Zondag: 14 Juli 2019: 10.00 Ds. L. Donkersloot RidderkerkBediening van de Heilige Doop

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een Hartelijke Groet en Beterschapswens naar Dhr. P.A. Blanker Lindenlaan die herstellend is na een ziekenhuisopname.

Afgelopen zondag ging Drs. P. van Dam uit Houten bij ons voor. Wij lazen uit 2 Samuel 13 vers 1-22, het smartelijke verhaal van Tamar en Amnon, waarbij Tamar Seksueel misbruikt wordt door haar halfbroer. Ook toen werd het verhaal verzwegen en in de z.g. doofpot gestopt, zoals ook tegenwoordig nogal eens zaken verzwegen en gedwongen achtergehouden worden. Dat maakt heel veel schade in de levens van de slachtoffers. Zoals ook Tamar voor het leven getekend was. Wij lazen ook uit Efeziërs 5 vers 3-9 waarin staat dat iemand die zich schuldig maakt aan ontucht, zedeloosheid en hebzucht geen deel kan uitmaken van het Koninkrijk van God. Laten wij als gemeente vooral een luisterend oor hebben voor allen die ons nodig hebben in soms zo moeilijke situaties dat was de kern van deze zondag: “Een veilige kerk zijn”. U kunt deze dienst terugluisteren op: www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag: hoopt Ds. A.D. Noordam uit Dordrecht bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 10 vers 1-20: Ik heb iets voor je Jezus stuurt 72 volgelingen op pad. Om zieken te genezen en vrede te brengen. Met de kinderen denken na over de uitspraak: ‘Ik heb iets voor je’? Wat zou het leukste zijn dat je aan iemand kunt geven? Hoe is het om zoiets te geven?

Op zondag 14 juli as. Hoopt Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. De Heilige Doop is aangevraagd door Hugo en Marianne Kooijman-van den Berg voor hun dochtertje Robiene Barbera Cornelia geboren op 10 mei 2019. Wij vragen uw voorbede voor deze jonge ouders en hopen met elkaar op een gezegende dienst. De kinderen van de nevendienst luisteren deze zondag naar het verhaal uit Lucas 10: vers 25-37: Naast wie sta jij?  Het prachtige, bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het koninkrijk van God ziet eruit als een beroofde reiziger. Je hoeft maar bij hem neer te knielen en je bent er. Na de dienst is er gezamenlijk koffie-thee drinken in het Ontmoetingscentrum.

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente meerdere zieken en mensen die het moeilijk hebben.

Laten wij gedurende de zomerperiode onze zieken en naasten niet vergeten. De briefjes met adressen hangen wekelijks achter in de kerk. “Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen. Zoekend naar hoop, troost in uw woord. Spreek door ons heen tot de verdrukten zo wordt uw stem gehoord. Christus, ons licht schijn door ons heen, schijn door het duister. Christus, ons licht schijn ook vandaag, hier in uw huis. (NLB 1005).

De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 6 juli op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met boeken in allerlei genres voor jong en oud en voor een kleine prijs. De opbrengst van verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk. Uw overtollige boeken kunt u tijdens de openingsuren inleveren.

Agenda voor de komende weken: Zaterdag 6 juli 09.00-12.00 uur De boekenbus op het kerkplein

16.00 uur Uiterlijk kopij voor het jaarboekje van onze kerk. Maandag 8 juli 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in het ontmoetingscentrum. Woensdag 10 juli  en 17 juli 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek.  Donderdag 11 juli en 18 juli  10.00-12.00 uur inloop “Achter de Plataan” Zaterdag 13 Juli 16.00 uur Uiterlijk Kopij Hervormd Contact inleveren. Maandag 15 Juli 19.00 uur Gebedskring in de consistorie.

Tot slot: Wij wensen iedereen die met vakantie gaat een fijne tijd toe. Goede reis en een behouden thuiskomst. En voor diegene die niet met vakantie gaan of alweer thuis zijn hopen wij elkaar te mogen ontmoeten in Gods Huis. Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. (Lied 913a)

Namens de Kerkenraad: Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-Scriba).

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.