Zondag: 10.00 uur Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht

De bloemen van afgelopen week gingen met een hartelijke groet naar Mw. Visser-van der Pligt.

Afgelopen zondag ging Ds. Lyonne Verschoor uit Oud-Beijerland bij ons voor. In de dienst werd afscheid genomen van Ouderling J. Vermeulen Jeugdouderling Mw. P. van Raamsdonk-de Vries en Diaken Mw. M. Hulsbos-de Ruijter. Vanuit het midden van de gemeente werd Dhr. J.S. van der Vlis geroepen om plaats te nemen in de kerkenraad als Diaken.  Herbevestigd zijn Ouderling H.J. Verplanke, Ouderling Scriba Mw. A.C. Israel-Biesheuvel, Ouderling-Kerkrentmeester Dhr. W.J. Vermeulen en Ouderling met een speciale opdracht Dhr. B.J. van den Aardweg. Het was een dienst waarin “de Bruiloft te Kana” centraal stond. Hoe wij mensen vaak kijken naar wat wij niet hebben in plaats van te kijken naar wat wij wel hebben. Hoe vaak wij kunnen mopperen over iets dat niet gelukt is in ons leven. In plaats van te kijken naar alles dat wel gelukt is en ons gegeven is. Zo kijkt God naar ons om. Hij veroordeelt ons niet om onze fouten, maar roept ons vanuit het midden van de gemeente om een taak op ons te nemen. Ieder naar zijn of haar eigen talenten. Het was een vreugdevolle dienst waarin de Cantorij hun medewerking verleenden. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt Dhr. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit: Mattheüs 4:12-22 “Het licht zien” Simon en zijn broer Andreas zijn vissers. Maar opeens verandert alles. Als Jezus langskomt en hen roept, laten ze hun netten achter en volgen hem meteen. Met Jakobus en zijn broer Johannes gebeurt hetzelfde. Ze weten gewoon wat ze moeten doen.

Omzien naar elkaar: afgelopen week is ons gemeentelid Mw. N. van der Perk-van Twist in de leeftijd van 73 jaar overleden. Op zondag morgen deelde de Familie van der Gaag ons mede dat Dhr. J.C. van der Gaag is overleden. Jarenlang was Dhr. van der Gaag al aan huis gebonden vanwege ziekte. Met de goede zorgen van zijn vrouw en familie heeft hij de prachtige leeftijd van 92 jaar mogen bereiken. Wij wensen beide families Gods Troostende nabijheid toe in deze week van definitief afscheid nemen. Ook noemen wij hier onze zieke gemeenteleden die extra aandacht verdienen d.m.v. een kaartje of telefoontje. Petra Commijs die weer is gestart met een nieuwe behandeling. Mw. Dorst-van der Steeg die na een korte ziekenhuis opname weer thuis is gekomen en Dhr. Voetee die verblijft in huis te Hoecke. Vanwege pijnklachten missen wij al enige tijd Mw. J. Sluimer-Konijnendijk in de kerk. Ook alle zieken en rouwdragenden die hier niet genoemd worden willen wij opdragen in onze voorbeden.

Beroepingswerk van start! De beroepingscommissie heeft afgelopen maandag haar eerste vergadering gehad. Graag willen wij alle gemeenteleden in de gelegenheid stellen namen op te geven van door u geschikt geachte predikanten. Deze opgave moet voorzien moeten zijn van een motivering of argumentatie en uiteraard uw gegevens vermelden. Uw opgave kunt u tot 9 februari a.s. indienen bij een van de leden van de beroepingscommissie. De commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden: Vera Tempelman, Dineke Stehouwer, Toon Knoot, Bas Knaape, Thea Peet, Mariëlle van Gastel, Rosanne Alblas, Janny Vree en Björn van den Aardweg.  U kunt u opgave ook mailen naar beroepingscommissiekerkmaasdam@gmail.com.

Boekenmarkt De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 2 februari 2020 op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. In het naastgelegen Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35

Grote Opruiming van boeken, elk boek € 0,50. De Boekenbus en de Opruiming zijn beide geopend van 9.00 tot 12.00 uur. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam.

Aktie Kerkbalans welke dit jaar gehouden wordt van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari.
In die periode zult u van ons de brief met antwoordenveloppe in de bus krijgen. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Voor het onderhoud van kerk en pastorie en het in standhouden van de eredienst zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdragen.

Agenda voor de komende week: Maandag 27 januari 19.00 uur Gebedskring in de Consistorie Dinsdag 28 januari 16.30 Catechese groep 6,7 en 8 Woensdag 29 januari 10.00 inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15 uur Catechese 13 t/m 16 jaar 19.45 repetitie Cantorij 20.30 uur Catechese 17 t/m 25 jaar. Donderdag 30 januari 10.00 uur inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 31 januari 10.15 Vrouwenbijbelkring.

Ten slotte: Mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen;

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.’ (NLB 100-2) Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

 

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.