Zondag 1 maart 2020: 10.00 uur drs. P. van Dam uit Houten

De bloemen van afgelopen zondag gingen naar onze scriba mw. Toos Israël , zij mocht weer uit het ziekenhuis thuiskomen en de revalidatie te starten. We wensen haar hierbij veel kracht , sterkte en beterschap toe vanuit de gemeente.

Afgelopen zondag ging prop.J.L.van de Voorde uit Ridderkerk bij ons voor.  Wij lazen uit Genesis 13 : 1 t/m 18 en Psalm 62: 6 t/m 9. Boven de preek stond :”De minste zijn. Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm tekeer”. We hoorde dat Abraham de minste wilde zijn en de keus aan Lot liet welk deel van het land hij wilde voor zijn gezin en dieren. Lot eigent het land toe wat hij zelf kiest. Abraham eigent het land toe wat God hem geeft. Wat doen wij…zijn /willen we de minste zijn? Naar wie slaan wij onze ogen op? U kunt deze dienst terug luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag 1 maart    gaat drs. P. van Dam uit Houten voor . De kinderen van de nevendienst luisteren naar  de vertelling  uit Exodus 3:1-18 Stel je voor. Deze zondag lezen we over Mozes en de brandende braamstruik. God maakt zich op deze manier bekend aan Mozes met de naam: ‘Ik zal er zijn’. Mozes krijgt de opdracht zijn volk uit Egypte te leiden. Hij vindt het een hele moeilijke opdracht.
Op 8 maart staat de Hervormde Kerk van Maasdam stil bij Biddag voor gewas en arbeid. Dit keer willen wij als gemeente dit doen door een bijzondere dienst. Het thema van deze dienst is ‘Geloof doet groeien.’ De dienst is voor jongeren, ouderen en iedereen die jong van hart is. Iedereen is dus welkom en van harte uitgenodigd. Zet het alvast in je agenda en wees erbij!  Mw J. Vree -van Dongen uit Maasdam  zal deze dienst voorgaan. Deze zondag is ook de biddagcollecte.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Speciaal noemen wij hier Petra Commijs , Mw. Dorst-van der Steeg, Mw. Henny Bosschaart-van der Klugt en Mw. Toos Israël-Biesheuvel die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis om te revalideren.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen  naar het onbekende land. NLB 913:4

Agenda voor de komende week: Woensdag 4 maart 10.00 uur inloophuis gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.45-21.15 uur repetitie cantorij  Donderdag 5 maart 10.00 uur Inloop “achter de Plataan” Zaterdag 7 maart 9.00-12.00 uur Boekenbus.

 

 Met een Hartelijke Groet namens de kerkenraad. Wilma Meuzelaar-van Kesteren(ouderling)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.