Zondag 2 augustus 2020: 10.00 uur Ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht

9 augustus 2020: 10.00 uur Ds. G. van Reeuwijk uit Alkmaar

De bloemen gingen op zondag 19 juli 2020 als Hartelijke Felicitatie mee met de doopouders Rick en Wilma Welten-Zilverschoon op zondag 26 juli 2020 gingen de bloemen met een Hartelijke Groet naar Fam. J. de Penning-Kruithof aan de Hoeksedijk.

Afgelopen zondagen mocht op 19 juli onze oud-predikant Ds. Jak. Verwaal bij ons voor gaan in een doopdienst. Gedoopt werd Yens Henricus Huig Welten zoon van Rick en Wilma Welten broertje van Lyanne. Yens is geboren op 6 juni en mocht op 19 juli het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. Wat fijn dat zo de cirkel weer rond is in de familie. Ds. Verwaal heeft het huwelijk van Rick en Wilma ingezegend, Lyanne gedoopt en niet te vergeten de rouwdienst van de vader van Wilma verzorgd. Op zondag 26 juli ging Ds. H. Koolhaas uit Aalsmeer bij ons voor. Met de schrift gedeelten uit Jesaja 28 en 1 Korinthe 3 stond de overdenking met als thema: “God houdt rekening met mensen” centraal. Wat een bemoedigende woorden, wat er ook gebeurt toen en nu God is erbij. Hij bepaalt wat er gebeurt en wanneer iets gebeurt. Wij zongen dan ook lied 935: “Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer, Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn, De Heer zal als een muur rondom ons leven zijn, Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit, God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit” Beide diensten zijn terug te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondagen hoopt op zondag 2 augustus Ds. A.J.T. (Thea) Bouwman uit Papendrecht bij ons voor te gaan. Op zondag 9 augustus hoopt Ds. G. van Reeuwijk uit Alkmaar bij ons voor te gaan. Wij hopen op gezegende diensten met elkaar. Als het weer het toelaat zullen wij weer een aantal liederen na afloop van de kerkdienst op het kerkplein met elkaar zingen. Als het orgel op volle kracht speelt kunnen wij 1 of 2 liederen in een grote kring met elkaar buiten zingen. Voor beiden diensten geld dat u zich van tevoren aan moet melden volgens de afgesproken regels. Er is een max. van 45 personen. Dit geld ook voor de kinderen die naar de nevendienst gaan. Langzaam begint het wat te wennen, dat wij een plaats toegewezen krijgen en niet met elkaar mogen zingen. Voorlopig bidden wij dat iedereen gezond mag blijven door zich goed aan de geldende afspraken te houden.

Mededeling namens de kerkenraad: Afgelopen periode heeft de kerkenraad een brief ontvangen waarin ouderling Dhr. H.A. Kwakernaat om persoonlijke redenen zijn ambt als ouderling wenst te beëindigen. Wij bedanken Henk voor zijn inzet en wensen hem en zijn gezin Gods Zegen toe. Dit betekent dat wij weer een extra vacature in onze kerkenraad hebben.

Het totaal aantal vacatures is momenteel 4: 1 of 2 jeugdouderlingen en 2 wijkouderlingen. Deze mededeling is tevens een oproep aan alle belijdende leden om bij uzelf te rade te gaan of u een taak in onze kerkenraad zou willen en kunnen vervullen. Wij zijn dringend op zoek naar AMBTSDRAGERS. Het is zo belangrijk om alle taken in de kerkenraad goed te kunnen verdelen. Hoe meer schouders dit dragen hoe eenvoudiger de werkzaamheden zullen zijn. Momenteel zijn 2 wijken in de gemeente vacant het bezoekwerk moet verdeeld worden over de andere wijken, welke eigenlijk al heel erg groot zijn. Laten wij als leden van de Kerk van Maasdam onze verantwoordelijkheid met elkaar proberen te dragen!

