zondag 22 maart : 10.00 uur Geen Kerkdienst i.v.m. het Coronavirus

Wat leven wij momenteel in een bijzondere tijd. Een tijd van angst, van spanning, van zaken die wij nog nooit eerder hebben meegemaakt. Donderdagmiddag kregen wij als kerkenraad het advies alle bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen samenkomen af te gelasten. Niet alleen een advies van de regering of het RIVM maar ook een advies van PKN en de Classis Delta noodzaakten onze kerkenraad drastische maatregelen te nemen. Het aantal van 100 mensen is bij ons niet zozeer de vraag, veel meer de gemiddelde leeftijd van onze kerkgangers en de indeling van ons kerkgebouw. Alle gemeenteleden moeten door 1 smalle ingang naar hun plaats waar men vervolgens toch heel dicht op elkaar zit. De kerkenraad heeft getracht een zo goed mogelijk besluit te nemen. Geen diensten tot 6 april 2020. Ook gaat de geplande gemeentemiddag van 29 maart niet door. Achteraf is het altijd gemakkelijker wat je had moeten doen. Wij hopen en bidden dat wij de juiste beslissing hebben genomen. Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk die zondag 15 maart onze voorganger zou zijn complimenteerde de kerkenraad met het genomen, wijze, besluit. Ook andere voorgangers konden zich helemaal vinden in onze beslissing. Wij mogen vertrouwen op de Zegen van de Heer en de Genade van Zijn zoon Jezus Christus. Wat vliedt’ of bezwijk’, getrouw is mij God, Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot; Moog ’t hart soms ook beven in ’t heetst van de strijd, zijn liefd’ en ontferming vertroosten altijd. (LB 470-1).

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente nog steeds meerdere zieken of gemeenteleden die het moeilijk hebben. Wij noemen hier Petra Commijs die in afwachting is van een ingrijpende operatie, die wellicht doorkruist wordt door het Corona-Virus. Mw. Dorst-van der Steeg die nog altijd onder behandeling is. Mw. Henny Bosschaart-van der Klugt, Mw. Toos Israel-Biesheuvel die langzamer dan gehoopt herstelt van een operatie. Ook denken wij aan Dhr. Kees Roest die herstellend is van een operatie. Laten wij onze zieken en ouderen vooral in deze tijd niet vergeten. Een kaartje of telefoontje is een kleine moeite en wordt heel erg gewaardeerd. Als golven van zorgen je leven benauwen, dan spreek ik Mijn woorden: “Zwijg toch, wees stil” Je mag op de kracht van Mijn liefde vertrouwen, waarmee ik jou altijd dragen wil. Mijn Geest tilt je op in de storm van het leven, je zweeft op de wind, en Mijn woord maakt je vrij. Je koerst naar de toekomst die ik jouw wil geven, en waar je ook gaat, je bent veilig bij Mij. (woorden van Gods Liefde).

De komende week: Alle geplande activiteiten voor de komende week zijn afgelast. Wij volgen de adviezen van de regering, RIVM, PKN en classis.

Tenslotte wil ik u enkele woorden uit Psalm 25 meegeven. Deze Psalm is afgelopen zondag door Ds. R. de Reuver van de PKN gebruikt in zijn korte overdenking op televisie, i.v.m. de afgelaste kerkdiensten in geheel Nederland. Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, 2mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. 3Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden. 4Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. 5Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. Ps 25vers 1-7

Namens de kerkenraad mag is u een gezegend weekend en goede week toewensen. Als u behoefte heeft aan een gesprek of contact met een van de kerkenraadsleden, dan kunt u in het jaarboekje en op internet onze gegevens vinden. Schroom niet: bellen kan altijd. Ook de leden van de kerkenraad zullen uiterste voorzichtigheid betrachten met het bezoekwerk. Toos Israel Biesheuvel Ouderling Scriba

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.