Zondag 15 september 2019 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet en beterschapswens naar Dhr. J.C. Sint-Nicolaas uit de Trambaan.

Afgelopen zondag ging Ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor. De schriftlezing kwam uit Jozua 3 vers 1-17. Het beschrijft de tocht van de Israëlieten door de Jordaan. Is ons leven een overlevingstocht of is God onze leermeester in onze tegenslagen? Het leven is niet altijd voorspelbaar en soms denk je “Waarom moet dit of dat gebeuren” Ook de Israëlieten denken “Hoe komen wij door die woeste rivier de Jordaan” Zij moeten “de Ark” hooghouden en het woeste water rijst op als en dam. Zo kunnen zij droog de overkant bereiken. Zolang wij Gods woord “Hooghouden” komen wij door onze zorgen en moeite heen. Gods Woord geeft kracht om te geloven en te vertrouwen. Vertrouw maar op Gods belofte. God weet wat wij nodig hebben gisteren vandaag en in de toekomst.

Komende zondag hoopt Mw. B. Broeren-Verschoor bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit 1 Samuël 17:31-58 Waar vertrouw je op? Deze week vertellen we het verhaal van David en Goliath. Een kleine herdersjongen met een slinger en een paar steentjes neemt het op tegen een reus. David wint doordat hij op God vertrouwt.

Omzien naar elkaar: Wij zijn dankbaar dat Ed de Winter weer thuis mag zijn. Dankbaar zijn wij dat Dhr. Sint-Nicolaas na een korte ziekenhuis opname weer thuis mocht komen. Wij leven mee met Petra Commijs nu zij gelukkig goede berichten heeft gekregen, maar wel weer een behandeling moet ondergaan. Ook denken wij aan de Fam. van Steenselen nu het zo spannend is rondom de zwangerschap. Willen wij alle zieken, ouderen en rouwdragenden opdragen in onze gebeden.

Komend weekend staan er veel activiteiten gepland. Op vrijdag de ophaalochtend van de rommelmarkt en het gereedmaken van de markt.

Najaars-Rommelmarkt op 14 september a.s. op het Kerkplein en in het Ontmoetingscentrum, Raadhuisstraat 35 te Maasdam. De markt is geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur. De Boekenbus is ook aanwezig. Op het Kerkplein vindt u kramen met elektra, lp’s en cd’s, huishoudelijke spullen, glaswerk, decoratie en meubelen, In het Ontmoetingscentrum kunt u de inwendige mens laten verzorgen, speelgoed, kaarten, cadeautjes, curiosa of kleding vinden.

Het Rad van Avontuur draait van 9.30 tot 12.30 uur.

Open Monumentendag: Zaterdag 14 september is onze kerk geopend tijdens de “Open Monumentendag” van 10.00-17.00 Er is een prachtige tentoonstelling van Bijbels en Trouwjurken. U bent allen van harte welkom om binnen te komen in onze kerk. Het orgel zal zo nu en dan ook bespeeld worden door Sander Barth en Bastian Kooy.

Agenda voor de komende week:

Zaterdag 14 september 09.00-13.00 uur Najaars Rommelmarkt 10.00-17.00 Open Monumentendag

Woensdag 18 september 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.45-21.15 uur Repetitie Cantorij Donderdag 19 september 10.00-12.00 uur Inloop achter de Plataan.

Vrijdag 20 september 10.15-11.45 Vrouwenbijbelkring.

Ten Slotte mag ik u namens de kerkenraad een gezegend weekend en een goede week toewensen.

Velen hopen wij te mogen ontmoeten tijdens de Rommelmarkt en Open Monumentendag.

Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand naar het vaderland.  Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad. (NLB 835)

Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.