Zondag 5 januari 2020: 10.00 uur Mw. E. Kleinjan uit Strijen

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Mw. L. Blanker-in ’t Veld die na een geslaagde operatie weer thuis mocht komen. Afgelopen zondag ging Mw. J.W. Vree-van Dongen bij ons voor. Gelukkig was haar man ook aanwezig zodat hij als plaatsvervangend organist de dienst kon begeleiden. Wij lazen uit Jesaja 7 vers 10-14 en Mattheus 1 vers 18-25. Hierin lezen wij dat God een droom zendt aan Jozef: de verloofde van Maria. Jozef wilde Maria niet in opspraak brengen en dacht erover om haar te verlaten. God laat Jozef echter inzien dat Maria zwanger is van de Heilige Geest en een zoon zal baren, die hij, Jezus moet noemen. Soms zendt God dromen, om God beter te kunnen begrijpen. Zo’n droom is een Goddelijk teken: Richt je leven op God en durf het te wagen. Net als Jozef die Maria, ondanks, haar zwangerschap trouw bleef, zodat God een nieuw begin kon maken met onze wereld. Komende zondag gaat Mw. B. Broeren uit Puttershoek bij ons voor op de 4e zondag van Advent. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Micha 7: Het wordt weer licht Bij de late (tweede) oogst gaat de plukker door de bijna leeggeplukte wijngaard om te kijken wat er nog te halen valt, wat de eerste ronde nog niet rijp was of vergeten. Zo voelt de profeet Micha zich in Jeruzalem. Het lijkt alsof de stad kaalgeplukt is. Toch wordt een hoopvol visioen geschetst: er zal een nieuw begin komen. Op dinsdagavond 24 December vieren wij met elkaar de geboorte van het kindje Jezus in de Kerstnachtdienst aanvang 22.00 uur de dienst zal geleid worden door Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord. Medewerking wordt verleend door “de Diva’s” o.l.v. Mw. Els in ’t Veld. Op woensdag 25 december is het kinderkerstfeest van de kindernevendienst o.l.v. Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Extra medewerking wordt verleend door onze “Cantorij” o.l.v. Mw. Els in ’t Veld. Aanvang 10.00 uur. De kinderen luisteren naar het verhaal uit Lucas 2 vers 1-20 Het vertrouwde Kerstevangelie. Geef licht! De herders in het veld horen van een engel dat Jezus geboren is. Aan het eind van het verhaal loven en prijzen ze God; zo verspreiden zij het licht. Ook wij vieren met kerst dat we het licht door mogen geven. Op zondag 29 december hoopt Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer bij ons voor te gaan. Het schema van de kindernevendienst geeft aan dat er verteld wordt uit Lucas 2 Licht in mijn ogen: Vandaag horen we het bijzondere verhaal van Hanna, de oude vrouw die naar Jozef en Maria toekomt bij de tempel. Vele jaren heeft ze God gediend met vasten en bidden. Hij is het licht in haar oude ogen. En nu zien die oude ogen dit kind: het licht van de wereld. Op oudejaarsavond wordt de dienst begeleid door Mw. B. Broeren uit Puttershoek aanvang is 19.30 uur in onze kerk. Als laatste zondag 5 januari 2020 zal de dienst geleid worden door Mw. E. Kleinjan uit Strijen. Het rooster van de nevendienst geeft een lezing uit Mattheus 2 vers 1-12 aan. Zie je het licht? Deze zondag horen we dat wijzen uit het oosten het licht zien. Ze zien een ster opgaan en ze weten: er is een bijzonder mens geboren. Iemand die het waard is dat wij hem eerbewijzen. Koning Herodes wil er alles van weten. Hij kan alleen maar denken aan wat hem bedreigt. Na de dienst op 5 januari is het traditionele “Nieuwjaarswensen” in het Ontmoetingscentrum onder het genot van koffie/thee of limonade. Wij hopen op gezegende samenkomsten en voor alles hierboven genoemd “Deo volente”. Op 26 December 2019 bent u van harte welkom op het Kerstdiner van 16.00 uur tot ca. 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum. U kunt zich tot 20 december aanmelden bij Elly Snel 078-6764169 of Joke Moelker 078-6763208 Vervoer kan geregeld worden. Dit jaarlijks terugkerend diner wordt van harte bij u aanbevolen en georganiseerd door diverse vrijwilligers van onze kerk. Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Speciaal noemen wij hier Petra Commijs die is opgenomen in het Erasmus M.C. in Rotterdam vanwege de vele bijwerkingen van de behandeling. Wij bidden voor haar, haar vriend en haar ouders. Wij denken ook aan Mw. Dorst en de vele anderen die hier niet genoemd worden maar wel onze voorbeden nodig hebben. De kerstrommelmarkt van 13 December jl. heeft het prachtige bedrag ad € 1.556,90 opgebracht. Wij willen alle vrijwilligers en kopers hartelijk bedanken voor hun inzet voor onze kerk. Agenda voor de komende weken: Naast alle hierboven genoemde diensten hebben wij de volgende agenda: Maandag 30 december 19.00 uur gebedskring Maandag 6 januari 2020 19.30 uur Kerkenraadsvergadering woensdag 8 januari Inloop gezamenlijke kerken in de RK Kerk te Puttershoek. Donderdag 9 januari Inloop “Achter de Plataan”. Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, zoals er was gesproken door der profeten mond. En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien in ’t midden van de nacht. (NLB 473-1)Ten slotte mag ik u namens de kerkenraad Gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen. Dat ook in ons leven het licht van het kerstfeest mag gaan stralen, vertrouwend op Gods nabijheid!

De stichting  Still

Dit filmpje is een introductie van de stichting  Still.De uitgangscollecte tijdens de kerstnachtdienst is voor deze stichting. Meer informatie vind U op  https://stichtingstill.nl/

Wilt U deze stichting steunen dan kan dit door te geven bij de uitgangscollecte of Uw gift over te maken naar NL27INGB0006905837

Toos Israel Biesheuvel (scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.