Zondag 10 mei 2020: 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk

Zondag 17 mei 2020: 10.00 uur Ds. J. Reehorst uit Stavenisse: Viering Heilig Avondmaal

Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag 09.30 uur Ds. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam

Gezamenlijke dienst met de gereformeerde Kerk Puttershoek in Puttershoek

 

De bloemen: Zondag 26 april 2020 gingen de bloemen met een hartelijke groet ter bemoediging naar Mw. Morris-van Leenen aan de Hoeksedijk. Zondag 3 mei 2020 werden de bloemen bij Fam. van Sintmaartensdijk-Bruin gebracht ter bemoediging en met een Beterschapswens.

Afgelopen zondagen ging op 26 april Mw. E. Kleinjan uit Strijen bij ons voor. Wij lazen uit Johannes 21 vers 1-23. De nadruk deze zondag lag op Petrus. De discipel van Jezus die het vaakst genoemd wordt in de bijbel. Petrus is heel menselijk en komt dichtbij ons mensen. Wij kunnen veel leren van Petrus. Als mensen kunnen wij fouten maken, maar wij mogen altijd weer opnieuw beginnen net als Petrus. Op zondag 3 mei ging Ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor. Wij lazen wederom uit Johannes 21. De tekst kwam uit vers 12: Geen van de Leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. Ook al zie je niets van God, je weet God is met je bezig. God geeft ons inzicht in het gene dat wij niet begrijpen. Ook al begrijpt mijn verstand de dingen die gebeuren niet. Toch blijf ik in liefde met Christus verbonden. Hij laat ons nooit in de steek. Hij vraagt hem te volgen op Zijn woord. Bid om vertrouwen dat Jezus je leidt dan wordt Zijn weg je bekend gemaakt. Komende zondagen hoopt op 10 mei Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk voor te gaan. Voor ons geen onbekende wij hopen op een gezegende dienst met elkaar. Op zondag 17 mei hoopt Ds. J. Reehorst uit Stavenisse bij ons voor te gaan in een dienst van Brood en Wijn. Wij hopen met elkaar het Heilig Avondmaal te mogen vieren. Een dienst waarin U thuis met brood en wijn in Christus verbonden mee kunt vieren. Op Hemelvaartsdag hebben wij een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk van Maasdam-Puttershoek. Let op! Deze dienst begint om 09.30 uur in Puttershoek. U kunt deze dienst ook beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl u kiest daarbij voor de Gereformeerde Kerk van Puttershoek. Ds. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam hoopt de dienst te leiden. Wij hopen met elkaar op gezegende diensten waarin wij ons in Christus verbonden mogen weten met elkaar.

Kindernevendienst: Voor de kinderen is er een groepsapp aangemaakt waarop wekelijks de kinderen het bijbel verhaal met verwerking te horen en te zien krijgen. De leiding van de nevendienst heeft tot 1 september een rooster gemaakt. Wilt u meer weten neem dan contact op met ouderling Mevr. Wilma Meuzelaar.

Omzien naar elkaar: Op 19 april is Mw. Schafer opnieuw overgrootmoeder geworden van een achterkleinzoon Timo Julian. Kleinzoon van dochter Jantine en Jan. Onze Hartelijke Felicitaties voor dit kleine grote wonder aan Mw. Schafer en haar familie. Op woensdag 29 april 2020 was het echtpaar L. Belder-Schelling 67 jaar getrouwd. Onze hartelijke felicitaties voor dit echtpaar, wat een zegen om zolang voor en met elkaar gespaard te mogen zijn. Op 6 mei a.s. hoopt het echtpaar de C. de Klerk-Quak 60 jaar getrouwd te zijn en op 10 mei hoopt het echtpaar A. Hoogendam 69 jaar getrouwd te zijn. Beide echtparen willen wij alvast van harte feliciteren en een mooie dag toewensen. Er zijn in onze gemeente ook mensen die ziek zijn of zich zorgen maken om een familielid. Wij vragen uw voorbede voor alle zieken eenzamen en ouderen onder ons. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die al het aards gebeuren vast in handen heeft. Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam. (ELB 125-1)

Tijdens de diensten worden er geen collectes gehouden, echter de onkosten blijven wel gewoon doorgaan. Het is mogelijk om uw collecte via de GIVT-app over te maken of op de bankrekening van de kerkrentmeesters. Dit wordt van harte bij u aanbevolen. De bankrekeningnummers zijn NL17INGB 0000 6284 68 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente of NL46RABO 0354 3011 36 t.n.v.

Hervormde Gemeente Maasdam. Het college van kerkrentmeesters is heel dankbaar dat zoveel mensen hun giften overmaken nu de diensten anders dan gebruikelijk zijn.

Mededeling van het Verjaardagsfonds: Vanwege de coronacrisis worden de kaarten van het verjaardagsfonds bij iedereen door de brievenbus gedaan. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening: NL83 RABO 0351 1179 97 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam, Verjaardagfonds.  Spaardoosjes: We hebben met elkaar geld in de spaardoosjes voor het project van Dream house gespaard. Wil u het bedrag overmaken op reknr. NL57RABO 0354 3098 62 van de Diaconie onder vermelding van spaardoosje. Wij zorgen dat het geld bij ons project terecht komt. Bedankt namens de diaconie.

Weekbrief: De kerkenraad heeft besloten om in deze tijd te starten met een weekbrief. Dit om zo goed mogelijk contact te houden met alle leden van onze gemeente.  Wilt U onze digitale weekbrief ontvangen? Stuur een email naar contactkerkmaasdam@gmail.com  Na uw aanmelding ontvangt u wekelijks op zaterdag de mededelingen en liturgie via de email. Tenslotte mag ik u namens de kerkenraad goede en Gezegende diensten toewensen. Houd vol in deze tijd van Corona. Laten wij met elkaar bidden dat wij hier gezond en ongeschonden door mogen komen. De Heer zal u steeds gadeslaan Hij maakt het kwade goed Hij is het die u hoedt Hij zal uw komen en uw gaan Wat u mag wedervaren In eeuwigheid bewaren. (Psalm 121 vers 4) Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.