Zondag 27 Oktober 2019 Maasdam: 10.00 uur Ds. A.P. Davelaar uit Rotterdam

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en ter bemoediging naar Mw. Rie van de Berg-Barendregt in de Rembrandt in Oud-Beijerland.

Afgelopen zondag ging Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. Wij mochten luisteren naar lezingen gedeelten uit Exodus 2 en 3 en uit Marcus 10 vers 17-23.

Kwaad houden wij graag onzichtbaar. Ook Mozes doet dat: hij vermoordt een Egyptenaar en begraaft hem ongezien. Maar hij is gezien door zijn volksgenoten als hij dat merkt vlucht hij. Mozes is in nood, maar in nood leer je bidden. God zegt tegen Mozes “Ik heb je ellende en dat van je volk gezien”. Je wordt vastgehouden door God. Hij heeft je ellende gezien; Altijd. Je moet wel leren bidden en God willen volgen. “Geef al je bezittingen weg en volg mij”. “Ik zal jouw en je volk brengen in het land van Melk en Honing”. “Het Koninkrijk van God”. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam

Komende zondag hoopt Ds. A.P. Davelaar uit Rotterdam bij ons voor te gaan.

De kinderen van de nevendienst luisteren naar het gedeelte uit Lucas 18:9-14: Goed genoeg Vandaag lezen we de gelijkenis van de Farizeeër en de bedelaar. Dit verhaal vertelt dat het geen zin heeft om jezelf groter te willen maken dan een ander. God kijkt met andere ogen.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Dankbaar zijn wij met Dhr. A. in ’t Veld van de Trambaan die na een korte ziekenhuisopname weer thuis mocht komen. Ook dankbaarheid bij de Fam. Soeters. Na een verblijf van enige weken zijn zij weer thuis in Puttershoek. Ook bidden wij voor Petra Commijs en haar familie nu zij zulke teleurstellende berichten moeten verwerken. Alle namen en adressen van onze zieken hangen wekelijks achter in onze kerk. Laten wij onze broeders en zusters niet vergeten.

Op dinsdagavond 29 oktober 2019 zullen de jaarrekeningen 2018 en begrotingen 2020 van Diaconie en College van Kerkrentmeesters ter inzake liggen in het Ontmoetingscentrum. U kunt deze inzien van 19.30 uur tot 20.30 uur. Als deze avond niet schikt kunt u een afspraak maken met Diaken Mw. Nooteboom en Ouderling Kerkrentmeester Dhr. de Winter.

De Cantorij Maasdam organiseert op 30 oktober as. Een benefiet zangavond in de Hervormde kerk van Maasdam. De opbrengst van deze avond is voor de kansarme straatkinderen in JAVA, een project dat de diaconie ondersteunt door middel van de vijf euro actie. Aan deze avond werken mee organist/pianist Cor de Haan uit Strijen, Meisjes ensemble de Diva’s en de Cantorij, beiden o.l.v. Els in ’t Veld Aanvang 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur Bij de uitgang kunt u vrijwillig een bijdrage geven aan dit project.

Agenda voor de komende week: Maandag 28 oktober 19.00 uur Moderamenoverleg in het OC 20.00 uur Ouderlingenoverleg in het OC. Dinsdag 29 oktober 19.30-20.30 uur Jaarrekeningen diaconie en CVK ter inzage in het OC. 20.30 uur Kerkenraadsvergadering inzake beroepingswerk Woensdag 30 oktober 10.00-12.00 uur inloop Gez. Kerken in de RK-kerk Puttershoek. 19.45-21.15 uur Repetitie Cantorij Donderdag 31 oktober 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”. Zaterdag 2 november 09.00-12.00 Boekenbus op het kerkplein.

Tenslotte: Mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: “Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat Ik u wijs.” Here God, wij zijn vervreemden, door te luist’ ren naar Uw stem. Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem.

Toos Israel-Biesheuvel (scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.