Zondag 8 maart: 10.00 uur Mw. J.Vree- van Dongen, Biddag voor gewas, arbeid en visserij

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar mw. Henny Bosschaart, als bemoediging en groet vanuit de gemeente.

Afgelopen zondag ging drs.P.van Dam uit Houten bij ons voor. We lazen uit Jesaja 43:9-12 en Mattheüs 5:13-16. We werden meegenomen naar de berg waar de Bergrede gehouden werd door Jezus en hoorden dat we het zout der aarde zijn en het licht der wereld, omdat we bij God horen en deel zijn van het verbond. U kunt deze dienst terug luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag 8 maart  gaat mw. J Vree-van Dongen bij ons voor. We staan dan  stil bij Biddag voor gewas, arbeid en visserij. Dit keer willen wij als gemeente dit doen door een bijzondere dienst. Het thema van deze dienst is ‘Geloof doet groeien.’ De dienst is voor jongeren, ouderen en iedereen die jong van hart is. Iedereen is dus welkom en van harte uitgenodigd. De kinderen van de nevendienst ,gaan verder met hun project “Een teken van Leven”  en lezen uit Exodus 4:18-31,Op weg naar Egypte .Mozes gaat naar Egypte, met zijn staf in de hand. Egypte is geen fijne plek. Mozes wil daar helemaal niet naartoe. Gelukkig hoeft hij niet alleen. Zijn vrouw en kinderen gaan met hem mee. En zijn broer Aaron komt hem in de woestijn tegemoet. Als je hulp krijgt gaat het beter.

Spaardoosjes. Er zijn weer spaardoosjes uitgereikt, de opbrengst dit jaar gaat naar het project van Kerk in Actie op Java .Daar wordt gewerkt aan een betere toekomst voor de straatkinderen in Yogyakarta ,Indonesië telt 15000 eilanden waaronder Java. Veel kinderen leven op straat , ze worden aan hun lot overgelaten en niemand kijkt naar hen om. Organisatie Dream house zet zich in voor deze kinderen en heeft 3 keer per week contact met de straatkinderen, om vriendschap en vertrouwen op te bouwen. Er zijn inloop centra waar ze kunnen leren schrijven en lezen en er is een Hope shelterhuis, waar jongeren -als ze van de straat af willen- tijdelijk kunnen verblijven. De doosjes kunnen 1e paasdag 12 april weer ingeleverd worden.

Paasgroeten voor gevangenen Er zijn weer kaarten die verstuurd kunnen worden naar gevangenen, deze kaarten konden meegenomen worden tijdens het koffiedrinken van afgelopen zondag, heeft u ze gemist ,dan kunt u contact opnemen met diaken Heleen Commijs, zij zorgt er dan voor dat u alsnog kaarten krijgt.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Speciaal noemen wij hier Petra Commijs, Mw. Dorst-van der Steeg, Mw. Henny Bosschaart-van der Klugt en Mw. Toos Israël-Biesheuvel.

Boekenmarkt De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 7 maart 2020 op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De Boekenbus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Veel nieuwe boeken vindt u op de planken. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam. Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan, tot allen die ons verre staan, en laat ons zonder vrezen, de minst willen wezen. NLB 838: 1,2.

Agenda voor de komende week: Zaterdag 7 maart 9.00-12.00 uur Boekenbus, Maandag 9 maart 15.00 uur Bijbelkring Huys te Hoecke  , 19.00 uur Gebedskring ,Dinsdag 10 maart 16.30 uur catechese groep 6,7,8 , Woensdag 11 maart 10.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek, 19.15 uur catechese 13 t/m 16 jaar ,19.45 uur repetitie cantorij , 20.30 uur catechese 16 t/m 25 jaar, Donderdag 12 maart 10.00 uur Inloop “achter de Plataan” . Met een Hartelijke Groet namens de kerkenraad. Wilma Meuzelaar-van Kesteren(ouderling)

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.