Zondag 1 december 10.00 uur: Ds. A.J. den Besten uit Sliedrecht 1e Advent

De bloemen van afgelopen zondag gingen als een hartelijke groet en teken van medeleven naar Mw. I. Middelkoop-Kruithof. Afgelopen zondag was het “Eeuwigheidszondag” de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In een dienst geleid door Ds. A.P. Noordam uit Dordrecht, kregen alle familieleden die in het afgelopen kerkelijk jaar een naaste verloren hadden de gelegenheid een kaarsje aan te steken ter gedachtenis. Het was een bijzonder ingetogen dienst met medewerking van onze “Cantorij”. De schriftlezingen kwamen uit 2 Koningen 25 vers 27-30, 2 Kronieken 36 vers 20-23 en Jesaja 35. Het leven van de Israëlieten in ballingschap. Zo kan het ook voelen als je een dierbare verloren hebt. Uitzichtloos, eenzaam, verloren en verdrietig. God heeft ons echter iets anders beloofd. Vertrouw maar op Hem, want “Hij zal er zijn”. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (Opw.770) Komende zondag Gaat Ds. A.J. den Besten uit Sliedrecht bij ons voor. Het is 1e Advent. De kinderen van de nevendienst starten ook met het kerst project. Elke week een stapje dichter naar het kerstfeest. Het feest van de geboorte van Jezus. Wie maakt het licht? Deze zondag maken de kinderen kennis met de profeet Micha. Hij gaat naar Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. ‘Het is donker in de stad,’ zegt hij. ‘Maar het kan weer licht worden.’ Dat is een hoopvol bericht. Maar wie maakt het licht? Je zult zelf iets moeten doen om het licht te maken. Omzien naar elkaar: Er zijn nog meerdere zieken in onze gemeente. Speciaal noemen wij Dhr. J.C. van der Gaag en Dhr. Voetee die beiden aan bed gebonden zijn met veel pijn. Wij wensen de families heel veel sterkte in deze moeilijke weg. Wij denken ook aan Mw. J. Sluimer-Konijnendijk die deze week diverse onderzoeken moet ondergaan om te ontdekken waar haar klachten vandaan komen. Verder zijn er nog meerdere zieken hier niet met name genoemd. U kunt hun namen en adressen vinden aan de uitgang van onze kerk waar wekelijks de briefjes met namen en adressen hangen. Laten wij hen opdragen in onze gebeden en eens een kaartje sturen of telefoontje plegen. Bericht van de Rommelmarktcommissie: Op vrijdag 13 december as wordt de kerstmarkt gehouden van 14.00-17.00 uur in het Ontmoetingscentrum. Vrijdag 29 november (vandaag) is er nog een ophaalmoment voor uw spullen. Op zaterdag 7 december staat de “de Boekenbus” op het Kerkplein van 09.00-12.00 uur. Op Vrijdag 13 december zullen ook de lampjes in de kerstboom aangestoken worden om 19.00 uur op het kerkplein met het jaarlijkse “Kerstboomzingen”. Zegt het voort zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Beroepingswerk Alle gemeenteleden die zich aangemeld hadden om plaats te nemen in de beroepingscommissie hebben een uitnodiging ontvangen voor de cursus “Beroepingswerk” Deze cursus wordt gegeven op 10 en 17 december in het ontmoetingscentrum aanvang 19.30 uur. Na afloop van de cursus hoopt de kerkenraad dat de zich een beroepingscommissie gevormd heeft. De gemeente wordt gevraagd om hun voorbede voor alle werkzaamheden rondom het beroepingswerk. Agenda voor de komende week: Maandag 2 december 19.00 uur Gebedskring 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Woensdag 4 december 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45 uur repetitie Cantorij Donderdag 5 december 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan” Zaterdag 7 december 09.00-12.00 De Boekenbus op het Kerkplein 16.00 inleveren kopij tbv het Hervormd Contact. Zondag 8 december 10.00 uur Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen. Een week waarin in menig gezin het Sinterklaasfeest gevierd zal worden. Wat een rijkdom om die kindergezichtjes vervuld van verlangen te kunnen zien. God van leven, eeuwig leven, In de nood bent U nabij. Jezus, leven van mijn leven, Mijn verlosser leeft in mij. (Sela) Toos Israel-Biesheuvel (Scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.