Zondag 8 september 2019 10.00 uur Ds. C. Haasnoot uit Lisse

De bloemen van deze zondag gingen met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Fenny den Haan en Judith Prosman omdat zij deze week verhuisd zijn. Wij wensen dat jullie huis snel een “Thuis” mag zijn en een mooi begin van een nieuwe periode in jullie leven.

Afgelopen zondag ging Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer bij ons voor. Het was een fijn weerzien met elkaar. De verkondiging kwam uit Deuteronomium 11 en Mattheus 25. Hierin verteld de Heer Mozes hoe hij met zegen en vloek om zal gaan en hoe Jezus bij zijn wederkomst hiermee om zal gaan. De schapen en de bokken zullen gescheiden worden. Ook in ons midden gaan zegen en vloek rond. Wij mogen er echter op vertrouwen dat Onze Heer Jezus Christus gestorven is voor onze zonden. Laten wij dan een zegen zijn voor iedereen om ons heen en doen wat Jezus voor ons gedaan heeft. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag gaat Ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor. Inmiddels geen onbekende.

De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit I Samuel 16 vers: 1-13. Uitgekozen: Samuël krijgt van God de opdracht een koning te zalven. Hij gaat naar het huis van Isaï en daar zijn zeven zonen. Maar zij zijn niet degenen die Samuël zoekt. Er is nog één zoon, buiten op het veld bij de schapen: David. Hij wordt gehaald. Hij is het en Samuël zalft hem.

Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst.

In de ring Hoeksche Waard wordt deze zondag afscheid genomen van Ds. G.J. Robbemond van “De Open Hof Kerk” in Oud-Beijerland en Ds. C.D. van Alphen van de Hervormde Gemeente Numansdorp.  Wij wensen beide predikanten Gods Zegen in hun nieuwe gemeente respectievelijk Woerden en Rhoon. Hartelijk dank voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Op woensdag 11 september mogen wij Ds. J.A. van den Berg welkom heten in de Ring in de Hervormde Gemeente Sint Anthoniepolder. Welkom als predikant van onze buurgemeente.

Omzien naar elkaar: Dhr. Ed. de Winter mag hopelijk als u dit leest weer definitief zijn thuisgekomen uit de Rembrandt. Vele maanden heeft Ed eerst in het ziekenhuis en daarna in de Rembrandt gerevalideerd. Ed en Greet zijn dankbaar voor alle belangstelling vanuit de gemeente en ver daarbuiten. Wij leven mee met Petra Commijs. Als u dit leest heeft zij inmiddels de uitslag van allerlei onderzoeken gekregen. Wij bidden mee met deze familie om Gods nabijheid. Er zijn nog steeds meerdere zieken en mensen die het moeilijk hebben in onze gemeente. Hun namen en adressen vindt u op de briefjes achter in onze kerk.

De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 7 september op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met boeken. De avonden worden langer, tijd voor een boek in je buurt! De opbrengst van alle verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk. Fijn als u uw overtollige boeken bij ons wilt inleveren.

Najaars-Rommelmarkt op 14 september a.s. op het Kerkplein en in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 te Maasdam. De markt is geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur. De Boekenbus is ook aanwezig. Op het Kerkplein vindt u kramen met elektra, lp’s en cd’s, huishoudelijke spullen, glaswerk, decoratie en meubelen. In het Ontmoetingscentrum kunt u de inwendige mens laten verzorgen, speelgoed, kaarten, cadeautjes, curiosa of kleding vinden. Het Rad van Avontuur draait van 9.30 tot 12.30 uur. Op vrijdag 13 september is er nog een ophaalochtend.  Belt u tot 12 september hiervoor dhr. A. v.d. Linden tel. 676 7188 of dhr. L. Goud tel. 676 1430. U kunt ook zelf spullen brengen die een tweede kans verdienen graag compleet en schoon, tussen 9 en 12 uur op het Kerkplein.

Open Monumentendag: Zaterdag 14 september is onze kerk geopend tijdens de “Open Monumentendag”.  Er is een tentoonstelling van Bijbels en Trouwjurken. U bent allen van harte welkom om binnen te komen in onze kerk. Het orgel zal zo nu en dan ook bespeeld worden door enkele van onze vaste organisten.

Agenda voor de komende week: Maandag 9 september 19.00 uur gebedskring in de Consistorie

Woensdag 11 september 10.00-12.00 uur inloop RK Kerk Puttershoek, 19.30-21.30 uur Repetitie van de Cantorij Donderdag 12 september 10.00-12.00 uur Inloop “Achter de Plataan “13.30-14.30 uur de Kerk is open”. Vrijdag 13 september ophaalochtend van de Rommelmarkt. Zaterdag 14 September 09.00 -13.00uur Najaars Rommelmarkt 09.00-16.00 uur Open Monumentendag.

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad een Gezegend weekend en Goede week toewensen.

Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht. (NLB 834-3).

Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.