Omzien naar elkaar: Mw. H. Janse-Herweijer is weer thuisgekomen uit de Rembrandt. Wij wensen haar van Harte Beterschap en een voorspoedig herstel toe. Mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk is sinds vorige week vrijdag voor revalidatie naar de Rembrandt kamer 22 gegaan. Ook haar wensen wij van Harte Beterschap en een voorspoedig herstel toe! Dhr. J. Vermeulen is al geruime tijd bezig met een traject van bestralingen. Wij vragen uw voorbede van Jan en Cobi nu de bijwerkingen meer en meer duidelijk worden. Fam. Knoot-Nooteboom Deze week hebben zij afscheid moeten nemen van de moeder van Hetty, Moeder, Schoonmoeder en Oma Mw. Nooteboom-Blok. Wij wensen hen heel veel sterkte met dit verlies toe. Fam. K. Meuzelaar-van Kesteren en kinderen. De gezondheid van de zus van Wilma gaat sterk achteruit en haar gezondheid is momenteel zeer broos. Graag uw voorbede. Ook zijn er nog meerdere zieken en ouderen die liever niet met name genoemd worden. Wij wensen iedereen jong of oud heel veel sterkte en Gods nabijheid toe.

World Servants: afgelopen weekend zou een groep jongeren uit Maasdam en Puttershoek vertrekken naar Rwanda en Oeganda om te helpen scholen en bijbehorende voorzieningen te bouwen.  Uit onze gemeente zou Judith Prosman naar Oeganda gaan. Door de corona maatregelen zijn alle projecten geannuleerd. Wij vragen uw voorbede voor alle mensen in de landen waar de projecten nu uitgesteld of geannuleerd zijn. Hulp blijft nodig maar kan helaas nu niet doorgaan. Ook in deze landen slaat het corona virus hard om zich heen. Nieuws van de Boekenbus: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat

zaterdag 1 augustus 2020 op het Kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. Om ons te houden aan de RIVM-regels is er handgel, mag er één persoon of gezin tegelijk in de bus en heeft u 10 minuten de tijd om een boek te zoeken. Wachten kan op het kerkplein op gepaste afstand en bij slecht weer staan er stoelen gereed in het Ontmoetingscentrum. Bent u met de auto dan kunt u daarin wachten op uw beurt. De Boekenbus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur.  De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk. Graag ontvangen wij uw overtollige boeken tijdens openingsuren. Encyclopedieën, biebboeken, boeken die stuk zijn en folders mag u thuis al bij het oud papier verzamelen.

Oproep van de Rommelmarkt: De Najaars- Rommelmarkt in ‘corona-stijl’ zal er totaal anders uitzien dan we gewend waren…. Als het allemaal door mag en kan gaan en daar hopen we natuurlijk op. Zonder vrijwilligers kunnen we helemaal niets doen. Daarom onze eerste vraag: ‘ziet u het zitten om op vrijdag 11 september te helpen met inrichten van de rommelmarkt’? De tweede vraag: ‘Wilt u op de dag van de rommelmarkt 12 september helpen met de verkoop, het opruimen en wegbrengen van de materialen ‘? Een derde vraag: ‘Als u wilt bakken horen we dat graag’! Niet voor de catering maar willen we dit graag verpakt op een kraam te koop aanbieden. Het 1,5 m afstand houden en bewaken moeten we natuurlijk doen, dus beperken we het totaal aantal mensen op het kerkplein en vragen we vrijwilligers om hier te helpen met toezicht houden en zo nodig ook mensen hierop aan te spreken. Om spullen af te voeren naar RAD Westmaas op maandag 14 september 4 mensen. Een hele waslijst mensen, maar dan weten jullie ook een beetje waar het naar toe gaat. Als Rommelmarkt Commissie gaan wij verder met de organisatie en zullen jullie op de hoogte houden. Wil je meehelpen meldt je aan bij Elly Snel via elfjesnel@gmail.com.  Op D.V. 12 september a.s. is het tevens “Open Monumentendag” Het thema dit jaar is “leermonument”. Met dit thema willen we aan de slag en het idee is om bloemstukken te maken en tentoon te stellen. Hoe mooi en feestelijk is het om de bezoekers te verrassen met prachtige bloemstukken die gemaakt zijn door de gemeenteleden. Wij zoeken nog gemeenteleden die voor die zaterdag een bloemstuk willen maken, welke wij tentoon kunnen stellen in de kerk. U kunt zich aanmelden bij Wilma Meuzelaar- 06-2198 0524 of wilmameuzelaar@gmail.com

Gebedskring: op maandag 3 augustus wordt er weer een gebedskring in onze kerk gehouden om 19.00 uur bent u van harte welkom. Voor alle overige activiteiten is het “vakantietijd”. Ten slotte mag ik u namens de Kerkenraad goede weken en een Gezegende tijd toewensen. ”Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal”. (NLB 425-1) Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.