Zondag 15 december : 10.00 uur Mw. J.W. Vree-van Dongen

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Mw. J. Sluimer-Konijnendijk. Afgelopen zondag ging Ds. T. Meijer uit Puttershoek bij ons voor. Wij mochten de woorden uit Micha 4 vers 1-8 en uit Lukas 1 vers 26-33 horen. Micha verteld ons over de profetie van David. God wil via Micha iets vertellen. Micha roept op tot bekering. Er komt een vrederijk ziet Micha in zijn visioen. Hij voorspeld de komst van onze vredebrenger. In Lukas lezen wij van het bezoek van de Engel Gabriel die voor Maria hoopvol nieuws heeft. Deze boodschapper van God brengt ook Hoopvol nieuws voor ons. Wij mogen rekenen op Gods Hulp en Nabijheid. God ziet naar zijn Wereld om. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam. Komende zondag 3e Advent hoopt Mw. J.W. Vree-van Dongen bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Micha 6:1-8 Hoe maak je het goed? Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God. Zegen het volk dat vrede wil, maak Israël gerust en stil, wees uw belofte, neem ons aan, Emmanuël, bewijs uw naam! O kom, ja, kom, Emmanuël! Verblijd uw volk, uw Israël! (ELB 99-7) Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Wij denken deze week speciaal aan Mw. L. Blanker-in ’t Veld die als u dit leest een operatie heeft ondergaan. Wij hopen op een voorspoedig herstel en bidden voor genezing. Petra Commijs is begonnen met een behandeling die haar echt ziek maakt. Wij dragen haar op in onze gebeden. Schrijf, mensen, in uw harten, dit, als verdriet u kwelt, uw tranen u verwarren om moeiten ongeteld. Houd moed, tot Hij zal komen, Hij is met u begaan. De trooster uit uw dromen, zie Hem nu voor u staan! (NLB 441-6) Dankbaarheid: De kerkenraad is dankbaar dat de solvabiliteitsverklaring om te mogen beroepen deze week binnen gekomen is. Wij mogen een herder en leraar zoeken voor 100% en voor onbepaalde tijd. Deze week is de cursus “Beroepingswerk” begonnen a.s. dinsdag zal de 2e avond zijn. De kerkenraad hoopt na deze avonden dat de beroepingscommissie compleet is. Als de toestemming om te mogen beroepen van het Breed Moderamen van de Classis Delta binnengekomen is kan het “echte” beroepingswerk beginnen. Uitnodiging: op 26 December 2019 bent u van harte welkom op het Kerstdiner van 16.00 uur tot ca. 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum. U kunt zich tot 20 december aanmelden bij Elly Snel 078-6764169 of Joke Moelker 078-6763208 Vervoer kan geregeld worden. Dit jaarlijks terugkerend diner wordt van harte bij u aanbevolen en georganiseerd door diverse vrijwilligers van onze kerk. Wij hopen op een goede opkomst. Kerk in actie. Het is mogelijk om een gratis kerst-cd of adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als voorgaande jaren, toen de actie een groot succes was, kunnen particulieren gratis een kerst-cd bestellen. Daarnaast breidt de organisatie dit jaar uit met een adventsboekje, speciaal voor kinderen Afgelopen week zijn er veel activiteiten geweest. Vandaag vrijdag is de kerstrommelmarkt van 14.00-17.00 uur in het Ontmoetingscentrum. Vrijdagavond worden de lichtjes in de kerstboom aangestoken. Iedereen is van harte welkom om 19.00 uur op het kerkplein. De boom is geplaatst door De Gemeente Hoeksche Waard en Wethouder Dhr. P. van Leenen zal aanwezig zijn namens de gemeente. Medewerking door de kopergroep van “Maasmuziek”.  Agenda voor de komende week: Maandag 16 december 19.00 uur gebedskring 19.00 uur moderamen overleg 20.00 uur ouderlingenoverleg. Dinsdag 17 december 19.30 uur cursus “Beroepingswerk” Woensdag 18 december 10.00 uur inloop gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45 uur repetitie cantorij. Zondag 22 december 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek. Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad een gezegende adventstijd toewensen: De komst onze Heiland en Verlosser: Het Kind in de Kribbe. Toos Israel Biesheuvel (Scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.