Zondag 12 Juli 2020: 10.00 uur Ds. J. Reehorst uit Nieuw-Beijerland, Viering Heilig Avondmaal

De bloemen van de afgelopen weken gingen op zondag 21 Juni naar Dhr. Peter van loon die uit het ziekenhuis thuis mocht komen en op zondag 28 Juni naar Dhr. Fred Dijkers beiden met een hartelijke groet en beterschapswens.

Huwelijksjubilea: Op 16 juni 2020 was het echtpaar E. Vos-van ’t Leven 25 jaar getrouwd, Zondag 21 juni 2020 was het echtpaar Verrijp- de Heer 35 jaar getrouwd. Op 22 juni 2020 was het echtpaar D. de Jong 30 jaar getrouwd. Wij wensen deze echtparen van harte geluk met zoveel jaren in verbondenheid en Gods Zegen voor de komende jaren.

Afgelopen zondagen mochten wij voorzichtig ons kerkgebouw weer vullen met gemeenteleden. Wel onder strikte voorwaarden van aanmelden vooraf en niet zingen in de kerk.  Het beamerteam probeert de diensten ook weer te ondersteunen. Deze weken met het laten horen van liederen via YouTube. Zo lijkt het nog enigszins alsof er in de kerk gezongen wordt en kan er thuis uit volle borst worden meegezongen. Op zondag 21 Juni ging Ds. J. Noordam uit Nieuwendijk (NB) bij ons voor. Wij lazen uit Romeinen 8 over leven met de Geest van God. In de Overdenking stond Romeinen 8 vers 15 centraal: “De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God”. Nu wij de Geest hebben ontvangen mogen wij erop vertrouwen dat wij door deze Geest kunnen veranderen. Wij kunnen deelgenoot worden van het eeuwige leven. Op zondag 28 Juni ging Ds. P. van der Ende uit Rijnsburg bij ons voor. Wie in Christus gelooft als Zoon van God, als Heer en Redder, die zal volstromen met Gods Heerlijkheid en Gods Volkomenheid. Prachtige woorden naar Efeziërs 3 en Kolossenzen 2. U kunt de diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Komende zondagen hoopt op zondag 5 Juli Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. Beslist geen onbekende voor ons. Op zondag 12 Juli hoopt Ds. J. Reehorst met ons het Heilig Avondmaal te mogen vieren. Vooraf moeten alle mensen die een dienst willen bezoeken zich aanmelden bij onze koster Dhr. Rook de Vlaming rdevlaming@kpnmail.nl  of telefoon Rook 06 2895 7344 BGG Ali 06 1356 6620. Graag bellen tussen 17.00 en 19.00 uur. Opgeven is ook noodzakelijk voor kinderen die naar de oppas en nevendienst gaan. Altijd aangeven naam en aantal personen. Uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur. Er is in tegenstelling tot wat er in het Hervormd Contact vermeld staat geen beperking op alfabet. Alle gemeenteleden mogen zich aanmelden met een max. van 45 personen. Dit in het kader van de 1,5 meter regel. Thuis meeluisteren en meevieren kan natuurlijk ook!

Het beroepingswerk: Als u dit leest is er een gemeenteavond geweest waarin wij kennis hebben mogen maken met Ds. Marianna van de Graaf uit Poortugaal. De kerkenraad is voornemens een beroep op haar uit te brengen. Op 2 juli jl. is er door de belijdende leden gestemd of er daadwerkelijk een beroep mag worden uitgebracht. De kerkenraad vraagt uw voorbeden voor het beroepingswerk en voor Ds. Marianna van de Graaf zodat zij bij een mogelijk beroep de stem van God mag volgen om de vacature in onze gemeente te mogen vervullen.

