Zondag 3 mei 2020: 10.00 uur Ds. C. Haasnoot uit Lisse

De bloemen van de afgelopen weken gingen op Paasmorgen 12 april naar de Fam. L.A. de Vlaming- Andreae vanwege hun 65-jarig huwelijk op 6 april en naar Mw. Ingrid de Jong-de Heus die na een fietsongeluk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Op zondag 19 april gingen de bloemen naar Fam. J. de Vos-Steenbergen vanwege hun 55-jarig huwelijk op 14 april.

Paasgroet: In de stille week heeft de kerkenraad bij alle gemeenteleden een “paasgroet” laten bezorgen. “Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan”. Een mooie kaart met daarop het verlangen elkaar weer snel te mogen ontmoeten in deze moeilijke tijd.

Afgelopen weken hebben wij op een bijzondere manier de stille week en het Paasfeest mogen vieren. Op witte donderdag ging ds. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voor met een dienst van brood en wijn. Deze dienst kon thuis worden meegevierd zodat wij verbonden in Christus het Heilig Avondmaal mochten vieren. De dienst werd muzikaal ondersteund door Mw. Tineke Agterhuis op de Viool en Mw. Fenny den Haan op het orgel. Troostvol dat wij dit op deze manier konden meemaken maar wat een gemis aan het gevoel van samenzijn met de gemeente. Op Goede Vrijdag ging Mw. Janny Vree-van Dongen voor in een dienst van woord en gebed. Wij hoorden het lijdensverhaal uit Johannes 18 en werden stil in verbondenheid met elkaar toen het licht gedoofd werd. De muzikale ondersteuning op orgel en piano was dit keer van Dhr. Arie de Korte. Een prachtige bewerking van “Via Dolorosa” bracht ons dichtbij het lijden en sterven van onze Here Jezus die dit offer voor ons heeft volbracht! Op Paasmorgen ging Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor. De nieuwe Paaskaars werd ontstoken en

de oude Paaskaars werd dit jaar als teken van dank en verbondenheid geschonken aan Dhr. Jan Vermeulen die laatst na een periode van 12 jaar afscheid heeft genomen als ouderling van onze gemeente. Tevens verzorgd Jan al enkele jaren het rooster van predikanten. Dit is een enorme klus zeker in de periode dat wij vacant zijn. Wij hopen dat Jan zich nog vele jaren in mag en kan zetten voor onze gemeente. Dhr. den Besten had als thema op Paasmorgen “Ik heb de Heer gezien” Dit naar aanleiding van de schriftlezing uit Hooglied 3 vers 1-4a en Johannes 20 1-18 over Maria die haar Heer zoekt bij het graf en hem niet vindt. Ook de discipelen vinden het lege graf. Maar na een ontmoeting met hun Heer kunnen zij zeggen: “het is Pasen geworden” voor hen maar ook voor ons. Ondanks Corona en allerlei beperkingen kunnen en mogen wij zeggen “De Heer is waarlijk opgestaan”. De muzikale ondersteuning was op het orgel van Mw. Fenny den Haan en op trompet Dhr. Jeroen Tempelman. Op zondag 19 april ging Ds. Gerard Kansen uit Amersfoort bij ons voor. De schriftlezing kwam uit Openbaring 1 vers 9-19. Een openbaring van Johannes die verbannen is naar Patmos. Ook hij is geïsoleerd net als wij mensen door het Corona virus. Hij ervaart dat de dood niet het laatste woord heeft. Ook voor Johannes is het Pasen geworden. Als je je nood bij God brengt, je eenzaamheid of ziekte, God is erbij. Want het is Pasen geworden: Wees niet bang ik ben de eerste en de laatste. “Jezus Leeft”. Alle kerkdiensten zijn terug te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Tijdens de diensten worden er geen collectes gehouden, echter de onkosten blijven wel gewoon doorgaan. Het is mogelijk om uw collecte via de GIVT-app over te maken of op de bankrekening van de kerkrentmeesters. Dit wordt van harte bij u aanbevolen. De bankrekeningnummers zijn NL17INGB0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente of NL46RABO0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam. Het college van kerkrentmeesters is heel dankbaar dat zoveel mensen hun giften overmaken nu de diensten anders dan gebruikelijk zijn.

Omzien naar elkaar: In de afgelopen periode hebben meerdere gemeenteleden hun huwelijksjubileum mogen vieren. Het echtpaar P. Soeters-Top was op 14 april 64 jaar getrouwd en het echtpaar J. de Vos-Steenbergen ook op 14 april 55 jaar getrouwd. Wat een zegen om zolang met elkaar verbonden te mogen zijn. Op 5 april mochten Jos en Ina van Wingerden opnieuw opa en oma worden van een kleinzoon Maarten Bastiaan Johannes van Wingerden zoon van Wouter en Annemarie. Wat bijzonder om in deze tijd niet te mogen knuffelen en je kleinzoon slechts te kunnen zien op een foto. Alsnog Hartelijk Gefeliciteerd met dit wonder uit Gods Hand. Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente Mw. Ingrid de Jong-de Heus die thuis herstellend is van een ongeval. Mw. Petra Commijs die goede berichten mocht ontvangen van allerlei onderzoeken. Wij denken aan Dhr. en Mw. Voetee. Verder vragen wij uw voorbede voor alle ouderen en alleenstaanden in onze gemeente. Juist in deze tijd van Corona is het stiller dan ooit.

Afgelopen week mochten wij een rouwbrief ontvangen van Mw. Aagje Teuntje Dorst-van der Steeg. Zij is op 9 april overleden in de leeftijd van 73 jaar, slechts een aantal maanden na het overlijden van haar schoonzoon en echtgenoot. Wij denken aan haar dochters en schoonzoon Mirna Danielle en Denny, en haar kleinzoon Jesse. Op woensdag 15 april is zij na een rouwdienst o.l.v. Dhr. P. Reedijk op de Essenhof in Puttershoek begraven in St. Anthoniepolder. Een begrafenis in besloten kring omdat er vanwege overheidsmaatregelen geen andere mogelijkheid was. Het correspondentieadres van de Fam. Dorst is: Louis Raemaekersstraat 59, 3119 NR Schiedam.

Weekbrief: De kerkenraad heeft besloten om in deze tijd te starten met een weekbrief. Dit om zo goed mogelijk contact te houden met alle leden van de onze gemeente.

Wilt U onze digitale weekbrief ontvangen? Stuur een email naar contactkerkmaasdam@gmail.com Zodra u zich aangemeld heeft ontvangt u wekelijks onze weekbrief met liturgie via uw email. Deze weekbrief wordt op zaterdag naar u verzonden in pdf-formaat. Voorlopig zullen alle diensten nog zonder gemeenteleden gehouden worden. Wij zijn dankbaar dat predikanten zo goed mogelijk proberen mee te werken in deze tijd zodat wij als gemeente verbonden mogen blijven. Tenslotte mag ik u namens de kerkenraad veel sterkte toewensen in deze tijd van het corona-virus. Wij hopen en bidden dat alle maatregelen van de regering niet voor niets zijn en ook in de komende tijd een goed verloop mogen hebben. “De aarde is vervuld van goedertierenheid, van Goddelijk geduld en Goddelijk beleid. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen. Omdat zij niet vergeet wie Godverlaten zijn: de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn” (NLB 650 1-2-4). Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.