Zondag 31 Mei 2020 10.00 uur Ds. J. den Braber uit Klundert Pinksterdienst

De bloemen van de afgelopen weken gingen op zondag 10 mei naar Fam. C. de Klerk-Quak vanwege hun 60-jarig huwelijk op 6 mei jl. met onze Hartelijke Felicitaties. Op zondag 17 mei gingen de bloemen met een beterschap en sterkte wens naar Dhr. J. Vermeulen uit de Heul in Maasdam.

Afgelopen weken mochten wij weer 2 mooie diensten hebben welke digitaal gevolgd konden worden. Zondag 10 mei ging Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. Wij lazen uit Genesis 3 over de verleiding van de slang bij de mens. Ook lazen wij uit Numeri 21 waarin God slangen op het volk Israel afstuurt zodat het volk leert inzien dat ze door God bevrijd zijn uit het land Egypte. Ook lazen wij uit Johannes 3 waarin de evangelist ons het volgende voorhoudt: De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes ooit de slang omhoog hief in de woestijn, opdat iedereen die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Het hoofdthema ging over “de Verleiding”. Ieder mens is te verleiden tot dingen die hem niet eigen zijn. Je moet kiezen en soms kies je fout. God geeft echter ook vergeving als je fouten gemaakt hebt. Ga terug naar God en beleid je zonden of fouten en Hij zal je vergeving schenken. Ook voor jou is Jezus gestorven. Zondag 17 mei ging Ds. J. Reehorst uit Stavenisse bij ons voor. Wij mochten met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Thuis in Christus verbonden. Wij lazen uit Ezechiël 34 vers 1-24 en uit Johannes 10 over de Goede Herder. De profeet Ezechiël roept diverse malen op tot het volk om te bekeren. Momenteel leven wij net als in de tijd van Ezechiël in een soort van ballingschap, in quarantaine. Wij vragen ons nu ook af “Waar is God”. God is erbij zoals altijd! Je ziet hem niet maar Hij is er wel. Wij moeten wel onze antenne op Hem afstellen. God heeft wel een plan met onze aarde. God komt zijn beloften altijd na! U kunt beide diensten terugluisteren op www.kerdienstgemist.nl

Komende zondagen gaat op zondag 24 mei Dhr. M. Padmos uit Krimpen aan den IJssel bij ons voor. Op Pinkstermorgen 31 mei gaat Ds. J. den Braber uit Klundert bij ons voor. De dienst zal opgeluisterd worden door leden van de band “All4one”. Vooraf opgenomen nummers zullen ten gehore gebracht worden. Helaas mogen wij dit jaar geen Pinksterpraise organiseren dit i.v.m. de overheidsmaatregelen rondom het Coronavirus. Wij hopen met elkaar op gezegende diensten waarin wij ons in Christus verbonden mogen weten met elkaar. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.– Gezang 487 (1973)

Omzien naar elkaar: Fam. Henk en Marleen Kwakernaat en kinderen hebben op 4 mei afscheid moeten nemen van moeder en oma Mw. S. Kwakernaat-Hitzert. Wij vragen uw voorbede voor deze familie en namens de Kerkenraad onze oprechte deelneming met het verlies van moeder en oma. Wat kunnen dood en leven dicht bij elkaar liggen. Henk en Marleen mochten op 10 mei opnieuw opa en oma worden ditmaal van een kleindochter Saar Zoë dochter van Suzanne en Roland zusje van Noud. Onze Hartelijke Felicitaties voor dit grote wonder. Wij leven mee met Jan & Cobi Vermeulen nu Jan de uitslagen van de onderzoeken te horen heeft gekregen en hiervoor het traject van bestralingen en andere medische behandelingen moet ondergaan om de ziekte te remmen en zo mogelijk te stoppen. Fam. Lindhout Afgelopen week op 11 mei is Mw. Maaike Willempje Lindhout-Sinterklaas overleden zij is in besloten kring begraven. Onze oprechte deelneming voor deze familie met het verlies van vrouw, moeder en oma. Zij mocht 69 jaar worden. Fenny van der Burgh-Kranendonk is geopereerd aan haar hand over enkele weken is de andere hand aan de beurt. Wij wensen haar heel veel sterkte en een voorspoedig herstel toe. Huwelijksjubilea: Op 6 mei 2020 was het echtpaar de C. de Klerk-Quak 60 jaar getrouwd 10 Mei 2020 was het echtpaar A. Hoogendam 69 jaar getrouwd. Op zaterdag 23 mei 2020 hoopt het echtpaar D.A. Rijken-Kooijman 64 jaar getrouwd te zijn. Op zondag 24 mei 2020 hoopt het echtpaar A.A. Groeneweg-Verschoor 35 jaar getrouwd te zijn. Onze Hartelijke Felicitaties voor deze echtparen. Wij wensen hen nog vele jaren onder Gods trouwe vleugels toe.

