Zondag 10 november 2019 10.00 uur Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord Dankdag voor Gewas en Arbeid

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Mw. Kleinjan uit de Vlasoever.

Afgelopen zondag ging Ds. R. ten Napel bij ons voor. Wij hoorden de schriftlezingen uit Ezechiël 37 vers 1-14 en Romeinen 11 vers 25-31. De Israëlieten in ballingschap hebben geen hoop meer. Zeker nu ook Jeruzalem en het huis van God vernietigd zijn. God had de Israëlieten al zoveel gegeven en door hun eigen schuld zijn ze in ballingschap geraakt. Ezechiël krijgt een visioen te zien waarin God dingen laat zien die voor mensen begrippen niet mogelijk zijn. Maar God maakt zijn beloften waar. De Heer zegt “Ik zal jullie bevrijden” “Ik zal jullie terugbrengen” Wat bij mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. God blijft trouw aan zijn volk. Wij mogen erop vertrouwen dat God ook getrouw blijft aan ons. U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-holland/Maasdam

Komende zondag hoopt Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voor te gaan in dienst waarin wij Dankdag voor Gewas en Arbeid mogen vieren. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 19:41-48 Wat voor stad wil je hebben? Jezus gaat met zijn vrienden naar Jeruzalem. Wat een mooie stad is dat toch! Maar wat wordt Jezus boos als hij de marktkraampjes op het tempelplein ziet! Hij jaagt de handelaars weg, want de tempel moet een huis van gebed zijn.

Speciaal voor deze zondag wordt de Dankdag collecte hartelijk bij u aanbevolen!

Huwelijksjubileum: Afgelopen zaterdag 2 november mochten Jan en Cobi Vermeulen hun 40-jarig huwelijk vieren. Dankbaarheid bij dit bruidspaar. Wij wensen hen nog vele jaren in liefde en gezondheid toe maar bovenal onder Gods beschermende trouw.

Verdriet en rouw bij de familie Vermeulen nu hun broer en zwager zo plotseling is overleden.

Wij bidden voor deze families om kracht en sterkte in deze moeilijke periode.

Ook zijn er nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Hun namen en adressen staan wekelijks op de briefjes achter in de kerk. Afgelopen woensdag was er een prachtige benefietavond in onze kerk met medewerking van de Cantorij en de Diva’s o.l.v. Els in ’t Veld en Dhr. Cor de Haan uit Strijen. De opbrengst van deze avond was € 530.35 Dit mooie bedrag is voor de straatkinderen van Jog Jakarta, het project van onze diaconie. Afgelopen zaterdag stond de boekenbus op het Kerkplein de opbrengst was € 151 Euro en bij de Superrrr € 49 Euro Totaal toch € 200 Euro. Alle kopers en gevers van boeken en natuurlijk alle vrijwilligers hartelijk bedankt hiervoor. Oproep tbv de beroepingscommissie: De kerkenraad vraagt gemeenteleden die deel willen gaan uitmaken van de beroepingscommissie om samen op zoek te gaan naar een nieuwe predikant voor onze gemeente zich aan te willen melden.  Het zou fijn zijn als er mensen uit verschillende leeftijdsgroepen mee doen. Heeft u interesse? Aanmelden vóór 11 november 2019 bij de scriba. Oproep van de Kerkenraad: Met ingang van 2020 ontstaan er diverse vacatures binnen de kerkenraad: Wij zoeken meerdere ouderlingen-Jeugdouderlingen . Meld je daarom aan en doe mee aan de opbouw van onze gemeente. Bel, mail of app naar een van de kerkenraadsleden (wijkouderling of scriba) voor meer informatie! Winter-Rommelmarkt op 9 november a.s. in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 te Maasdam. De markt is geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Zaterdag 9 november kunt u tevens uw tussen 10.00-12.00 uw gaven geven tbv de Dankdag tafel in de kerk. Alle artikelen (niet over datum) zullen verdeeld worden onder gezinnen en personen die het moeilijk hebben en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Agenda voor de komende week: Zaterdag 9 november 09.00-12.00 uur Winterrommelmarkt. 10.00-12.00 Goederen inleveren Dankdagtafel 16.00 uur inleveren Kopij tbv het Hervormd Contact. Dinsdag 12 november 19.30 uur Extra Kerkenraadsvergadering i.v.m. Beroepingswerk. Woensdag 13 november 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.45-21.15 uur repetitie Cantorij Donderdag 14 november 10.00-12.00 uur Inloop “Achter de Plataan”. Vrijdag 15 november 10.15-11.45 uur Vrouwenbijbelkring.

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen.

Waar zou het zijn, dat land van licht? Wie, waar is God een stem, een naam? Wie wijst de weg, ik ben alleen. Wie helpt mij door het donker heen? Wie neemt mijn hand en leert mij gaan? (NLB 952-1).

Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.