Zondag: 10.00 uur Ds. T. Meijer uit Puttershoek

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke felicitatie naar Lieneke en Wout van Varik-Smaal vanwege hun 50-jarig huwelijk. Op woensdag 27 november mochten zij gedenken dat zij 50 jaar met elkaar door het huwelijk waren verbonden. Grote Dankbaarheid dat zij dit met hun kinderen en kleinkinderen mochten vieren. Zondag mocht ook de gemeente meevieren met een heerlijke traktatie bij de koffie.

Afgelopen zondag mocht Ds. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voorgaan. Wij hoorden de woorden uit Habakuk 3 vers 3-7 en 16-19 en Jesaja 40 vers 1-11. “Hij laat mij over mijn bergen gaan”. Wat is er veel onrust in de wereld en ook rondom ons heen. Het zou je bijna depressief maken. Zoveel problemen: “Hoe moet het verder”. Stakingen Stikstofproblemen, geweld op straat, discriminatie om maar niet te noemen de zwarte pieten discussie. Wat moet onze houding zijn in deze situatie. Kunnen wij nog woorden van Advent spreken? Habakuk spreekt over bergen “Mijn bergen” Hij zorgt voor ons in moeite en pijn en laat niet los de werken van zijn handen. Hoe groot onze zorgen ook mogen zijn Hij houdt onze hand vast. God sloopt onze bergen, van zorgen, moeite en pijn. Niets dreef U uit den hoge naar wat wij mensen zijn, dan liefde, louter liefde. U ziet de schuld en pijn, waarmee wij allen falen, maar houdt die grote last, de wereld met haar kwalen, in uw erbarmen vast (NLB 441-5).

Komende zondag hoop Ds. T. Meijer uit Puttershoek bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst zijn in deze adventstijd op weg met Micha. Een stralende dag De profeet Micha voorspelt een stralende dag. Op die dag komen alle mensen samen in de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben ze veranderd in gereedschap. En ze zitten ‘in de schaduw’: de plek waar je rustig geniet van een mooie dag.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die eenzaam zijn of rouw dragen. Speciaal noemen wij hier Dhr. Voetee in Huis te Hoecke en Petra Commijs die weer een moeilijke uitslag moet verwerken. Laten wij onze zieken gedenken in onze voorbeden! De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 7 december op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. De winterboeken liggen extra voor u gereed. Net als alle andere genres, voor een kleine prijs. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de kerk van Maasdam.

Kerst-Rommelmarkt op 13 december a.s. in het ontmoetingscentrum, De markt is geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. U vindt kerstgroen, kerststukken, kransen, elektra, dvd’s en cd’s, huishoudelijke spullen, glaswerk, decoratie, kerstspullen, kaarsen, speelgoed, spellen, kaarten, cadeautjes, kleding, jam, ook voor de inwendige mens is er genoeg te vinden bij de catering. Vrijdag 13 december is er nog een mogelijkheid om spullen op te laten halen. Belt u tot 12 december hiervoor tel. 676 7188 of tel. 676 1430. U kunt ook zelf goede spullen die voor herkansing in aanmerking komen, schoon en compleet zijn brengen tussen 9 en 11 uur. De opbrengst van deze Rommelmarkt komt ten goede aan de kerk te Maasdam.

Op Vrijdag 13 december zullen ook de lampjes in de kerstboom aangestoken worden om 19.00 uur op het kerkplein met het jaarlijkse “Kerstboomzingen”. Zegt het voort zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn.

Agenda voor de komende week: zaterdag 7 december: 09.00-12.00 uur de boekenbus op het kerkplein, 16.00 uur uiterlijk inleveren van kopij voor het Hervormd Contact. Dinsdag 10 december 16.30 uur Catechese groep 6-8 19.30 uur Cursus beroepingswerk woensdag 11 december 10.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15 uur Catechese 13-16 jaar 19.45 uur repetitie Cantorij 20.30 uur Catechese 16-25 jaar Donderdag 12 december 10.00 uur Inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 13 december 10.15 uur Vrouwenbijbelkring ophaalochtend Rommelmarkt 14.00 uur Kerstrommelmarkt 19.00 uur Zingen bij de Kerstboom. Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad een goede gezegende Adventstijd toewensen. De tijd van het vooruitzien en verwachting. Licht in onze ogen, redder uit de nacht, geldt uw mededogen nog wie U verwacht? Herder wil behoeden, wie in ’t duister valt. Keer hun lot ten goede, licht dat stralen zal!.(NLB 463 1-3) Toos Israel Biesheuvel (scriba)

 
 
 
 
 

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.