Zondag 3 November 10.00 uur Ds. R. ten Napel uit ’s Gravendeel

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en ter bemoediging naar Dhr. A. in ’t Veld van de Trambaan in Maasdam.

Afgelopen zondag ging Ds. A.P. Davelaar uit Rotterdam bij ons voor. Wij mochten horen uit Jesaja 66 en Romeinen 1 vers 6 en 7 tevens Paulus bericht aan Efeziërs 2 vers 11-18. Waarin de Vrede van Christus centraal staat. “Ik Wens Jouw Vrede”. Paulus groet de gemeente van Rome. Vrede speelt een belangrijke rol in de bijbel. Jezus is onze vrede! “Is iedereen gelijk?” of verschillen wij heel erg veel? We zijn allemaal verschillend. Dus vecht voor je eigen identiteit?. Mensen luisteren niet meer naar elkaar en komen tegenover elkaar te staan. De christelijke boodschap laat iets anders horen. Zie verschillen niet als een probleem maar als een uitdaging. Leren omgaan met verschillen.  Hij brengt God en mensen bij elkaar. Weten wij nog wat luisteren is? Mensen kunnen niet naar elkaar luisteren. Iedereen schreeuwt wat tegen elkaar. Jezus Christus leert ons omgaan met verschillen. Voor velen is de grootste angst om alleen te blijven,. Jezus geschenk aan ons dat hij beloofd “Ons nooit alleen te laten”. Door Zijn Geest hebben wij toegang tot de Vader. Hij leert ons het geheim van Geluk,  Liefde , Vreugde en Vrede.

Komende zondag: Hoopt Ds. R. ten Napel bij ons voor te gaan. Geen onbekende in ons midden.

De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit: Lucas 19:1-10 Wat voor iemand ben jij? Deze zondag gaat het over Zacheüs de tollenaar. Hij klimt in een boom om Jezus te zien en zelf niet gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel en wil graag bij hem eten. De mensen snappen er niets van.

Omzien naar elkaar: Afgelopen zondag 20 oktober is ons gemeentelid Dhr. Hendrik Jacobus Florentinus Dorst overleden in de leeftijd van 84 jaar. Vele jaren woonde Henk met zijn vrouw en kinderen in de Sint Anthonypolder, waar zij een huis met een schapenweide hadden. Tijdens zijn uitvaart werd stilgestaan bij Psalm 23 “De heer is mijn Herder” . Henk leefde dicht bij de natuur. De liefde voor zijn gezin en zijn schapen was hem veel waard. Heel lang hadden zij de zorg over vader Aart, die deel van het gezin uitmaakte.  De laatste jaren, maanden tekenden zich door zorgen rondom de gezondheid van vrouw en kinderen maar vooral ook bij Henk zelf. Kort geleden afscheid moeten nemen van Chris de zoonschoon was nu het afscheid van Henk. Zoals op de rouwkaart stond: “Het was genoeg” Wij bidden voor zijn vrouw en kinderen en kleinzoon om Gods onmisbare nabijheid. Dankbaarheid bij de familie Commijs. Petra mag toch ondanks alle tegenslagen beginnen met een kuur. Waar zorgverzekeraars zich terugtrokken,  zal deze kuur vergoed worden door de leverancier van het medicijn om de celgroei af te remmen. Dankbaarheid alom zodat het jonge leven van Petra nog verder mag gaan. Zorgen zijn er bij Dhr. A. in ’t Veld na een ziekenhuis opname toch afwachten wat de gezondheid zal doen. Ook denken wij aan alle zieken en mensen die het moeilijk hebben, hier niet met name genoemd. Alle zieken staan wekelijks op het briefje achterin onze kerk. Laten wij een biddende gemeente rondom onze zieken zijn.

Boekenmarkt 2009-2019 Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 2 november op het kerkplein. We vieren deze maand tien jaar Boekenmarkt. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. De Sint boeken staan gereed. De opbrengst van de verkochte boeken komt ten goede aan de Voor de rommelmarkt van 9 november zoekt de Rommelmarkt commissie hulp bij het uitpakken op vrijdag 8 november, 5 mensen voor de verkoop op zaterdag en graag een handvol extra mensen bij het opruimen om 12 uur. Aanmelden graag bij Elly Snel.

Oproep van de Kerkenraad: Met ingang van 2020 ontstaan er diverse vacatures binnen de kerkenraad: Wij zoeken meerdere ouderlingen-Jeugdouderlingen. Meld je daarom aan en doe mee aan de opbouw van onze gemeente.  Bel, mail of app naar een van de kerkenraadsleden (wijkouderling of scriba) voor meer informatie !

Agenda voor de komende week: Zaterdag 2 November 09.00-12.00 uur Boekenbus op het kerkplein

Maandag 4 november 19.00 uur gebedskring in de consistorie 19.30 uur Kerkenraadsvergadering

Woensdag 6 november 2019 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Puttershoek 19.45-21.15 uur Repetitie Cantorij. Donderdag 7 november 10.00-12.00 uur Inloop “Achter de Plataan”

Vrijdag 8 november 09.00 Ophaalochtend Rommelmarkt Zaterdag 9 November

9.00-12.00 Rommelmarkt in het Ontmoetingscentrum. 16.00 inleveren Kopij Hervormd Contact.

Ten Slotte:  Mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen.

Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, uw rechterhand / zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, / wil bijstand zenden (NLB Psalm 138-4) Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.