Zondag 29 September 2019 10.00 uur Ds. C.M. Berends-van Waardenberg uit Berkenwoude Dienst opening winterwerk: Thema: “Een Goed Verhaal” Kerkproeverij met medewerking van de Cantorij

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een beterschapsgroet naar Mw. A. van der Stouw-Wols. Wij hopen met haar en haar gezin op een voorspoedig herstel.

Afgelopen zondag ging Ds. G.H. de Graaf bij ons voor tijdens een dienst waarin wij het “Heilig Avondmaal” mochten vieren. De schriftlezing kwam uit Johannes 15 vers 9-17. Het thema “Jullie zijn mijn vrienden”. Jezus zegt dit tegen zijn discipelen.  Als je vriend van iemand mag zijn beteken je vaak heel veel voor elkaar. Zo mag Jezus in ons leven ook heel veel betekenen. Denken wij aan de woorden van Toon Hermans: “Je hebt iemand nodig stil en oprecht, die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient dan pas kun je zeggen: ‘k heb een vriend”. Laten wij met elkaar bidden dat Jezus ook onze vriend mag zijn. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt Mw. Ds. C. M. Berends-van Waardenberg uit Berkenwoude bij ons voor te gaan. Het belooft een feestelijke dienst te worden, waarin wij het nieuwe seizoen 2019-2020 met elkaar beginnen. Het jaarthema is: “Een Goed Verhaal”. Gedurende het jaar verzamelen wij verhalen om zo aan het einde van het seizoen “Een Goed Verhaal” te hebben. Deze dienst staat ook in het teken van de “Kerkproeverij”. Wij hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden iemand uit hun omgeving mee willen nemen naar onze kerk, zodat zij kunnen “Proeven” van de sfeer in onze gemeente. Tijdens deze dienst wordt medewerking verleend door onze Cantorij o.l.v. Mw. Els in ’t Veld. De kinderen van de kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit 1 Samuël 21:2-10 Vijf broden en een zwaard. In het verhaal van vandaag doet David alsof hij namens de koning op een geheime missie is. Met een spannend verhaal dat hij aan de priester vertelt, lukt het hem de heilige toonbroden en het zwaard van Goliath te pakken te krijgen. Na de dienst is er gezamenlijk koffie/thee drinken met wat lekkers. Wij hopen op een gezellig samenzijn met voor alle leeftijden activiteiten. De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De kerkenraad is zeer dankbaar en verheugd dat zij de volgende gemeenteleden bereid hebben gevonden om het college van Kerkrentmeesters te komen versterken. In de vacatures binnen het college van Kerkrentmeesters wil Mw. M.S.E. (Mirjam) Lanting-Kwakernaat en Mw. J.A. (Jopie) de Vlaming-van Prooijen de functie van Kerkrentmeester vervullen. Zij zullen geen deel uitmaken van de Kerkenraad. Tegen hun benoeming kunnen tot en met vrijdag 4 oktober 2019 door belijdende leden schriftelijk en ondertekend bezwaren worden ingediend bij Ouderling H.A. Kwakernaat, Grutto 25 3299 CA Maasdam, voorzitter van de kerkenraad. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal tot bevestiging worden overgegaan. De bevestiging zal plaatsvinden op zondag 13 Oktober 2019 in de morgendienst o.l.v. Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk.

Omzien naar elkaar: Wij denken speciaal aan de Fam. Soeters. Mw. Soeters heeft een nare val gemaakt en het echtpaar is nu opgenomen in het Zorghotel Prins Hendrikkade 48 in Rotterdam kamer 5. Wij bidden met elkaar voor een voorspoedig herstel. Ook denken wij aan de Fam. Dorst: Dhr. Dorst is opgenomen in Zorghotel Aafje Spinozaweg te Rotterdam kamer 140. Rondom de gezondheid van Mw. Dorst-van der Steeg zijn grote zorgen. Deze familie is al zo diep getroffen door het overlijden van hun schoonzoon enige weken geleden. Met alle zorgen rondom de gezondheid een moeilijke weg voor dit gezin. Willen wij ook bidden voor Dhr. en Mw. Voetee en voor Petra Commijs zij heeft inmiddels en operatie ondergaan en wacht op de volgende behandeling. Here, maak mij uwe wegen door uw woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G’uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, ’k blijf U al den dag verwachten (Ps 25-2).

De boekenbus: De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 5 Oktober op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met boeken. Koop voor de komende herfst en winteravonden een of meerdere boeken. De opbrengst van alle verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk. Fijn als u uw overtollige boeken bij ons wilt inleveren.

Agenda voor de komende week:

Woensdag 2 Oktober 10.00-12.00 Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek

19.45-21.15 Repetitie van de Cantorij Donderdag 3 Oktober 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”

Vrijdag 4 oktober 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring Zaterdag 5 oktober 09.00-12.00 de boekenbus op het kerkplein. Tenslotte mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend weekend en een goede week toewensen. Toos Israel-Biesheuvel

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.