Zondag 9 februari 2020: Ds. Marloes Meijer uit Wagenberg

De bloemen van afgelopen week gingen met een hartelijk groet vanuit onze gemeente naar Dhr. en Mw. Belder-Schelling van de Gatsedijk.

Afgelopen zondag ging Ds. F. Renes uit Rotterdam bij ons voor in de dienst waarin wij het Heilig Avondmaal mochten vieren. Wij lazen uit Ps.111 en Lucas 17 vers 11-19. Het vertelt het verhaal van Jezus reis door Samaria waarin hij 10 mensen met een huidziekte naar de Priester stuurt om zich te laten zien. Halverwege hun tocht ontdekken zij dat zij genezen zijn en hun leven letterlijk terugkrijgen. Slechts 1 van de 10 keert naar Jezus terug om God te bedanken voor zijn genezing en zijn leven voortaan met Jezus verder te leven. Hij wordt bekeerd. Herkennen wij die dankbaarheid? Of zijn wij net als de 9 anderen die onze Genezing van Ziekte, Pijn Somberheid, Werkeloosheid en Eenzaamheid opslag vergeten en verder gaan met ons gewone leven? U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam

Komende zondag hoopt Ds. Marloes Meijer uit Wagenberg bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Exodus 1 Waar ben je bang voor? Vandaag lezen we over de farao van Egypte. Hij wordt steeds banger voor de Hebreeën, het volk van Israël dat in zijn land leeft en steeds groter wordt. Hij bedenkt iets om de groei te stoppen en komt met een vreselijk plan…

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die wachten op vervolgonderzoeken en afspraken. De namen en adressen hangen elke week bij de uitgang van de kerk. Dankbaar zijn wij dat Ds. T. Meijer uit Puttershoek na een operatie reeds thuis is gekomen, vanaf deze plaats wensen wij hem namens de hele gemeente van Harte Beterschap toe. Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht, om zingend te vertalen, waartoe wij zijn gedacht: elkaar zijn wij gegeven, tot kleur en samenklank. De lofzang om het leven, geeft stem aan onze dank. (NLB 657-1)

De kerkenraad heeft de nieuwe paaskaars uitgekozen. Zodra u de huispaaskaarsen kunt bestellen wordt dit aan u bekend gemaakt.

De enveloppen van de aktie kerkbalans zijn bij u opgehaald en ingeleverd. Alle vrijwilligers worden namens Het college van Kerkrentmeesters hartelijk bedankt voor hun inzet. Ook een woord van dank aan alle gevers die onze gemeente een warm hart toedragen.

Bericht van de boekenbus: de opbrengst van de Boekenbus van zaterdag 1 februari was 225,- Euro en de Opruimings-boekenmarkt in het OC bracht 302,65 Euro op. Samen het mooie bedrag, door 111 bezoekers bij elkaar gebracht, 527,65 Euro. Met veel hulp was dit een prachtige ochtend!

Agenda voor de komende week: Zaterdag 8 februari voor 16.00 uur inleveren kopij Hervormd Contact. Maandag 10 februari 19.00 uur gebedskring in de Consistorie Dinsdag 11 februari 16.30 uur Catechese groep 6,7 en 8 Woensdag 12 februari 10.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15 uur Catechese 13-16 jaar 19.45 uur Repetitie Cantorij 20.30 uur Catechese 16-25 jaar. Donderdag 13 februari 10.00 uur Inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 14 februari 10.15 uur Vrouwenbijbelkring. Ten Slotte mag ik u namens de kerkenraad een gezegende zondag en goede week toewensen. Een week waarin van alles voorbijkwam: De definitieve Brexit van Groot-Brittannië. De wereldwijde angst vanwege het Coronavirus. De herdenking van de Watersnoodramp van 1953 en nog zoveel om op te noemen laten wij onze zorgen en dankbaarheden bij Onze Heer brengen in onze Gebeden. Toos Israel Biesheuvel (scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.