Goede Vrijdag 10 april 2020: 19.30 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen Vesperdienst

Zondag 12 april 2020: 10.00 uur Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht Paasviering

Zondag 19 april 2020: 10.00 uur Ds. G.A. Kansen uit Hilversum onder voorbehoud

Alle diensten zijn te beluisteren via Kerkradio of op www.kerkdienstgemist.nl/Maasdam

 

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een bemoedigende groet naar Mw. Middelkoop-Kruithof. Wij wensen haar heel veel sterkte in deze spannende tijd met haar kleindochter.

Afgelopen zondag mochten wij weer naar een digitale kerkdienst luisteren. Een morgengebed met muziek, gebed en verbondenheid in Jezus Christus via de diverse media. Wat zijn wij dankbaar dat dit in deze voor iedereen zo moeilijke tijd een mogelijkheid is om met elkaar verbonden te zijn. Wij hoorden de schriftlezingen uit Psalm 118 vers 1-2 en 19-29. En uit het evangelie van Mattheus 21 vers 1-11. “De intocht in Jeruzalem” Dit keer geen kinderen met Palmpasen stokken in onze kerk. Wij hopen dat er kinderen zijn die deze thuis gemaakt hebben. Jezus geeft zijn leerlingen de opdracht om een ezelin met veulen uit het kleine dorpje op te halen, zodat de schrift vervuld kan worden. Jezus neemt plaats op de ezel en rijdt met zijn discipelen Jeruzalem binnen. De mensen juichen en leggen mantels en takken op de weg. Hij wordt binnengehaald als een Koning. Echter Jezus blijft nederig als een mens die deze weg moet gaan voor onze zonden. Wij mochten prachtige bewerkingen op het orgel horen door onze organist Sander Barth. Tevens luisterden wij naar een gedicht dat ik u graag wil meegeven:

Zoals God is er maar een! Zoals God is er maar één. En Hij laat ons nooit alleen. Houd van hem zoveel je kan, Want daar word je vrolijk van. Echt dit moet je nooit vergeten. Schrijf het op en lees het voor. Laat aan heel de wereld weten. God gaat altijd met ons door. Op je arm kun je het schrijven. Op je voorhoofd, op de deur “Ik wil altijd bij Hem blijven, Want hij geeft mijn leven kleur” Schrijf met stoepkrijt op de pleinen. Met een stokje in het zand. Overal mag het verschijnen. Laat het zien in heel het land. Schrijf het op beslagen spiegels. In een brief of in de krant. Met wel honderd kleine kiezels, of met schelpen op het strand. In het stof op autoruiten. Schrijf het op waar je maar kan. Schrijf het zelf met poedersuiker Op een bruine boterham. Maak een poster of een spandoek. Voor de straat waarin je woont. Of borduur het op een handdoek. Zet het in je telefoon. Zoals God is er maar één En Hij laat ons nooit alleen Houd van hem zoveel je kan.Want daar word je vrolijk van! (Kind op Zondag-Erik Idema).

Volgende week: vanaf Witte Donderdag proberen wij de kerkdiensten invulling te geven met een predikant zodat het zoveel mogelijk op een gewone kerkdienst lijkt. U kunt alle diensten beluisteren via Internet of Kerkradio.

Tijdens de diensten worden er geen collecten gehouden, echter de onkosten blijven wel gewoon doorgaan. Het is mogelijk om uw collecte via de GIVT-app over te maken of op de bankrekening van de kerkrentmeesters. Dit wordt van harte bij u aanbevolen. De bankrekeningnummers zijn NL17INGB0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente of NL46RABO0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam. Het college van kerkrentmeesters is heel dankbaar dat zoveel mensen hun giften overmaken nu de diensten anders dan gebruikelijk zijn.

Omzien naar elkaar: In onze gemeente zijn nog steeds meerdere zieken. Nu de briefjes met adressen niet meer meegenomen kunnen worden uit de kerk vragen wij toch onze zieken niet te willen vergeten. Een kaartje of telefoontje kan zoveel voor iemand betekenen! Speciaal denken wij deze week aan Petra Commijs die als u dit leest de uitslag van weefselonderzoeken heeft gehoord. Wij hopen en bidden voor haar en de mensen die om haar heen staan dat dit een beetje mee mag vallen zodat een vervolgbehandeling in zicht komt. Ook denken wij aan Mw. A. Dorst-van der Steeg die zeer ernstig ziek thuis op bed ligt. Bezoek is niet mogelijk, wij bidden voor kracht en troost nu zij zo dicht bij het einde van haar leven komt. Tevens denken wij aan Dhr. Belder van de Gatsedijk die ziek thuis is. Opgeschrikt werden wij door het bericht dat Mw. Ingrid de Jong – de Heus geschept is met haar fiets door een auto vlak bij haar huis. Gelukkig mocht zij na een opname van 2 dagen het ziekenhuis weer verlaten met diverse kneuzingen. Dankbaar dat het zo is afgelopen en wij wensen haar een goed en voorspoedig herstel toe! Dankbaarheid was er ook bij de Fam. Voetee. Afgelopen week waren zij 51 jaar getrouwd en mocht Dhr. Voetee 80 jaar worden. Zij hebben dit niet gezamenlijk kunnen vieren omdat Dhr. Voetee opgenomen is in Huys te Hoecke en Mw. Voetee thuis woont in de Molenlaan. Als u behoefte heeft aan een gesprek of contact met een van de kerkenraadsleden, dan kunt u in het jaarboekje en op internet onze gegevens vinden.

Schroom niet: bellen kan altijd. Diaconale hulp. Misschien zit u dringend om hulp verlegen en lukt het niet om iemand hiervoor te krijgen. Als diaconie willen we u graag helpen. Er wordt natuurlijk al veel gedaan en aangeboden, omdat zelfs de overheid er ons op wijst meer dan anders op elkaar te letten. Er zijn veel particuliere initiatieven om er voor elkaar te zijn, en dat is heel mooi. We willen graag een oproep doen aan mensen die hulp willen bieden voor als er een hulpvraag komt. En een oproep doen aan mensen die hulp nodig hebben of als u iemand weet die hulp nodig heeft. Neem dan contact op met één van de diakenen.

Dankbaarheid is er bij het echtpaar Bert en Constance Verplanke-Mulder. Zij waren afgelopen dinsdag 31 maart 25 jaar getrouwd. Buiten onze Hartelijke gelukwensen wensen wij hen nog heel veel goede en gezonde jaren samen toe. Op maandag 6 april was het echtpaar L.A. de Vlaming-Andreae 65 jaar getrouwd. Zoveel jaren met elkaar verbonden mogen zijn is reden om God dankbaar te zijn dat hij hen altijd voor elkaar bewaard heeft. Ook dit echtpaar wensen wij van harte geluk en nog vele jaren samen toe.

Ten slotte mag ik u namens de kerkenraad Gezegende Paasdagen toewensen.  U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen, Daald’ een engel af, Heeft de steen genomen Van ’t verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Toos Israel- Biesheuvel (Ouderling-Scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.