Zondag: 10.00 uur Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar Dhr. Henk Benjert als dank voor het opknappen van de lezenaar en onderligger van de Bijbel op de Avondmaalstafel.

Afgelopen zondag ging onverwacht Proponent Mw. C.E. Bakker uit Sommelsdijk bij ons voor. De kerkenraad is dankbaar dat op zo korte termijn nog een vervangend predikant gevonden kon worden. Wij lazen uit Jesaja 43 vers 9-12 en Mattheus 5 vers 13-16. In dit tekstgedeelte wordt gesproken over “een stad op de berg” en “Het licht der Wereld”. Wat is de positie van onze kerk in de samenleving van tegenwoordig? Als wij in de voetsporen van Jezus treden: Zijn wij het licht in de wereld. Wij schieten vaak tekort. Wij mogen het licht van Jezus weerkaatsen en een lichtje voor onze omgeving zijn. Laten wij dus “Zoutend zout en Lichtend licht” zijn.

Komende zondag hoopt Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Exodus 2:11-25

Waar ben je thuis? Mozes komt op voor een Hebreeër, iemand uit zijn eigen volk, en slaat een Egyptenaar dood. Hij moet nu vluchten uit Egypte en komt terecht in het land Midjan bij een priester, Jetro. Mozes voelt zich hier wel thuis. Wij hopen op een gezegende bijeenkomst.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Speciaal noemen wij hier Petra Commijs die weer aan een vervolgbehandeling begonnen is. Mw. Dorst-van der Steeg die een moeilijke uitslag te verwerken kreeg. Mw. Henny Bosschaart-van der Klugt die voor onderzoeken naar het ziekenhuis moet. Mw. Toos Israel-Biesheuvel die met hevige pijnen in afwachting is van een vervolgafspraak in het ziekenhuis. Wij willen alle zieken en rouwdragenden opdragen in onze gebeden. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, zoekend naar hoop, troost in uw woord. Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. (NLB 1005-2).

De nieuwe Paaskaars: De kerkenraad heeft in haar vergadering weer een keus gemaakt voor de Paaskaars. Van zondag 9 februari tot en met zondag 23 februari as. Is er voor eenieder die daar belangstelling voor heeft gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen. De bestellijst ligt achter in de kerk, op deze lijst is aangegeven welke kaars de kerkenraad heeft gekozen. Heeft u nog vragen schroom niet om te bellen naar de koster, Rook de Vlaming tel.nr 078 676 4187.

Gemeentemiddag: SAVE THE DATE! Op zondag 29 maart 2020 hoopt de kerkenraad een Gemeentemiddag te organiseren. Dit in plaats van een Gemeenteavond. Wilt u deze middag alvast in uw agenda noteren! Na de dienst is het eerst koffie en thee met een algemeen gedeelte daarna en gezamenlijke lunch en na de lunch is er gelegenheid allerlei vragen te stellen!  U krijgt t.z.t. een uitnodiging. Choral Evensong: Gedurende de 40 dagentijd wordt er 6 weken lang elke woensdagavond een z.g. Choral Evensong gehouden m.m.v. diverse koren en ensembles. Onze Gemeente is als 1e aan de beurt op

Woensdag 26 februari 2020 m.m.v. Vocaal Ensemble Credo o.l.v. Pieter Dijksman aanvang 19.30 uur na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van Koffie en of Thee.

Bericht van de Rommelmarktcommissie: I.v.m. vakantie van de helft van de Rommelmarkt ophaalploeg kunt u voor het ophaalmoment van vrijdag 28 februari alleen deze maand eenmalig tot en met donderdag 27 februari bellen met tel.nr.078- 676 4169 om uw goede, schone en hele spullen voor de rommelmarkt van 9 mei a.s. aan te melden.

Agenda voor de komende week: Maandag 17 februari 15.00 uur Bijbelkring ’t Huys te Hoecke 19.00 uur Moderamenoverleg 20.00 uur Ouderlingenoverleg Woensdag 19 februari 10.00 inloophuis gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.45 uur Repetitie Cantorij Donderdag 20 februari 10.00 uur Inloop “achter de Plataan”.

Ten slotte: Omdat ik momenteel aan huis gebonden ben ervaar je weer eens hoe het moet zijn voor mensen die nooit meer naar buiten kunnen of gaan. Wat kunnen 24 uur dan lang duren. Daar sta je normaal niet zo bij stil. Het geeft weer stof om na te denken. Op U laat ik mij voorstaan, ik ben aan U gehecht. Waar Gij betrouwbaar voorgaat ontvouwt zich weer een weg. De paden die ik zelf bedacht, zijn doelloos doodgelopen. Zij voerden in de nacht. God laat mij nooit verliezen de vreugde om Uw woord. De moed mijn weg te kiezen waar ik uw voetstap hoor. En overtuig mij dag aan dag dat Gij mij hebt geroepen, ja dat ik leven mag. (NLB 119a 2 en 4). Met een Hartelijke Groet namens de kerkenraad. Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.