Zondag 12 januari 2020 Maasdam: Ds. T. Meijer uit Puttershoek Bediening van de Heilige Doop

De bloemen zijn in de afgelopen periode naar de volgende gemeenteleden gegaan: Op zondag 22 december naar Fam. M. de Pee van de Gatsedijk met de felicitaties vanwege hun 55-jarig huwelijk. Op 25 december gingen zij naar Petra Commijs ter bemoediging. Op 29 december met hartelijke dankzegging vanuit de gemeente voor de vele werkzaamheden in het afgelopen jaar naar onze kosters Dhr. Rook de Vlaming en Mw. Ali Zilverschoon. 5 januari 2020 naar Mw. Cobi Bijland en Dhr. Arno Domke een en ander ter bemoediging voor de afgelopen moeilijke periode. In de achter ons liggende periode hebben wij mooie en bemoedigende diensten met elkaar mogen vieren. In alle diensten stond het wonder van Jezus geboorte centraal. Bijzonder was de viering op 1e kerstdag met de kinderen van de Nevendienst en onze Cantorij. In de vorm van een musical werd de geboorte en het nieuws van de geboorte aan ons bekend gemaakt.  Ook wij mogen in het licht van Jezus geboorte leven. Hij heeft voor ons onze zonden op zich genomen door naar de aarde te komen en te sterven aan het kruis. Komende zondag hoopt Ds. T. Meijer uit Puttershoek bij ons voor te gaan. De Heilige Doop is aangevraagd door Peter en Anouk van Steenselen voor hun zoontje Maas Pieter van Steenselen. Wij kijken samen met dit gezin uit naar een mooie vreugdevolle en dankbare dienst. Die voor de familie van Anouk op een hele speciale datum plaatsvindt. De datum dat Anouk en haar tweelingbroer, die helaas is overleden, jaren geleden ook het teken en zegel van de doop gekregen hebben. De kinderen van de Nevendienst luisteren naar het verhaal uit: Mattheüs 3:13-17 “Vertrouw me maar” Vandaag lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Johannes de Doper snapt daar niets van. Na Jezus’ doop gaat de hemel open en verschijnt er een duif. Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Wekelijks hangen de briefjes achter in onze kerk met namen en adressen. Laten wij onze naasten niet vergeten een kaartje of telefoontje kan zoveel troost bieden! Speciaal denken wij aan Petra Commijs die deze week weer verschillende onderzoeken moet ondergaan met de vraag “Hoe nu verder”. Ook denken wij aan Mw. Dorst-van der Steeg die nog steeds bezig is met behandelingen. Ook hoopt onze scriba Mw. Israel deze week de uitslag te krijgen van de gemaakte MRI. Wij hopen dat er voor de ernstige pijnklachten een oplossing gevonden kan worden. De komende periode neemt de kerkenraad afscheid van diaken Mw. Hulsbos-de Ruijter. Zij heeft aangegeven na een periode van 4 jaar niet herkiesbaar te zijn. Dhr. J.S. van der Vlis uit Puttershoek is bereid gevonden de taak van diaken op zich te nemen. Ouderling Dhr. J. Vermeulen zal de kerkenraad verlaten omdat hij helaas de maximale periode van 12 jaar ouderling is geweest in de kerkenraad. Ook Jeugdouderling Mw. P. van Raamsdonk-de Vries heeft aangegeven om persoonlijke redenenen te stoppen met werkzaamheden in de kerkenraad. Jeugdouderling Dhr. B.S. van den Aardweg legt zijn functie als jeugdouderling neer en wordt Ouderling met een speciale taak. Dit zal met name het beroepingswerk omvatten. Ouderling Dhr. H.J. Verplanke, Ouderling-Scriba Mw. A.C. Israel-Biesheuvel en Ouderling-Kerkrentmeester Dhr. W.J. Vermeulen hebben zich herkiesbaar gesteld voor een volgende periode van 4 jaar. De afscheid en (her)bevestigingsdienst zal zondag 19 januari 2020 zijn. Actie Kerkbalans Het college van Kerkrentmeesters wil graag uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans, welke dit jaar gehouden wordt van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari. In die periode zult u van ons de brief met antwoordenveloppe in de bus krijgen. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Voor het onderhoud van kerk en pastorie en het in standhouden van de eredienst zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdragen. Agenda voor de komende week: Zaterdag 11 januari voor 16.00 kopij inleveren voor het Hervormd Contact. Maandag 13 januari 19.00 uur Gebedskring Dinsdag 14 januari 16.30-17.15 Catechese groep 6,7 en 8. Woensdag 15 januari 10.00 inloop gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15 Catechese 13 t/m 16 jaar 19.45 Repetitie Cantorij 20.30 Catechese 16-25 jaar Donderdag 16 januari 10.00 inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 17 januari 10.15 Vrouwenbijbelkring. Ten slotte mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend en goed 2020 toewensen.  De kerkenraad gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet nu de Beroepingscommissie gevormd is en wij uit mogen zien naar een nieuwe Herder en Leraar : Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan, een mensenkind voor ons geboren, ‘God zal ons redden’ is zijn naam. Open uw hart, geloof uw ogen, vertrouw u toe aan wat gij ziet: hoe ’t woord van God van alzo hoge hier menselijk aan ons geschiedt. (NLB489 vers 1) Toos Israel Biesheuvel (Scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.