Zondag 6 oktober 2019 10.00 uur Ds.E. Agterhuis uit Heieneoord 16.00 uur Ds. A.A. van den Berg uit Puttershoek Vriendendienst

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Dhr. K. Roest

Afgelopen zondag ging Ds. M Berends- van Waardenburg bij ons voor. Deze dienst was de startzondag en kerkproeverij. De cantorij verleende ook haar medewerking  De schriftlezing kwam uit Ruth 1:3-6,14b-16,22 en Mattheus 22 : 34-40 Het thema was “Een goed verhaal” -wat ook ons jaarthema is. Wat is een goed verhaal, erg mag best wel wat schuring in voorkomen, maar uiteindelijk komt het goed. Zo ook het verhaal van Ruth, het begint met hongersnood en Noömi moet vluchten om nog te kunnen blijven leven, daarna verliest ze haar man en twee zonen en blijft ze achter met haar schoondochters.  Zodra ze hoort dat het weer goed is in Israël besluit ze terug te keren naar Israël, Ruth besluit met haar schoonmoeder mee te gaan, hier toont Ruth haar onvoorwaardelijke liefde voor haar schoonmoeder . Wij mogen denken aan wat Jezus ons geleerd heeft wat het grootste gebod is: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw harten met heel uw ziel en met heel uw verstand, Het tweede daaraan is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Matheus 22:37-39  Tijdens deze dienst is een leeg boek geïntroduceerd, het is de bedoeling dat gaandeweg het winterseizoen het boek gevuld wordt met verhalen van gebeurtenissen die meegemaakt worden door gemeenteleden. We hopen zo met elkaar dit winterseizoen als Gemeente Maasdam een goed verhaal te kunnen schrijven. Bij de dienst afsluiting winterwerk hopen we een goed gevuld boek te hebben De 5 euro actie is ook weer van start gegaan, de opbrengst gaat naar een project van kerk in actie voor kinderen op Java. Er zijn weer vele 5 euro briefjes uitgedeeld als startkapitaal om mee aan de slag te gaan om te vermeerderen. Zondag 3 november sluit deze actie en kan de opbrengst ingeleverd worden .

Na afloop van deze dienst was er gezamenlijk koffie drinken en werden er spelletjes gespeeld zoals mikado, sjoelen, koekhappen, ring gooien, domino, spiraal en een kaartspel. Ook waren er jeugdfoto’s van mensen uit de gemeente waarvan geraden was wie het was. Deze ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch, er waren door gemeenteleden heerlijke hartige taarten, salades en hapjes gemaakt en met smaak opgegeten. We mogen terug kijken op een geslaagde ochtend U kunt de dienst terug luisteren via www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt in de ochtenddienst Ds.E Agterhuis uit Heinenoord voor te gaan . De kinderen luisteren naar het verhaal : Leve de koning! Koning Saul wil David doden. Maar juist David krijgt de kans om Saul te doden. David loopt met een scherp mes op Saul af, die in een grot zit en niets doorheeft. David snijdt alleen een stuk van Sauls mantel af en laat hem in leven.
Om 16.00 u, is er de jaarlijkse vriendendienst met de Hervormde Gemeente Puttershoek inde kerk van Maasdam voorganger is ds. A.A.van den Berg uit Puttershoek.

.

Omzien naar elkaar: Wij denken aan de Fam. Soeters, de Fam. Dorst, Dhr. en Mw. Voetee en voor Petra Commijs. We willen ze gedenken  in onze gebeden. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn .LVK 416:1

Agenda voor de komende week:

Maandag 7 oktober 19.00  gebedskring

Woensdag 9 Oktober 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek

19.45-21.15 Repetitie van de Cantorij Donderdag 10 Oktober 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”

 

. Tenslotte mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend weekend en een goede week toewensen. Wilma Meuzelaar-van Kesteren

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.