Zondag 20 oktober 2019: 10.00 uur Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Peter van Loon uit de Leeuwerik.

Afgelopen zondag: Ging Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk bij ons voor. Wij luisterden naar de schriftlezing uit Exodus 17 vers 8-16 en Mattheus 10 vers 32-39. Waarin Jozua de Banier hooghoudt.

Houden wij onze banier ook hoog voor God en onze Gemeente?  De kerkenraad is dankbaar dat Mw. Mirjam Lanting-Kwakernaat en Mw. Jopie de Vlaming-van Prooijen hun roeping tot het ambt van Kerkrentmeester hebben aanvaard. Ook al maken zij geen deel uit van de kerkenraad is hun ambt heel belangrijk voor de instandhouding van onze gemeente. Vanaf 1 oktober is onze gemeente officieel vacant na de losmaking van Ds. J. Prosman met ingang van deze datum. Als gemeente mogen wij met elkaar vooruitzien naar een nieuwe Herder en Leraar voor onze gemeente.

Komende zondag: Hoopt Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit: 2 Samuël 5:6-16 Wie bepaalt dat? David wordt koning over Israël. Hij neemt plaats op de troon nadat koning Saul gestorven is. Koning David is gekozen door God en door de mensen.

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente nog steeds veel zieken en mensen die elders verblijven vanwege hun gezondheid. Wij denken aan Dhr. Peter van Loon die herstellend thuis is uit het ziekenhuis en Dhr. en Mw. Soeters die hopen binnen afzienbare tijd weer terug te keren naar Puttershoek. Tevens denken wij aan Dhr. en Mw. Dorst. Waar de zorgen om hun gezondheid alleen maar toenemen.  Ook Dhr. en Mw. Voetee kennen de nodige zorgen zo ook Dhr. Both en Mw. Kleinjan en Mw. Jabaaij-Grooters. Willen wij allen opdragen in onze voorbeden. God, schenk ons de kracht, dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geween. (NLB 418-4).

Rommelmarkt: Met de Najaars-Rommelmarkt nog vers in het geheugen denken wij aan onze

Winter-Rommelmarkt op zaterdag 9 november van 09.00 uur tot 12.00 uur in het Ontmoetingscentrum. De voorbereidingen draaien op volle toeren, vrijdag 25-10 is de eerste ophaalochtend. Meldt u a.u.b. uw spullen aan tot een dag vóór de ophaaldag. Aanmelden graag via tel. 676 7188 of tel. 676 1430. Dat wat heel, compleet en schoon is zoals klein-meubelen en kleingoed, kleding, linnengoed, babyspullen etc. kunnen we goed gebruiken.

De Cantorij Maasdam organiseert op 30 oktober as. Een benefiet zangavond in de Hervormde kerk van Maasdam. De opbrengst van deze avond is voor de kansarme straatkinderen in JAVA, een project dat de diaconie ondersteunt door middel van de vijf euro actie. Aan deze avond werken mee organist/pianist Cor de Haan, Meisjes ensemble de Diva’s en de Cantorij, beiden o.l.v. Els in ’t Veld

Aanvang 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur Bij de uitgang kunt u vrijwillig een bijdrage geven aan dit project.

Agenda voor de komende week:

Maandag 21 oktober 2019: 19.00 uur Gebedskring in de consistorie. Woensdag 23 oktober 2019 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.30-21.15 Repetitie Cantorij.

Donderdag 24 oktober 2019 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan” Vrijdag 25 Oktober 2019 Ophaalochtend Rommelmarkt.

Ten Slotte: Mag ik U namens de Kerkenraad een gezegend weekend en goede week toewensen:

God uit God, Gij eerstgeboren, licht uit licht, o zonneschijn, in wiens lichaam uitverkoren heiligen slechts heilig zijn, schenk ons leven uit uw bronnen; door uw adem aangeraakt zingen wij tot Vader, Zoon en heilige Geest die levend maakt. (NLB 726-6).

Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.