemaat 40 jaar getrouwd. Op zondag 16 augustus 2020 hoopt het echtpaar J. Timmers-van Sintmaartensdijk 35 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren beide echtparen van Harte en wensen hen nog vele jaren in liefde en gezondheid toe.  

Boekenbus: Op 1 augustus stond de boekenbus met de nodige maatregelen weer op het kerkplein. De opbrengst was 85 Euro. Wij bedanken alle kopers en vrijwilligers voor hun inzet.

Oproep van de Rommelmarkt: De Najaars- Rommelmarkt in ‘corona-stijl’ zal er totaal anders uitzien dan we gewend waren…. Als het allemaal door mag en kan gaan en daar hopen we natuurlijk op. Zonder vrijwilligers kunnen we helemaal niets doen. Daarom onze eerste vraag: ‘ziet u het zitten om op vrijdag 11 september te helpen met inrichten van de rommelmarkt’? De tweede vraag: ‘Wilt u op de dag van de rommelmarkt 12 september helpen met de verkoop, het opruimen en wegbrengen van de materialen ‘? Een derde vraag: ‘Als u wilt bakken horen we dat graag’! Niet voor de catering maar willen we dit graag verpakt op een kraam te koop aanbieden. Het 1,5 m afstand houden en bewaken moeten we natuurlijk doen, dus beperken we het totaal aantal mensen op het kerkplein en vragen we vrijwilligers om hier te helpen met toezicht houden en zo nodig ook mensen hierop aan te spreken. Om spullen af te voeren naar RAD Westmaas op maandag 14 september 4 mensen. Een hele waslijst mensen, maar dan weten jullie ook een beetje waar het naar toe gaat. Als Rommelmarkt Commissie gaan wij verder met de organisatie en zullen jullie op de hoogte houden. Wil je meehelpen meldt je aan bij Elly Snel via elfjesnel@gmail.com.

Op D.V. 12 september a.s. is het tevens “Open Monumentendag” Het thema dit jaar is “leermonument”. Met dit thema willen we aan de slag en het idee is om bloemstukken te maken en tentoon te stellen. Hoe mooi en feestelijk is het om de bezoekers te verrassen met prachtige bloemstukken die gemaakt zijn door de gemeenteleden. Wij zoeken nog gemeenteleden die voor die zaterdag een bloemstuk willen maken, welke wij tentoon kunnen stellen in de kerk. U kunt zich aanmelden bij Wilma Meuzelaar- 06-2198 0524 of wilmameuzelaar@gmail.com.

Zaterdag 22 augustus 16.00 uur is de uiterste inleverdatum voor kopij van het Hervormd Contact van September. Op maandag 24 augustus is het weer gebedskring in de consistorie/kerk om 19.00 uur. Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad goede weken toewensen. Het is op dit moment zeer warm met temperaturen boven de 35 graden. Let op uzelf en op elkaar. Ga met God en Hij zal met je zijn, Jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. (NLB 416-1) Hartelijke Groet Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.