Zondag 17 november 2019 10.00 uur Ds. F. Renes uit Rotterdam Viering Heilig Avondmaal

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Mw. C. de Vos-Steenbergen die zaterdag weer uit het ziekenhuis is thuisgekomen. Afgelopen zondag vierden wij Dankdag voor Gewas, Arbeid en Visserij. Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord ging bij ons voor. De avondmaalstafel was helemaal gevuld met gaven vanuit de gemeente. Deze gaven zijn maandag verdeeld en bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Fijn dat wij als gemeente Maasdam ook zo onze dankbaarheid konden tonen door te delen van onze overvloed. Wij hoorden de lezingen uit Jesaja 38 vers 1-8 over de zieke koning Hiskia die door God genezen werd en nog 15 jaar verder mocht leven. Ook de Lezing uit Lucas 17 vers 11-19 ging over genezing dit keer van 10 mensen met melaatsheid. Slechts 1 persoon dankte Jezus nadat hij genezen was. Zijn wij nog dankbaar voor ons dagelijks brood, voor onze gezondheid voor ons leven? Danken wij God als wij weer hersteld zijn van de griep of als het goed met ons gaat? God ziet naar ons om hij hoort ons gebed en ziet ons verdriet. Laten wij dan ook vooral onze dankbaarheid aan God geven voor alles in ons leven. Hij heeft ons zijn zoon gegeven zodat wij voor altijd vrij zijn van onze zonden. Komende zondag: gaat Ds. F. Renes uit Rotterdam bij ons voor. Wij hopen dan met elkaar het Heilig Avondmaal te mogen vieren. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 20:27-38 Wil je dat begrijpen? De Sadduceeën stellen Jezus een (strik?!) vraag over hoe het is in de hemel: Een vrouw is op aarde met zeven mannen getrouwd geweest, omdat de een na de ander overleed. Met wie is ze dan getrouwd in de hemel? Uit het antwoord van Jezus blijkt: al zou je het willen begrijpen, dan nog zou je dat niet kunnen. De kerkenraad heeft gezien de geringe belangstelling moeten besluiten de zanguurtjes niet meer door te laten gaan. Erg jammer maar het kost nogal wat voorbereiding en in de winter moet de kerk verwarmd worden. Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente en mensen die het moeilijk hebben. Speciaal noemen wij hier Mw. I. Middelkoop-Kruithof die in het ziekenhuis is opgenomen. Op dit moment ligt Mw. J. Sluimer-Konijnendijk ook in het ziekenhuis. Dhr. J.C. van der Gaag ligt alle dagen met veel pijn op bed in de huiskamer. Mw. Dorst- van der Steeg is onder behandeling en Petra Commijs die als u dit leest de uitslag van de onderzoeken heeft gekregen. Wij hopen met haar dat zij mag starten met een vervolgbehandeling. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. (NLB 130 vers 3). Dankbaarheid bij de familie van Steenselen nu op zaterdagavond Maas Pieter geboren is. Derde zoon van Peter en Anouk Wij bidden voor Anouk voor een voorspoedig herstel. De 5 Euroactie van onze diaconie heeft totaal het nettobedrag van € 1.149,97 opgebracht. Dit alles voor ons project van de straatkinderen uit Jog Jakarta. Een geweldig bedrag bedankt aan alle gevers, bakkers verkopers en wat er ook maar gedaan is om de 5 euro te vermeerderen. En natuurlijk aan de medewerkers van de Benefietavond fantastisch. De opbrengst van de Herfst Rommelmarkt van 9 november heeft een prachtig bedrag van € 1.681,95 Opgebracht. Alle vrijwilligers kopers en verkopers en iedereen die ook maar zijn of haar steentje heeft bijgedragen hartelijk dank hiervoor. De agenda van de komende week: Maandag 18 november 19.00 uur Gebedskring en 19.00 uur Moderamen overleg 20.00 uur ouderlingen overleg Dinsdag 19 november 16.30 uur Catechese groep 6,7 en 8 Woensdag 20 november 10.00-12.00 uur inkoop Gez. Kerken in de RK-kerk te Puttershoek. 19.15 uur catechese 12-16-jarigen 19.45 uur repetitie cantorij 20.30 uur catechese 16-25-jarigen. Donderdag 21 november 10.00 uur Inloop “Achter de Plataan”. Ten slotte mag ik u namens de kerkenraad Gods Zegen toewensen. Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. (NLB 704 vers 1) Toos Israel Biesheuvel.

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.