Zondag 23 februari 2020: 10:00 uur Prop. JL van de Voorde uit Ridderkerk

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Mw. Dorst als bemoediging vanuit de gemeente.

Afgelopen zondag ging dhr. R Verkaik uit Hardinxveld-Giesendam  bij ons voor.  Wij lazen uit Exodus 2: 1-10 . We hoorde van de redding van Mozes uit de handen van de farao. Hij werd behoed van de verdrinking, doordat zijn moeder-Jochebed( de eer is aan God)- tegen de wens van de farao inging en haar eigen plan trok. Boven de preek stond : Mensen zoals jij en ik. U kunt de dienst terug luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Prop.JL van de Voorde uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Exodus 2:11-25 Waar ben je thuis? Mozes komt op voor een Hebreeër, iemand uit zijn eigen volk, en slaat een Egyptenaar dood. Hij moet nu vluchten uit Egypte en komt terecht in het land Midjan bij een priester, Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis. Wij hopen op een gezegende bijeenkomst.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Speciaal noemen wij hier Petra Commijs , Mw. Dorst-van der Steeg, Mw. Henny Bosschaart-van der Klugt en Mw. Toos Israel-Biesheuvel die inmiddels geopereerd is en aan het revalideren is. Wij willen alle zieken en rouwdragenden opdragen in onze gebeden.

De nieuwe Paaskaars: De kerkenraad heeft in haar vergadering weer een keus gemaakt voor de Paaskaars. Zondag 23 februari   is de laatste dag dat voor eenieder die daar belangstelling voor heeft de gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen. De bestellijst ligt achter in de kerk, op deze lijst is aangegeven welke kaars de kerkenraad heeft gekozen. Heeft u nog vragen schroom niet om te bellen naar de koster, Rook de Vlaming tel.nr 078 676 4187.

Gemeentemiddag: SAVE THE DATE! Op zondag 29 maart 2020 hoopt de kerkenraad een Gemeentemiddag te organiseren. Dit in plaats van een Gemeenteavond. Wilt u deze middag alvast in uw agenda noteren! Na de dienst is het eerst koffie en thee met een algemeen gedeelte daarna en gezamenlijke lunch en na de lunch is er gelegenheid allerlei vragen te stellen!  U krijgt t.z.t. een uitnodiging. Choral Evensong: Gedurende de 40 dagentijd wordt er 6 weken lang elke woensdagavond een z.g. Choral Evensong gehouden m.m.v. diverse koren en ensembles. Onze Gemeente is als 1e aan de beurt op Woensdag 26 februari 2020 m.m.v. Vocaal Ensemble Credo o.l.v. Pieter Dijksman aanvang 19.30 uur na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van Koffie en of Thee.

Bericht van de Rommelmarktcommissie: I.v.m. vakantie van de helft van de Rommelmarkt ophaalploeg kunt u voor het ophaalmoment van vrijdag 28 februari alleen deze maand eenmalig tot en met donderdag 27 februari bellen met tel.nr.078- 676 4169 om uw goede, schone en hele spullen voor de rommelmarkt van 9 mei a.s. aan te melden.

Agenda voor de komende week: Maandag 24 februari 19.00 uur gebedskring 26 februari Woensdag 26 februari 10.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.30 uur  Choral Evensong mmv. Vocal Ensemble Credo Donderdag 27 februari 10.00 uur Inloop “achter de Plataan” Vrijdag 28 februari ophalen rommelmarkt , 10.30 uur-11.30 uur Vrouwenbijbelkring.

God, laat ons staan als Mozes hier, hoog in uw zonneschijn, en geen Jordaan, geen doodsrivier, zal scheiding voor ons zijn. NLB 753:6

 Met een Hartelijke Groet namens de kerkenraad. Wilma Meuzelaar-van Kesteren(ouderling)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.