Kerkdiensten Zondag 29 maart 2020 Maasdam: 10.00 Morgengebed te beluisteren via Kerkradio en

www.kerkdienstgemist.nl/

 

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Dhr. Kees Roest.

Jubilea: Op 12 maart jl. waren Arie en Corrie Wols-Herweijer 45 jaar getrouwd wij feliciteren dit bruidspaar van Harte en wensen hun nog vele jaren in liefde en gezondheid toe onder Gods beschermende vleugels.

Afgelopen zondag konden wij voor het eerst luisteren naar een korte dienst, een z.g. morgengebed. De kerkenraad heeft besloten gedurende de tijd dat er geen diensten gehouden kunnen worden i.v.m. het Coronavirus om elke zondag een korte dienst te houden van Woord en Gebed. Wij mochten luisteren naar orgelspel en hoorden de schriftlezingen uit Psalm 23 en Johannes 9 vers 1-39. Wat een troostrijke woorden uit Psalm 23: De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij, uw stok en uw staf zij geven mij moed. Ook in deze tijd van de angst en zorgen rondom het Corona virus mogen wij vertrouwen op de nabijheid van Onze Heer en Heiland. Zo ook de genezing van een blinde uit Johannes 9. Niemand kon en wilde het geloven, maar de blindeman kon weer zien en hij geloofde in zijn Heer en Heiland. Laten wij ook proberen te blijven geloven in het licht dat op Pasen naar ons toekomt, die zal sterven voor al onze zonden. Zodat wij kunnen leven in het LICHT. Tijdens de dienst hoorden wij ook een mooi gedicht over de huidige situatie rondom het virus, dat ons in zijn greep houdt. Echter wij mogen vertrouwen op de hulp van onze Heer als wij hem aanroepen in onze gebeden. Morgenglans der eeuwigheid, licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, stel ons deze ochtendtijd uwe heerlijkheid voor ogen, en verdrijf door uwe macht onze nacht. Overstroom ons met uw licht klare Zon van trouw en goedheid. Treed niet met ons in ’t gericht, maar verblijd ons met de zoetheid van des hemels zaligheid voor altijd. (NLB 213-1en5).

Komende zondag hopen wij met elkaar weer een korte dienst te houden. U kunt deze dienst beluisteren via kerkradio of www.kerkdienstgemist.nl

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds veel zieken in onze gemeente. Wij noemen hier speciaal Petra Commijs, Henny Bosschaart, Toos Israel, Kees Roest, Mw. Dorst, Dhr. Belder, Dhr. Voetee. Het is moeilijk voor de kerkenraad om bezoeken af te leggen. Wij proberen telefonisch of via de sociale media contact met elkaar te houden. De kerkenraad volgt de voorschriften van het RIVM en de PKN om persoonlijk contact zoveel mogelijk te vermijden. Laten wij een beetje op elkaar letten was het verzoek van onze Minister-President Rutte. Laten wij elkaar eens bellen of een kaartje sturen. Grote bewondering voor alle hulpverleners en mensen in de zorg die deze periode zo extra belast worden door alle ziekte en overheidsmaatregelen. Ook vragen wij uw voorbeden voor alle zieken en ouderen in verzorging en verpleegtehuizen die nu letterlijk van de buitenwereld afgesloten zijn. Tevens willen wij meeleven met allen die getroffen worden door het virus en wellicht naasten moeten verliezen. Wij wensen hen Gods nabijheid en troost toe.

Uitstellen van de grote schoonmaak van de kerk: In tegenstelling tot wat in het Hervormd Contact vermeld staat, zal de grote schoonmaak van ons kerkgebouw geen doorgang vinden op 28 en 30 maart. Wij willen u en onze gezondheid niet in gevaar brengen, nu de risico’s wegens het coronavirus zo groot zijn. Wij hopen dat we op een later tijdstip dit jaar alsnog de schoonmaak kunnen realiseren en hopen dat wij dan weer op uw medewerking mogen rekenen. Als het zover is zullen wij weer tijdig een oproep plaatsen. Maar tot die tijd bidden wij dat u en wij gespaard zullen blijven voor dit bedreigende virus.

Mededeling van de rommelmarkt commissie De boekenbus komt niet naar het Kerkplein op 4 april a.s. de ruimte is beperkt en we staan te dicht op elkaar. Ook de ophaal voor de Rommelmarkt op 27-3 zal niet doorgaan. Mochten mensen iets aan willen bieden voor de Rommelmarkt of Boekenmarkt vragen we of u het zelf nog even wilt opslaan.

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een Gezegend weekend en goede week toewensen. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. (NLB 425) Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.