Zondag 19 januari 10.00 uur Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland Afscheid (her)bevestiging Ambtsdragers

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke felicitatie mee met de Doopouders Peter en Anouk van Steenselen-van de Linde.

Afgelopen zondag ging Ds. T. Meijer bij ons voor in een dienst waarin Maas Pieter van Steenselen gedoopt is. Broertje van Job en Tom zoon van Peter en Anouk. Wij lazen uit Psalm 139 vers 1-16. “Gezien worden” God weet alles van ons. Niet zoals de geheime dienst. Hij omvat ons met liefde en genegenheid. Psalm 139 gaat over God die ons door en door kent. “Kennen” betekent in de grondtaal “Liefhebben”. God houdt van ons. God wil een relatie met ons. Hij weet van onze vreugde en verdriet. God is dicht bij ons. Hij legt zijn hand op onze schouder, niet bestraffend maar bemoedigend. “Je bent van mij”. Maas Pieter is door God gewild. Hij is door God gegeven. God is er altijd. Jezus heeft dezelfde naam als God. “Ik ben” en “Ik zal er zijn” Geloven is geen garantie dat je geen tegenslagen kent in je leven maar je naam is door de doop met God verbonden. God zal je altijd vinden en vasthouden door het teken van de doop. Wij worden door God gezien. Hij volgt ons!

Komende zondag hoopt Ds. Lyonne Verschoor bij ons voor te gaan in een dienst van afscheid en bevestiging van ambtsdragers. Wij nemen afscheid van Ouderling J. Vermeulen na een periode van 12 jaar. Diaken Mw. M.L. Hulsbos-de Ruijter en Jeugdouderling Mw. P. van Raamsdonk-de Vries. Bevestiging zal plaatsvinden van Dhr. J.S. van der Vlis als Diaken. Jeugdouderling Dhr. B.S. van den Aardweg gaat verder in een gewijzigde functie als Ouderling met een speciale opdracht. En Ouderling Dhr. H.J. Verplanke, Ouderling-Scriba Mw. A.C. Israel-Biesheuvel en Ouderling-Kerkrentmeester Dhr. W.J. Vermeulen zullen worden herbevestigd voor een periode van 4 jaar. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Johannes 1:29-2:11

Voorproefje De eerste leerlingen verzamelen zich rond Jezus. Ze hebben gehoord dat hij de Messias is. Zij zullen bijzondere dingen meemaken, belooft Jezus. Daarvan krijgen ze een voorproefje op de bruiloft in Kana. Na de dienst drinken wij gezamenlijk koffie in het Ontmoetingscentrum en kunnen wij de scheidende en bevestigde ambtsdragers bedanken en feliciteren.

Omzien naar elkaar: Wij denken aan de fam. Slikboer-Lukas nu hun broer, zwager en oom overleden is. Wij wensen deze familie Gods troostende nabijheid toe. Ook zijn er nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Wij denken speciaal aan Petra Commijs die wel hoopgevende berichten mocht ontvangen maar nog een lange weg moet gaan. Ook denken wij aan Mw. Dorst-van der Steeg en Dhr. Voetee. Wij  leven mee met Fam. van der Perk-van Twist nu Mw. van der Perk in de Hospice is opgenomen. Ook zijn er gemeenteleden die niet genoemd worden maar wel wachten op uitslagen en of behandelingen. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. (ELB 218:2).

Actie Kerkbalans Het college van Kerkrentmeesters wil graag uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans, welke dit jaar gehouden wordt van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari. In die periode zult u van ons de brief met antwoordenveloppe in de bus krijgen. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Voor het onderhoud van kerk en pastorie en het in standhouden van de eredienst zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdragen.

Agenda voor de komende week: Maandag 20 januari 19.00 uur Ouderlingenoverleg in het OC 20.00 uur Moderamen overleg.

Woensdag 22 januari 10.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK te Puttershoek. 19.45 uur Repetitie Cantorij

Donderdag 23 januari 10.00 uur Inloop “Achter de Plataan”.

Ten slotte mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen. Met de winter wil het niet erg vlotten het blijft maar regenachtig en nat. Ik hoop dat de zon in uw hart mag schijnen zodat de somberheid niet de overhand krijgt. Kom tot de Vader, Kom zoals je bent Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend de liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt daarmee is alles klaar wanneer jij komt (Opw 599) Toos Israel Biesheuvel (scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.