Maasdam zondag 22 september 2019: 10.00 uur Ds. G.H. de Graaf uit Rhoon Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur Zanguurtje in de Kerk

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een hartelijke groet naar Ed de Winter vanwege zijn thuiskomst uit de Rembrandt.

Afgelopen zondag ging Mw. B. Broeren uit Puttershoek bij ons voor. Wij lazen uit Nehemia waarin de Israëlieten weer thuiskomen uit de ballingschap in Jeruzalem. De stad van de Vrede, Gods Stad. Voor het eerst in lange tijd horen zij de wetten van de Heer, de regels van God. Ze beseffen dat zij niet geleefd hebben naar Gods regels. Maar het is een feestdag dus moeten zijn het Loofhuttenfeest vieren. Ook dat is een regel van God. God komt zijn regels en beloften na. Al onze zonden en fouten worden door hem vergeven. Door Jezus Christus zijn Zoon. Door God te geloven op zijn woord, ontvangen wij vreugde en genade altijd weer. Genade, zo oneindig groot, dat ik, die ’t niet verdien, het leven vond, want ik was dood, en blind, maar nu kan ‘k zien. (ELB 203). U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt Ds. G.H. de Graaf uit Rhoon bij ons voor te gaan. Wij hopen dan met elkaar het “Heilig Avondmaal” te mogen vieren. De kinderen luisteren naar het verhaal uit 1 Samuël 19:9-17 Wegwezen! Deze zondag horen we hoe koning Saul zijn speer naar David werpt. David weet hem maar net te ontwijken. De vrouw van David, die de dochter van koning Saul is, helpt hem op een slimme manier te ontsnappen!

Omzien naar elkaar: Laten wij de zieken, eenzamen en rouwdragenden in onze gemeente niet vergeten een kaartje telefoontje of bezoekje kan zoveel goed doen. Bovenal laten wij eenieder opdragen in onze gebeden.

Afgelopen zaterdag mochten wij onze rommelmarkt houden op het kerkplein. Het was een prachtige dag met stralende zon. Wij zijn dankbaar voor alle bezoekers, kopers en vrijwilligers die voor de prachtige opbrengst van € 4.640,18 Bruto hebben gezorgd. Tevens was het zaterdag

open monumentendag in onze kerk waar een werkelijk schitterende tentoonstelling van “Trouwjurken en Bijbels” te zien was. Het was een zeer drukbezochte expositie. Op bepaalde momenten kon je haast over de hoofden lopen. De organisatie van de tentoonstelling was in handen van onze ouderling Mw. Wilma Meuzelaar geholpen door Ouderling Henk Kwakernaat. Ook hierin zagen wij een stuk van Gods Geest die ons steeds weer inspireert om “Samen Kerk” te zijn.

Start van het Jeugdwerk Op zaterdag 28 september wordt het Jeugdwerk gestart met een BBQ-Pyjama Party welke gehouden wordt bij de Familie Commijs. Oproep aan alle jongeren van 10 jaar en ouder om zich op te geven voor deze dag. Informatie bij de Jeugdouderlingen.

Opening van het Winterwerk Op zondag 29 september hopen wij met elkaar het Nieuwe Seizoen te openen met als jaarthema: “Een Goed Verhaal”. Deze zondag zal er na de dienst koffiedrinken zijn en een gemeentebijeenkomst met gezamenlijke Lunch. Voor alle leeftijden staat er iets op het programma. Wilt U iets koken, bakken of bereiden dan kunt u zich opgeven bij Wilma Meuzelaar of de commissie Bijzondere diensten.  Email: wilmameuzelaar@gmail.com. Tevens op 29 september is de

Kerkproeverij: Wellicht vraagt u zich af: wat is dat “Kerkproeverij”? De bedoeling is om deze zondag zoveel mogelijk mensen in u omgeving uit te nodigen met u mee te gaan naar de kerk. Om zo een kerkdienst te kunnen meemaken en de sfeer te kunnen proeven in onze kerk. Denk daarbij aan vrienden, buren kennissen of iedereen die u ook maar mee zou kunnen nemen naar de kerk. Deze zondag begint de dienst zoals gebruikelijk om 10.00 uur.

Agenda voor de komende week: Maandag 23 september 19.00 uur Gebedskring 19.00 uur Moderamenoverleg 20.00 uur Ouderlingenoverleg Woensdag 25 september 10.00-12.00 uur Inloophuis in Puttershoek 19.45-21.30 uur Repetitie van de Cantorij. Donderdag 26 september 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan” Zaterdag 28 september Jeugd BBQ en Pyjama Party.

Ten Slotte mag ik u namens de kerkenraad een hele goede week en Gezegend weekend toewensen.

Toos Israel Biesheuvel (scriba)

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.