Zondag 1 september 2019: 10.00 uur Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer

De bloemen van zondag 18 augustus gingen met een hartelijke groet naar Mw. J. Visser-van der Pligt uit de Merwedestraat. Op zondag 25 augustus gingen de bloemen met een hartelijke groet en teken van medeleven naar Mw. Voetee uit de Molenlaan.

Afgelopen zondagen: Op zondag 18 augustus ging Mw. van Dam Pieters uit Utrecht bij ons voor. De schriftlezingen kwamen uit Psalm 34 en Lucas 15. De Geschiedenis van “De Verloren Zoon”.  Alweer?

Iedereen denkt ook dat weet ik wel dat is zo bekend. Deze zondag werd de nadruk meer gelegd op de zoon die altijd zo trouw bij zijn vader gebleven was. Hij moppert omdat zijn vader zo blij is met de terugkomst van de jongste zoon. God zoekt juist zondaars en tollenaars. Deze mogen zich welkom weten bij Jezus en bij God. De opdracht aan ons is om verwaterde contacten en uit het oog verloren mensen op te zoeken en de weg naar Jezus en onze kerk terug te wijzen. Want iedereen ongeacht zijn of haar verleden is welkom bij Jezus en dus bij God.

Op zondag 25 augustus ging Mw. B. Broeren-Verschoor uit Puttershoek bij ons voor. Wij hoorden de geschiedenis van Henoch uit Genesis 5. “Wandelen met God” dat was het thema van de dienst. Wandelen (en dus niet lopen) is goed voor lichaam en geest. Het geeft ruimte en je kunt tijdens het wandelen veel overdenken. Henoch wandelde met God staat in de Bijbel. Wandelen wij ook met God? Misschien moeten wij ook eens wat meer tijd vrijmaken om Hem te zoeken tijdens onze “Wandelingen”.  U kunt beide diensten terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl/Zuid-Holland/Maasdam.

Komende zondag hoopt Dhr. J.W. van den Bosch uit Aalsmeer bij ons voor te gaan. Jan Willem weet heel veel van het Hebreeëns en Jodendom en de gebruiken rondom het Jodendom, de wortels van ons christelijke geloof. Hij heeft theologie gestudeerd en dit in 2014 afgerond.

De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit: Lucas 14:1.7-14 De beste plaats Jezus vertelt het verhaal van de eersten die achteraan komen te staan. Een ereplaats kies je niet, die krijg je. Als je voor jezelf de beste plaats kiest, loop je het risico dat je naar achteren moet als iemand binnenkomt die belangrijker is dan jij.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Hun namen en adressen hangen wekelijks achterin onze kerk.

Ook denken wij aan de rouwdragenden onder ons. Dhr. en Mw. Dorst: hun schoonzoon Chris is na een ernstig ziekbed overleden. Fam. de Lange nu zij Theo de Lange moeten missen. Ook denken wij aan de Fam. H.A. Kwakernaat. Nu hun man en vader en onze oud organist is overleden. Wij bidden voor onze zieken en rouwdragenden voor Gods nabijheid en Troost. Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel is Hem gans toegewijd, Met Hem verrezen tot nieuw leven, volg ’k mijn Heiland tot in eeuwigheid (ELB 184-3).

Open Monumentendag: Op 14 september “tijdens onze Rommelmarkt” is de kerk open. Er wordt een tentoonstelling gehouden van Bijbels en/of Trouwjurken. Heeft u iets dat met onze kerk te maken heeft of herinnert aan onze kerk dat past in dit thema neemt u dan contact op met onze ouderling Mw. W. Meuzelaar-van Kesteren email: wilmameuzelaar@gmail.com.

Agenda voor de komende week: Maandag 2 September 2019: 19.30 uur Kerkenraadsvergadering

Woensdag 4 september 2019 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek

14.00-15.00 uur Knutselclub in het Ontmoetingscentrum 19.30-21.15 uur Repetitie van de Cantorij

Donderdag 5 september 10.00-12.00 uur Inloophuis “Achter de Plataan” in het Ontmoetingscentrum

Zaterdag 7 september 09.00-12.00 De Boekenbus op het Kerkplein.

Ten slotte mag ik u namens de Kerkenraad een goede week en Gezegend weekend toewensen.

Langzaam gaan alle groepen en kringen weer van start en zit de vakantie erop. Here, maak mij uwe wegen, door uw woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G ’uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, ’k blijf U al den dag verwachten. (Psalm 25-2)

Toos Israel-Biesheuvel (scriba)

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.