Zondag 13 oktober 2019 10.00 uur Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk, bevestiging ambtsdragers

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Mw. Jabaay-Grooters

Afgelopen zondag ging in de morgendienst  Ds. E.Agterhuis bij ons voor. Op deze Israëlzondag luisterde we naar Handelingen 15: 1-34.We hoorde dat bij de bijeenkomst van de apostelen de discussie gevoerd werd of de broeders zich wel of niet moesten laten besnijden om bij Jezus te mogen horen en het antwoord van Paulus. Samen mochten we het mooie lied zingen Jeroesjalajiem ,stad van God, wees voor de mensen een veilig huis. Jeroesjalajiem, stad van vrede, breng ons weer thuis  (ELB 194)

In de middag hadden we de jaarlijkse vriendendienst met de Hervormde Gemeente Puttershoek, voorganger was ds.van den Berg .Het kinder- en tienerkoor verleende hun medewerking. Het thema was “Een goed verhaal of fake news” De schriftlezing was uit Genesis 3: 1-13, we hoorde dat ook in de bijbel al fake news gebruikt werd, doordat de slang een “mooi” fake verhaal had geloofde Eva hem en aten ze van de boom in de tuin.

U kunt de diensten terug luisteren via www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt ds G.E. van der Hout voorganger te zijn, tijdens deze dienst worden  Mw. Mirjam Lanting-Kwakernaat  en Mw.Jopie de Vlaming -van Prooijen, bevestigd als kerkrentmeester. We hopen met elkaar een mooie dienst te mogen vieren. Voor de kinderen horen hoe het  gaat met David als hij hoort dat koning Saul dood is.. 2 Samuël 1:1-16

Omzien naar elkaar: Wij denken aan de zieken, herstellende en rouw dragende in onze gemeente. We willen ze gedenken  in onze gebeden.

Agenda voor de komende week:

Woensdag 16 Oktober 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek

19.45-21.15 Repetitie van de Cantorij Donderdag 17 Oktober 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”

Vrijdag 18 Oktober 10.15-11.45 vrouwenbijbelkring

God ,schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geween. NLB 418

 

Tenslotte mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend weekend en een goede week toewensen. Wilma Meuzelaar-van Kesteren

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.