Zondag 28 Juni 2020: 10.00 uur Ds. P. v.d. Ende uit Rijnsburg

De bloemen gingen afgelopen weken op 7 juni ter bemoediging naar Carel en Hennie Bosschaart en op zondag 14 juni met een hartelijke groet vanuit onze gemeente naar Fam. Soeters in Puttershoek.

Afgelopen zondagen: Op zondag 7 juni was Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk bij ons aanwezig echter de techniek liet ons in de steek. Door een kapot modem kon de uitzending van kerkdienst gemist niet doorgaan. Naast het niet kunnen meeluisteren was ook de predikant eigenlijk voor niets helemaal naar Maasdam gekomen. Gelukkig konden enkele leden van onze kerkenraad en de predikant met elkaar nog een gebed met voorbeden uitspreken. Op zondag 14 juni ging Mw. Barbera Broeren uit Puttershoek bij ons voor. De lezingen kwamen uit Lucas 6 vers 36-38 en vers 43-45. Het thema van de dienst was: “Geef het door”. Wij mogen net als Jezus het goede nieuws doorgeven aan ons nageslacht en de mensen om ons heen. Want als ons hart vol is van Jezus, loopt de mond ervan over. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last.(ELB 213). Komende zondagen zal op 21 Juni Ds. Noordam uit Nieuwendijk bij ons voorgaan. De kerkenraad heeft besloten heel voorzichtig de kerkdiensten op te starten. Op 21 juni zijn de Kerkenraadsleden met hun partner of echtgenoten uitgenodigd. Echter, iedereen dient zich aan te melden uiterlijk vrijdagavond 20.00 uur bij onze koster Dhr. Rook de Vlaming email: rdevlaming@kpnmail.nl of mobiel: 06 2895 7344 tussen 17.00 en 19.00 uur. Voor meer informatie krijgt u de komende weken ons nieuwe “Hervormd Contact”.  Alles uiteraard volgens de laatste regels van het RIVM en de PKN. Het belangrijkste advies is: Heeft u koorts of bent u verkouden blijf thuis. Valt u binnen de kwetsbare leeftijdsgroep blijf thuis. Op zondag 28 Juni hoopt Ds. P. v.d. Ende uit Rijnsburg bij ons voor te gaan. Families waarvan de achternaam begint met de letters A t/m F kunnen zich aanmelden voor deze dienst met een max. van 25 personen. Uiteraard worden alle kerkdiensten uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Omzien naar elkaar: er zijn in onze gemeente meerdere mensen die onder behandeling zijn of wachtend op een uitslag. Grote dankbaarheid is er bij Petra Commijs en haar familie. Bij de laatste scan waren er geen vreemde cellen meer te zien. Dat betekent dat Petra schoon is. Hartelijk Gefeliciteerd na een periode van spanning eindelijk goed nieuws. Als u dit leest is er bij Toos Israel-Biesheuvel inmiddels meer bekend over de verdere behandeling van haar ernstige pijnklachten vanuit de rug. Intussen heeft Toos een geslaagde staaroperatie achter de rug, waarvoor grote dankbaarheid is. Wij leven mee met de Fam. van Wilma en Kleis Meuzelaar nu de zus van Wilma zo ernstig ziek is dat genezing naar de mens gesproken niet meer mogelijk is. Grote dankbaarheid bij Joke en Luuk Goud met de geboorte van hun kleindochter Jippe, dochtertje van Lotte en Steven. Onze Hartelijke Felicitaties voor dit grote kleine wonder. De kerkenraad mocht een geboortekaartje ontvangen van Yens Henricus Huig Welten, zoon van Wilma en Rick Welten-Zilverschoon Broertje van grote zus Lyanne. Grote dankbaarheid in dit gezin dat zij uit Gods Hand dit kindje mochten ontvangen op 6 juni 2020. Ook zij ontvangen onze hartelijke felicitaties met de geboorte van Yens. Hiermede willen wij ook onze koster Ali Zilverschoon van harte feliciteren met de geboorte van haar kleinzoon. Geslaagden: Afgelopen weken hebben alle geslaagden binnen onze gemeente als teken van felicitatie een roos mogen ontvangen. Wij feliciteren Lotte Buizer, Eva van Gastel, Judith Prosman, Eva in ’t Veld en Annemieke Vermeulen.  Voor allen die het dit jaar net niet of niet gehaald hebben hopen wij dat zij opnieuw de moed krijgen om examen te doen.

Het beroepingswerk: Alle gemeenteleden hebben een uitnodiging ontvangen voor de gemeenteavond welke gehouden wordt op 2 juli a.s. Tijdens deze avond zal de nieuw te beroepen predikant gepresenteerd worden en wordt er door belijdende leden een stemming gehouden of wij daadwerkelijk een beroep gaan uitbrengen. Wij vragen uw voorbeden voor deze avond dat alles volgens plan mag verlopen en dat Gods Geest daarbij aanwezig mag zijn. Omdat er maar een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig kunnen zijn, is er een mogelijkheid om via een beveiligde verbinding digitaal mee te luisteren. Alle gegevens kunt u in de uitnodiging vinden! Heeft u vragen kijk op www.kerkmaasdam.nl  hier kunt u wellicht een antwoord op uw vragen vinden. Voor alle overige vragen kunt u uiteraard terecht bij een van de kerkenraadsleden.

Oproep van de Rommelmarkt Commissie voor de Pannenkoekenactie op 4 juli a.s. U kunt u bestellingen doorgeven tot 3 juli bij Rook de Vlaming tel 078-6764187 graag tussen 17.00 en 19.00 uur bellen. Meer informatie vindt u op onze website.

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad Gods Zegen toewensen voor de komende weken. Toos Israel-Biesheuvel Ouderling-Scriba

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.