Zondag 2 februari 10.00 uur Ds. F. Renes uit Rotterdam Viering Heilig Avondmaal

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Mw. C. de Rijke-Goud uit de Merwedestraat.

Afgelopen zondag ging Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor. Wij lazen uit Jesaja 29 vers 13-16 en Marcus 7 vers 1-23. Het gedeelte waarin Jezus uitleg geeft over “Rein en Onrein”. De farizeeën en Schriftgeleerden hadden allerlei regels opgesteld over Reinheid. Jezus verklaart echter alle spijzen Rein. Alles wat je eet met je mond is Rein. Echter wat er uit een mens komt is Onrein. Zoals ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, afgunst, hoogmoed en dwaasheid. Laten wij ook onszelf eens toetsen in hoeverre wij “Rein of Onrein” zijn. Kunnen wij deze toets doorstaan?

Komende zondag hoopt Ds. F. Renes uit Rotterdam bij ons voor te gaan. Wij hopen dan met elkaar het “Heilig Avondmaal” te mogen vieren. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Mattheüs 5:1-12 Niet zielig Jezus vertelt zijn leerlingen over mensen die ‘zalig’ zijn. Dat is iets anders dan zielig en ook iets anders dan gezellig. Zalig betekent dat je belangrijk bent voor God. Wij hopen op een mooi samenzijn met elkaar.

Omzien naar elkaar: Afgelopen week ontvingen wij de rouwbrief van ons gemeentelid Dhr. Johannes Cornelis van der Gaag overleden op 19 januari in de leeftijd van 92 jaar. Het leven van Dhr. van der Gaag was getekend door moeite en pijn en zeker de laatste jaren waren er veel zorgen rondom zijn gezondheid. Ondanks alles “Kwam het Steeds weer Goed” Kleindochter Suzanne had tijdens de uitvaart hier een mooi gedicht over geschreven. Zij vertelde dat ondanks de strijd van opa het toch steeds weer goed leek te komen. Totdat zij hoorde dat opa overleden was. Nu is het voor altijd goed nu opa bij de Hemelse Vader is waar geen pijn of ziekte bestaat. De rouwdienst werd op vrijdag 24 januari geleid door Ds. R. ten Napel uit ’s Gravendeel. Wij denken in het bijzonder aan Mw. van der Gaag, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die zo’n warme band met opa hadden. Op de rouwbrief staan de dankbare woorden van Mw. van der Gaag “Dank U heer, dat U joh leidde door wonderen, pijn en strijd. En hem nu liefdevol in uw armen droeg naar uw eeuwige heerlijkheid Amen.”  In onze gemeente zijn nog steeds meerdere zieken de briefjes met daarop namen en adressen hangen wekelijks achterin onze kerk. Speciaal noemen wij hier de zorgen rondom de gezondheid van Ds. T. Meijer die deze week opgenomen wordt in Duitsland in het ziekenhuis. Hij heeft ons de laatste periode zo vaak terzijde mogen staan dat wij in onze gemeente voorbede vragen voor hem en zijn gezin.

Beroepingswerk van start! De beroepingscommissie heeft haar eerste vergadering gehad. Graag willen wij alle gemeenteleden in de gelegenheid stellen namen op te geven van door u geschikt geachte predikanten. Deze opgave moet voorzien zijn van een motivering of argumentatie en uiteraard uw gegevens vermelden. Uw opgave kunt u tot 9 februari a.s. indienen bij een van de leden van de beroepingscommissie. De commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden: Vera Tempelman, Dineke Stehouwer, Toon Knoot, Bas Knaape, Thea Peet, Mariëlle van Gastel, Rosanne Alblas, Janny Vree en Björn van den Aardweg.  U kunt u opgave ook mailen naar beroepingscommissiekerkmaasdam@gmail.com.

Boekenmarkt De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 1 februari 2020 op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. In het naastgelegen Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 Grote Opruiming van boeken, elk boek € 0,50. De Boekenbus en de Opruiming zijn beide geopend van 9.00 tot 12.00 uur. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam.

Aktie Kerkbalans: Deze week zullen de uitgereikte enveloppen weer bij u worden opgehaald. De aktie wordt van harte bij u aanbevolen. Wij hopen dat u ruimhartig aan onze kerk zult geven, zodat onze gemeente kan blijven groeien en bloeien met Gods Hulp. Agenda voor de komende week: Zaterdag 1 februari 09.00 uur de Boekenbus,

Maandag 3 februari 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Woensdag 5 februari 10.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45 uur Repetitie Cantorij Donderdag 6 februari 10.00 uur Inloop “Achter de Plataan” Zaterdag 8 februari 16.00 uur inleveren Kopij Hervormd Contact.

Ten Slotte: In deze week waarin wij gedenken dat 75 jaar geleden “De Holocaust ” beëindigd werd door de bevrijding van Auschwitz. Ook een week waarin velen terug zullen denken aan “De watersnoodramp” van 1 februari 1953, waarin zoveel slachtoffers vielen in het Zuid Westen van Nederland. Wil ik u een gezegend weekend en goede week toewensen ook namens de kerkenraad. Toos Israel Biesheuvel (scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.