Bericht van de Kindernevendienst: Beste ouders/verzorgers, Vanaf zondag 5 juli zal de kindernevendienst weer starten. Alle kinderen zijn hierbij welkom om 10 uur in het ontmoetingscentrum. De kinderen gaan niet de kerk in en blijven de hele dienst in het ontmoetingscentrum. We gaan dit uur invullen met verhaal, spelletjes en gezellig samen zijn. Papa en mama niet naar de kerk? Geen probleem! De kinderen zijn wel welkom. Komen jullie ook? Wel van tevoren aanmelden! Op zondag 5 juli luisteren de kinderen naar: Mattheüs 11:25-30 Hier vind je rust: In het Bijbelverhaal vertelt Jezus over rust. Hij zegt tegen de mensen: ‘Kom naar mij als je moe bent, als je het zwaar hebt. Want ik zal je rust geven. Wie rust zoekt, zal het vinden.’ Op zondag 12 juli komt het verhaal uit: Mattheüs 13:1-9.18-23 De zaaier: Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Het zaad komt op verschillende plekken terecht. Op de ene plek komt het tot bloei, op de andere plek komt er niets van terecht. Zo is het ook met het woord van God, zegt Jezus.

Omzien naar elkaar: Speciaal noemen wij hier alle eenzamen, ouderen en mensen die nog steeds of weer opnieuw in isolatie zitten. Wat moeilijk om zolang weinig of geen mensen te mogen ontmoeten. Weet dat u nooit alleen bent: God is erbij! Wij vragen uw voorbeden voor de Fam. Voetee, Dhr. Voetee is thuisgekomen en heeft inmiddels 24/7 verzorging. Ook vragen wij voorbeden voor Kees en Rita Roest nu hun broer en zwager Leo Roest zo plotseling is overleden. Hij mocht slechts 57 jaar worden. Gelukkig mocht Peter van Loon uit het ziekenhuis thuiskomen na een geslaagde knieoperatie. Wij wensen hem een goede revalidatie en voorspoedig herstel toe. Zelf ben ik nog steeds aan het tobben met hevige zenuwpijnen. Als u dit leest ben ik wederom voor nadere gesprekken naar het EMC in Rotterdam geweest. De vraag blijft hoe gaan wij de periode tot een eventuele operatie overbruggen?

Dhr. Jaap de Vos ging voor een staaroperatie naar het ziekenhuis maar deze operatie ging niet door vanwege een infectie. Hij wacht nu op een volgende oproep. Wij zijn blij en dankbaar met Janny Vree nu de behandeling zo goed heeft geholpen dat zij weer kan lopen. Dan kun je weer genieten zei ze en dat is ook zo.

Oproep van de Rommelmarkt Commissie voor de Pannenkoekenactie op 4 juli a.s. U kunt u bestellingen doorgeven tot (vandaag) vrijdag 3 juli bij Rook de Vlaming tel 078-6764187 graag tussen 17.00 en 19.00 uur bellen. Nieuws van de Boekenbus: Maanden liggen achter ons waarbij er geen Boekenbus op het kerkplein heeft gestaan.  In overleg met de Boekenbus vrijwilligers willen we op zaterdag 4 juli de Boekenbus weer naar het Kerkplein laten komen. Natuurlijk vragen we u om niet te komen als u klachten heeft volgens de RIVM-regels. Om afstand te kunnen houden vragen we u als u met de auto komt te parkeren op het kerkplein en te blijven zitten in de auto tot het uw beurt is. Bent u lopend of op de fiets dan kunt u op 1,5 meter afstand van elkaar wachten op uw beurt. Ook een tijdlimiet, u kunt 10 minuten zoeken naar boeken. Wachten op uw beurt kan bij mooi weer – op afstand- zn. op een stoel op het kerkplein of staand. Is het slecht weer, dan kunt u in het Ontmoetingscentrum op de daar gereedstaande stoelen wachten op uw beurt. In de boekenbus mag één persoon, of een gezin. Graag zien we u op de volgende verkoopochtend 4 juli a.s. van 9-12 uur op het Kerkplein! Tijdens de openingsuren kunt u uw overtollige boeken inleveren. Ten slotte mag ik u en jullie namens de kerkenraad Gods Zegen toewensen. Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.