Zondag 25 augustus 2019 10.00 uur Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek

De bloemen van de afgelopen weken gingen op zondag 4 augustus naar Dhr. B. Rookhuijzen met een hartelijke groet vanuit onze gemeente. Op zondag 11 augustus gingen de bloemen naar Petra Commijs als bemoediging en groet van uit onze gemeente.

Afgelopen zondagen: Op zondag 4 augustus ging Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. We luisterden naar Paulus uit Thessalonicenzen 5 waarin hij ons de opdracht geeft: “Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus”.

Maak je geen zorgen om de dag van morgen want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ds. riep de gemeente op om vooral blij te zijn. Lukt het je niet om blij te zijn: Bid dan tot God. En lukt het je niet om te bidden, roep dan de naam van Jezus aan.

Op zondag 11 augustus ging Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord bij ons voor de schriftlezing kwam uit Handelingen 13 waarin Paulus reist van Perge naar Antiochië. Paulus vertrouwd op de Heer en wil het evangelie verkondigen. Mensen uit die tijd wisten niet wie Jezus was. Paulus probeerde hun het verhaal van Jezus te vertellen.  Het evangelie is niet vrijblijvend.  Het is een oproep om Jezus te volgen en God te aanbidden. Is Jezus bij ons nog welkom?

Komende zondagen hoopt op zondag 18 augustus Mw. H. van Dam-Pieters uit Utrecht bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 12 vers 49-56: Wat gaat het worden? In het verhaal voor de jongste kinderen kijken twee mensen naar de lucht om te zien wat voor weer het wordt. In het verhaal voor de oudste kinderen nemen mensen een parasol mee, want het wordt een warme dag. Maar weten ze ook wat er in de wereld gaat gebeuren? Het is nu de tijd dat het koninkrijk zal aanbreken. Op zondag 25 augustus hoopt Mw. B. Broeren-Verschoor bij ons voor te gaan. De kinderen luisteren deze zondag naar het verhaal uit Lucas 13 vers 22-30.

Dit wil je niet missen! Iemand stelt Jezus de vraag: Zijn er maar weinigen die worden gered? Jezus antwoordt dat er redding is voor velen. Maar dat zij daar zelf voor in beweging moeten komen. Het is alsof God de sleutel van zijn huis aan mensen gegeven heeft.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente.

Soms door ziekte maar ook door een ongeval. Wij vragen u onze zieken en rouwdragenden op te dragen in uw gebeden.

Laten wij ook in deze vakantietijd omzien naar elkaar en elkaar niet vergeten.

Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis, Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. (ELB 203-3)

Bericht van de Rommelmarkt: Voor de Najaars-Rommelmarkt op 14 september a.s. te Maasdam zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen voor de verkoop. Ophaalochtend 30 augustus a.s., meldt u a.u.b. uw spullen aan tot een dag vóór de ophaaldag. Aanmelden graag via tel. 676 7188 of tel. 676 1430. Dat wat heel, compleet en schoon is zoals klein-meubelen en kleingoed, kleding, linnengoed, babyspullen etc. kunnen we goed gebruiken.  Erg fijn als u het in een stevige doos kunt verpakken. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken bij het opruimen van uw spullen.

Agenda voor de komende weken: Donderdag 22 augustus 13.30-14.30 uur “De Kerk is Open”

Zaterdag 24 augustus voor 16.00 uur inleveren kopij Hervormd Contact. Zondag 25 augustus 10.00 Mw. B. Broeren-Verschoor. Maandag 26 augustus 19.00 uur Gebedskring in de consistorie. 19.00 uur Moderamenoverleg 20.00 uur Ouderlingen overleg. Donderdag 29 augustus 13.30-14.30 uur “De Kerk is Open” Vrijdag 30 augustus Ophaalochtend rommelmarkt.

Ten slotte: Mag ik u namens de kerkenraad Gezegende en goede weken toewensen.

Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij. Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben- Trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, Laat Uw liefde stromen, Houd mij vast heel dicht bij Uw hart. (ELB 226:1)

Toos Israel-Biesheuvel (Scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.