Zondag 14 juni 2020: 10.00 uur Mw. B. Broeren uit Puttershoek

De bloemen van de afgelopen weken gingen op zondag 24 mei naar Mw. Joke Moelker als dank voor de vele werkzaamheden die zij voor onze kerk verricht. Op zondag 31 mei gingen de bloemen ter bemoediging naar Dhr. en Mw. Voetee aan de Molenlaan. Alle gemeenteleden hebben in de week voor Pinksteren een Pinkstergroet met boekenlegger mogen ontvangen, dit als teken van verbondenheid in deze tijd van Corona.

Afgelopen weken vierden wij Hemelvaartsdag gezamenlijk met onze broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk Puttershoek/Maasdam Ds. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam ging ons voor. Wij lazen het verhaal van Hemelvaart uit Handelingen 1. Op zondag 24 mei mocht Dhr. M. Padmos uit Krimpen aan den IJssel bij ons voorgaan wij luisterden naar de lezingen uit Johannes 14 vanaf vers 15. Waarin Jezus zegt: “Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug”. Afscheid nemen is moeilijk zeker in deze Coronatijd. Je blijft wat verweest achter. Jezus bereidt de volgelingen voor op zijn komende afscheid met Hemelvaartsdag. Hij troost hen en ons met de woorden: Als ik wegga, zal ik je nooit vergeten. Ik zal voor je bidden bij mijn Vader en een andere helper sturen: ”De Heilige Geest”. Hou vol eens zal ik terugkomen. Op zondag 31 mei 1e Pinksterdag ging Ds. J. den Braber uit Numansdorp (Klundert) bij ons voor. Wij lazen Handelingen 2 met als thema: Vervullen en Verspreiden. Hoe laten wij ons vervullen met de Heilige Geest van God. Als wij deze Heilige Geest ontvangen hebben laten wij deze dan ook verspreiden. De Heilige Geest wil geen app op je telefoon zijn die je nooit gebruikt. Hij wil in ons werken en ons vullen met Gods liefde en werken in ons leven. U kunt alle diensten terugluisteren of www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondagen zullen nog steeds digitale diensten zijn. Er zijn wat versoepelingen in de Corona regels maar een werkgroep binnen de kerkenraad samen met de kosters zijn aan het onderzoeken hoe het kerkgebouw Corona-proef gebruikt kan worden.  Op zondag 7 juni hoopt Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk voor te gaan en op zondag 14 juni Mw. Barbera Broeren uit Puttershoek. Wij wensen u allemaal gezegende diensten toe. Omzien naar elkaar: Wij mochten een geboortekaartje ontvangen van Arnoud en Paula van Raamsdonk. Op 20 mei 2020 is hun zoon Bram Hendrik van Raamsdonk geboren, broertje van Elise, Sophie en Esther. Hij was 6 weken te vroeg maar mocht vrijdag 29 mei samen met Paula het ziekenhuis verlaten. Onze Hartelijke Felicitaties en wij wensen dat Bram op mag groeien als een parel in Gods hand. Tekst op het kaartje: “Klein ben je in deze wereld, Als een zandkorrel langs het strand. Maar God heeft jouw naam al geschreven in de palmen van Zijn Vaderhand”. Wij wensen Paula en Bram een voorspoedig herstel toe. Wij leven mee met Jan en Cobi Vermeulen nu Jan gestart is met medicijnen om zijn ziekte af te remmen of te genezen. Wij wensen Jan en Cobi Gods kracht en onmisbare Zegen toe. Grote schrik en verbijstering bij Hennie en Carel Bosschaart die afgelopen vrijdag zo plotseling afscheid moesten nemen van hun schoonzoon. Man van Suzanne en vader van hun 2 jonge kinderen. Op vrijdag 5 juni a.s. neemt de familie afscheid in het crematorium. Wij vragen uw voorbede voor Carel, Hennie en hun dochter en verdere familie. Ook vragen wij uw voorbeden voor allen hier niet genoemd maar die opgenomen zijn of wachtend op een behandeling of onderzoeken. Blijf bij mij Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt. Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt. Als vrienden henengaan in stormgetij, blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij. (JdH)

Beroepingswerk: Op maandag 25 mei 2020 heeft de beroepingscommissie een advies aan de kerkenraad uitgebracht over een te beroepen predikant. De kerkenraad heeft het advies overgenomen en beraadt zich nu over het organiseren van een gemeenteavond. Zodra er meer bekend is stellen wij u op de hoogte. Met de huidige beperkingen is dit nog niet zo eenvoudig! De kerkenraad denkt aan 1 of 2 juli a.s.

Bericht van de Rommelmarkt: 40 tomatenplanten zijn gekregen voor de Rommelmarkt. U vindt ze bij de laatste plantenstekken op Hoeksedijk 59. Fijn als u ons wilt helpen door ze op te halen. Uw bijdrage a.u.b. in de brievenbus deponeren, de opbrengst is voor de Rommelmarkt.

Kindernevendienst: De kerkenraad heeft besloten het afscheid van de kinderen van de Nevendienst te verplaatsen naar september as. Omdat wij wellicht dan elkaar weer kunnen ontmoeten. Helaas kan de jaarlijkse BBQ in de pastorie-tuin niet doorgaan vanwege Corona. Wij hopen dat dit volgend jaar weer mogelijk is.

Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad sterkte in deze tijd van Corona wensen. Hou vol en let een beetje op elkaar. Ook nu de regels wat soepeler worden. Laten wij voorzichtig blijven. Tevens een Hartelijke Groet van ons allemaal. “Heer ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen dropp’len vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij, dropp’len vallen ook op mij”. (ELB 147). Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.