Zondag 15 maart 2020 – geen dienst

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een Hartelijke Groet en Beterschapswens naar Mw. J. Sluimer-Konijnendijk uit Puttershoek die afgelopen week na een korte ziekenhuisopname weer thuis mocht komen. Toch plotseling weer die schrik die weer een plekje moet krijgen en de nodige medicijnen en afspraken. Wij wensen haar heel veel sterkte toe en Gods Nabijheid.

Afgelopen zondag mochten wij een dienst houden in het teken van Biddag voor Gewas, Arbeid en Visserij. Voorganger was Mw. J. Vree-van Dongen uit Maasdam. Het thema van de dienst was “Geloof doet Groeien”. Wij lazen uit Johannes 4 vers 5-26 over de Sameritaanse vrouw en haar ontmoeting met Jezus bij de waterput. Wij hoorden dat alles groeit en bloeit door water. Ook ons geloof heeft “water” nodig om te groeien en te bloeien. Jezus vraagt de vrouw wat water om te drinken. Zij krijgen een echte ontmoeting en het gesprek wordt heel erg persoonlijk. In het dagelijks leven kun je ook zulke ontmoetingen treffen. Jezus biedt de vrouw levend water aan. Het water dat Jezus geeft is water voor Eeuwig Leven. Als wij uit die bron willen putten, kunnen wij ook die bron van levend water worden. Dit mogen wij gebruiken voor alle mensen om ons heen en in ons eigen leven.  Zodat Geloof doet Groeien!

Komende zondag hoopt Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Exodus 6:2-9 + 6:28-7:7 Hoor je me? God praat met Mozes. Mozes praat met het volk. Maar het volk luistert niet. Mozes moet van God met de farao gaan praten. Maar Mozes durft niet. Samen met zijn broer Aäron durft hij wel!

Omzien naar elkaar: Hier denken wij speciaal aan de familie Vermeulen die nu in zo korte tijd ook afscheid moeten nemen van hun schoonzus Siska. Wij wensen Jan en Toos, Willem Jan en Nicole en verdere familie heel veel sterkte toe in deze dagen van afscheid nemen. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij, Gij kent mijn leven woord voor woord, Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. Ja overal, op al mijn wegen en altijd weer komt Gij mij tegen (Ps 139-2).
Ook zijn er nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. De briefjes met hun adresgegevens hangen wekelijks in de kerk bij de uitgang. Wij noemen hier Mw. Petra Commijs, Mw. Henny Bosschaart, Mw. Dorst-van der Steeg. Ikzelf ben dankbaar dat de operatie voor zover goed geslaagd is. De weg van revalidatie is lang en niet gemakkelijk.

Hulpvraag schoonmaak kerk. Op zaterdag 28 en maandag 30 maart willen de kosters de grote schoonmaak houden van de kerk. Dit kunnen zij niet zonder hulp, heeft u één van deze twee dagen een paar uurtjes over meldt u dan aan bij Rook of Ali. Misschien heeft u nog nooit meegedaan meldt u dan zeker aan om te ervaren hoe gezellig we het hebben.

Opbrengst van de Boekenmarkt van zaterdag 7 maart is 135 Euro in de Boekenbus en 65 Euro bij de Superrrr. Toch een mooi bedrag van 200 Euro Hartelijk dank aan alle kopers en vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben.

Choral Evensong: Woensdag 18 maart is er weer een nieuwe Choral Evensong in de reeks van de 40 dagentijd. Deze keer in de grote St Lambertuskerk in Strijen m.m.v. Codarts Kerkmuziek Ensemble o.l.v. Hanna Rijken. Aanvang 19.30 uur.

Agenda voor de komende week: zaterdag 14 april voor 16.00 Kopij Hervormd Contact inleveren. Woensdag 18 maart 10.00 uur inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek,19.30 uur Choral Evensong te Strijen, 19.45 uur repetitie Cantorij, Donderdag 19 maart 10.00 inloop “Achter de Plataan”.

Ten slotte mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen. Laten wij putten uit die onuitputtelijke bron die de Heer voor ons wil zijn. Zodat wij kunnen bloeien en groeien tot eer van Zijn Naam! Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. (Opw.710) Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-Scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.