Zondag: 10.00 uur Ds. A.P. Noordam uit Dordrecht “Eeuwigheidszondag”

De bloemen van afgelopen zondag gingen als teken van medeleven naar Mw. Jopie de Vlaming-van Prooijen. Afgelopen zondag mochten wij het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Voorganger was Ds. F. Renes uit Rotterdam. De schriftlezingen kwamen uit Jesaja 42 vers 5-7 en Mattheus 5 vers 13-16 Een stuk uit de Bergrede waarin Jezus spreekt over “het zout der aarde en het licht van de wereld”. Wij mogen het zout der aarde zijn en het licht in de wereld. Laten wij omzien naar elkaar en een lichtje zijn voor de mensen om ons heen. Het is een opdracht die Jezus ons geeft het moet niet maar het mag. Laten wij aan die opdracht gehoor geven door verder te kijken dan de kerkmuren of de muren van je huis. Er gebeurt zoveel om ons heen dat wij zoutend zout kunnen zijn en lichtend licht. U kunt de dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam Komende zondag is het “Eeuwigheidszondag”. Wij zullen alle overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar in onze kerk gedenken. De betreffende families hebben allemaal een persoonlijke uitnodiging ontvangen om tijdens deze dienst hun dierbaren te gedenken en desgewenst een kaarsje aan te steken. Ook voor de overige gemeenteleden is er de mogelijkheid hun geliefden te gedenken. Na afloop van de dienst kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van koffie/thee en limonade in het ontmoetingscentrum. Voorganger tijdens deze dienst is Ds. A.P. Noordam uit Dordrecht medewerking wordt verleend door “De Cantorij”. De kinderen van de nevendienst luisteren naar: Maleachi 3:19-24 Dit is niet het einde Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag lezen we het allerlaatste stuk van het Oude Testament. Over de dag die komt waarop alles wat voorbij moet gaan, voorbij is. Je zult je voelen als een springend kalfje dat de stal uit mag, zegt Maleachi. Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst. Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerde zieken in onze gemeente. Mw. I. Middelkoop-Kruithof en Mw. S. Sluimer Konijendijk zijn gelukkig weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Wij bidden voor Dhr. J.C. van der Gaag die met zoveel pijn op bed ligt. Ook zijn onze voorbeden voor Petra Commijs die geen vervolgbehandeling mag starten. Wat een moeilijke, niet te begrijpen, uitslag voor deze familie. Ook bidden wij voor Jopie de Vlaming-van Prooijen nu er bij toeval een ziekte is ontdekt met zulle grote gevolgen. Laten wij eens een kaartje sturen de namen en adressen hangen wekelijks achter in onze kerk. Zaterdag 23 november organiseert World Servants een Benefietconcert in de Kerk van Maasdam. Het concert is ten bate van Rwanda en Oeganda: Aanvang 16.00 – 17.30. Aanwezig zullen zijn: kinderkoor ‘een Vrolijk Geluid’, het tienerkoor ‘Differentz’ en de band ‘All4One’. Na afloop is er de mogelijkheid om een hapje en een drankje te nuttigen tegen in kleine vergoeding. De entree zelf zal gratis zijn. Beroepingswerk: De kerkenraad is voorbereidend werk aan het doen om het beroepingswerk op te kunnen starten. Op het moment dat wij van de Classis Delta toestemming krijgen om te mogen beroepen kunnen wij actief aan de gang met onze reeds gevormde beroepingscommissie. Wij hopen op zoek te kunnen gaan naar een nieuwe herder en leraar voor onze gemeente. De Rommelmarkt: Vrijdag 29 november is er voor de Kerstmarkt op 13 december nog een ophaalmoment gepland. Aanmelden van de goederen? Belt u tot 28 november hiervoor  tel. 676 7188 of  tel. 676 1430. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken. Agenda voor de komende week: Woensdag 27 november 10.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45 uur repetitie Cantorij Donderdag 28 november 10.00 uur inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 29 november 10.15 Vrouwenbijbelkring. Ophaalochtend van de Rommelmarkt. Ten slotte: Mag ik u mede namens de kerkenraad een goede week en gezegend weekend toewensen U wil ik danken, grote Levensvorst; Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. (NLB 318: 6) Toos Israel-Biesheuvel(scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.