4 mei herdenking: we stonden weer stil bij allen die hun leven gaven voor de vrijheid waarin wij nu mogen leven. Juist nu er dit jaar 75 jaar vrijheid zou worden gevierd, ging deze ceremonie heel anders dan andere jaren. Op de Dam was het onwerkelijk leeg en stil toen koning Willem Aleander, in het bijzijn van enkele officiële genodigden daar een toespraak hield en samen met koningin Maxima een krans legde. Thuis kon men ‘The Last Post’ meespelen en na de 2 minuten stilte het ‘Wilhelmus’ meezingen. Dat hebben veel mensen gedaan, en het gaf in deze onzekere tijd ook verbondenheid. Het is goed dat we met elkaar de mensen die voor onze vrijheid hun leven gaven nooit vergeten!

Kindernevendienst: Voor de kinderen is er een groepsapp aangemaakt waarop wekelijks de kinderen het bijbel verhaal met verwerking te horen en te zien krijgen. De leiding van de nevendienst heeft tot 1 september een rooster gemaakt. Wilt u meer weten neem dan contact op met ouderling Mevr. Wilma Meuzelaar.

Mededeling van de Rommelmarkt: Geen Voorjaars-Rommelmarkt, wel opgekweekte plantjes. Wie heeft er nog een plekje in de tuin? Leuk als cadeautje! Welke plantjes u hier kunt vinden? Lelietjes van Dalen, Maartse viooltjes, Verveine, Koekoeksbloem, Ezelsoor, Vrouwenmantel, Winterjasmijn, Oost Indische Kers etc. Graag ontvangen we daar een bijdrage voor, denk aan € 0,50 of € 1,- per plant. U kunt uw bijdrage in de brievenbus doen van Hoeksedijk 59, de plantjes staan op de dijk, neem zelf een tasje mee. De opbrengst is natuurlijk voor onze kerk. Zegt het voort! Spaardoosjes: We hebben met elkaar geld in de spaardoosjes voor het project van Dream house gespaard. Wil u het bedrag overmaken op reknr. NL57RABO 0354 3098 62 van de Diaconie onder vermelding van spaardoosje. Wij zorgen dat het geld bij ons project terecht komt. Bedankt. Mededeling van het Verjaardagsfonds: Vanwege de coronacrisis worden de kaarten van het verjaardagsfonds bij iedereen door de brievenbus gedaan. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening: NL83 RABO 0351 1179 97 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam, Verjaardagfonds. Wilt U onze digitale weekbrief ontvangen? Stuur een email naar contactkerkmaasdam@gmail.com . Zodra u zich aangemeld heeft ontvangt u wekelijks onze weekbrief met liturgie via uw email. Deze weekbrief wordt op zaterdag naar u verzonden in pdf-formaat. Kerkdiensten op 1,5 meter: Heel langzaam mag de kerk weer nadenken over het opstarten van de kerkdiensten De PKN heeft daar voorlopig adviezen voor afgegeven. Op dinsdag 19 mei is een werkgroepje samen met de kosters in de kerk bijeengeweest om in beeld te krijgen hoe een en ander vorm moet krijgen. Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een Gezegend Pinksterweekend en goede weken toewensen. Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.